Kế hoạch công đoàn

CĐ GIÁO DỤC HUYỆN KIM BẢNG

CĐTRƯỜNG THCS THI SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

 NĂM HỌC 2010-2011

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009 - 2010

 

  1, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

- BCH Công đoàn kết hợp với BGH nhà trường triển khai hoạt động Công đoàn ngành. Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực của công đoàn viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.

          - Giáo dục vận động Công đoàn viên thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các qui định của ngành, khắc phục các yếu kém tiêu cực trong việc dạy và học.

-Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chủ đề trọng tâm năm học là: “Đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” và triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-Tích cực hưởng ứng đợt phát động trong toàn ngành phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học” và hưởng ứng của cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung (nói không với tiêu cực trong thi cử; bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và nói không với việc học sinh ngồi nhầm lớp.)

   2, Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng:

       - Trong năm học Công đoàn đã giới thiệu được cho Chi bộ 2 đồng chí Công đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng và đã kết nạp được 2 đồng chí vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  3, Chỉ đạo tốt các phong trào quần chúng thông qua 4 chương trình hoạt động qua các cuộc vận động:

       - Tham gia quản lý nhà trường trong việc phân công lao động hợp lý, chỉ đạo phong trào thi đua 2 tốt, các tổ thanh tra chuyên môn, thao giảng, hội giảng, làm đồ dùng dạy học đạt kết quả tốt, tổ chức tốt cuộc hội thảo kỷ cương tình thương trách nhiệm.

       - Vận động các Công đoàn viên chấp hành tốt quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động, tích cực trong công tác soạn giảng, chấm trả bài theo đúng quy định...

        - Chăm lo công tác hoạt động ngoài giờ, tham gia tích cực công tác đọc sách, báo chí, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ tại thư viện nhà trường một cách thường xuyên.

   4, Xây dựng tổ chức công Đoàn vững mạnh, đoàn kết tương thân tương ái, tạo điều kiện để các đ/c yên tâm đi học:

       - Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên vào các dịp lễ, tết, khai giảng, 20/11...

       - Đảm bảo tốt chế độ tiền lương tiền thưởng, hiếu hỉ , ốm đau...

       - Xây dựng quỹ tiết kiệm, tổ chức cho anh em công đoàn viên đi học hỏi trao đổi kinh nghiệm với Tỉnh bạn.

       - Trong năm học đã có 6 đ/c học xong ĐH, 1 đ/c đang tiếp tục học nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

    5, Phối kết hợp với BGH chỉ đạo tốt nhiệm vụ năm học kết quả đạt được:

     a) Về công tác phổ cập

              Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục THCS với việc huy động

                        + 100% trẻ từ 11 - 14 vào lớp 6

                        + Tốt nghiệp lớp 9:  98,5% học sinh tốt nghiệp lớp 9

     b) Về Đức dục- Trí dục:

         * Kết quả xếp loại Hạnh kiểm:

              + Loại tốt:     76 %

            + Loại khá:    18,9 %

              + Loại TB:     4,5 %

              + Loại yếu:    0,6 %

        * Kết quả xếp loại Học lực:

  - Loại Giỏi:  8,5 %

            - Loại khá:    31,2 %

              - Loại TB:     57,7 %

            - Loại yếu:     2,6 %

       * Kết quả các kỳ thi do Phòng quản:

- Đa số các môn đều vượt bình quân huyện.

       * Kết quả thi HSG:

           - Học sinh giỏi cấp Tỉnh: Đạt 1 giảikhuyến khích môn Văn

           - Học sinh giỏi cấp huyện: Đạt 15 giải (1 giải nhì, 14 giải khuyến khích)

       * Kết quả Hội giảng:

          - Thi thiết kế bài giảng điện tử : Xếp thứ 1

          - Hội giảng các môn văn hoá:     Xếp thứ 4

           -> Kết quả xếp loại chung: Xếp thứ  4/19

       * Kết quả thi vào lớp 10 THPT: đạt 100/123 = 81,3 %

       * Giữ vững trường tiên tiến xuất sắc.

     c) Xây dựng các điều kiện

      - Xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ để giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010 - 2011

  1, Căn cứ:

            - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Bộ GD&ĐT;

            - Căn cứ vào hướng dẫn hoạt động Công đoàn năm học 2010 - 2011 của BCH Công giáo dục tỉnh Hà Nam và BCH Công đoàn giáo dục huyện Kim Bảng ;

           -  Căn cứ  vào kết quả Công đoàn trường đã đạt được trong năm học 2009 - 2010;

          - Thực hiện chủ đề năm học ''Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ''. Công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  2, Đặc điểm:

            a) Thuận lợi:

            - Phòng GD ĐT tạo điều kiện cho trường có đủ giáo viên về số lượng

            + Tổng số 44 cán bộ giáo viên trong đó:

                 Quản lí :     3 đ/c

                   Nhân viên văn thư: 2 đ/c

                Thư viện: 1đ/c

                  Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 38 đ/c ( 36 biên chế, 2 hợp đồng).

            b) Khó khăn

            - Một số học sinh lười học, gia đình ít quan tâm, ý thức đạo đức chưa tốt ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

            - Quỹ Công đoàn còn nghèo, kinh phí chi cho hoạt động Công đoàn còn hạn chế.

   3, Nhiệm vụ chủ yếu:

      a, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và lao động thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, đơn vị cơ quan, tổ chức nhiều hoạt động tích cực chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỉ niệm 65 năm nền giáo dục cách mạng, kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn giáo dục Việt Nam ( 22/7/1951-> 22/7/2011).

     b, Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, đội ngũ trí thức trong thời kì CNH- HĐH đất nước theo tinh thần Nghị quyết 20 và Nghị quyết 27 của BCH Trung ương Đảng khoá X. Có nhiều hoạt động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên mới trong trường học, xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn giáo dục tỉnh Hà Nam và Nghị quyết Công đoàn các cấp đề ra, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011.

     c, Tiếp tục tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành đạt hiệu quả cao. Tiến hành tổ chức tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành một cách thiết thực tránh hình thức, khắc phục bệnh thành tích để tạo sự chuyển biến thực chất về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chú ý phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

     d, Đẩy mạnh phong trào làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm; phong trào tự học ,tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Nắm vững chủ đề năm học:“ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” , Công đoàn phối hợp với chính quyền chủ động triển khai và đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

      e, Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách và pháp luật đối với người lao động. Tích cực tổ chức và thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ, quyên góp xã hội từ thiện để chăm lo tốt hơn đời sống nhà giáo và cán bộ trong ngành.

     Lấy việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động; nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục .

     g, Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của Công đoàn. Mở rộng mối quan hệ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn với các đơn vị điển hình trong và ngoài tỉnh.

    4, Nội dung và chương trình hoạt động :

a, Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống Nhà giáo và lao động trong nghành; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH- HĐH đất nước.

b, Chương trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo của nghành.

c, Chương trình 3 : Vận động, tổ chức các nhà giáo và lao động trong nghành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị cuả nghành.

d, Chương trình 4 : Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.

  5, Phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2010 - 2011:

     a, Phương hướng chung:

          - Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, và các chương trình hoạt động cụ thể của Công đoàn.

      b, Biện pháp:

          - Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện trong đó có chất lượng học sinh giỏi.

            - Kết hợp với các tổ chuyên môn chỉ đạo tốt các đợt  hội giảng hội học ở các khối lớp cấp trường, cấp huyện, thông qua các đợt thi đua nhân ngày 15/10. 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3.....

            - Công đoàn phối kết hợp với nhà trường động viên và tổ chức cho Đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, phấn đấu trong năm học có 2 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

            - Chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi cho người lao động tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.

     * Biện pháp cụ thể:

     + Công đoàn chủ động tham mưu với BGH nhà trường phân công lao động hợp lý, giám sát việt thực hiện các chế độ chính sách.

     + Chủ động  trong công tác thăm hỏi, ốm đau, động viên giúp đỡ công Đoàn viên khi gặp khó khăn.

     + Vận  động công đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động xã hội,  đẩy mạnh cuộc vận động dân chủ hoá nhà trường.

     +Tổ chức hội nghị dân chủ đầu năm, hội nghị CNVC thông qua kế hoạch năm học, đăng kí các chỉ tiêu thi đua và kí cam kết thực hiện thi đua.

     + Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục phát động

     + Phấn đấu nhiệm kỳ 2010- 2012  Công đoàn tổ chức cho các Đoàn viên đi học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh bạn.

     + Đổi mới phương pháp nội dung hoạt động, xây dựng mới quan hệ giữa Công đoàn và chính quyền trên nguyên tắc bình đẳng tôn trọng:

     + Duy trì nề nếp sinh hoạt Công đoàn, đảm bảo 2 tháng họp 1 lần.

  6, Các chỉ tiêu thi đua:

   *Đề nghị:

     - Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen Trường THCS Thi Sơn.

     - Đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo tặng giấy khen 2 cá nhân.

     - Đề nghị UBND huyện tặng bằng khen 2 cá nhân.

     - Đề nghị Trung ương Đoàn tặng bằng khen Liên đội Trường THCS Thi  Sơn.

      - Đề nghị Công đoàn ngành tặng giấy khen Công đoàn Trường THCS Thi Sơn.

    *Danh hiệu thi đua:

      - Danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”

      - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10 đồng chí,

      - 95% giáo viên đạt lao động giỏi.

PHẦN III

KẾ HOẠCH CÁC THÁNG

THÁNG

NỘI DUNG

Tháng 8

 

- Phân công chuyên môn cho giáo viên

- Học theo thời khoá biểu mới

- Hội thảo công tác GVCN cấp trường

- Dạy nghề đối với HS khối 9

- Khai giảng năm học 2010 - 2011

- Xin kinh phí cho khai giảng về vật chất và tinh thần

Tháng 9

 

- Tham mưu với chính quyền có quà cho các cháu trung thu.

- Hội thảo công tác GVCN cấp cụm

-  Bồi dưỡng HSG lớp 9

- Thi khảo sát , Hội nghị công nhân viên chức.

Tháng 10

- Lễ đón thư Bác 15/10, phất động hội giảng, hội học.

-  Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, huyện

- Cùng với chuyên môn chỉ đạo tốt hội giảng, hội học

 - Chọn cử GV hội giảng cấp huyện

 - Động viên công đoàn viên lên lớp sử dụng thiết bị dạy học khai thác triệt để phòng học bộ môn

 - Dạy nghề lớp 9

 - Thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp huyện

 - Kiểm tra 1/2 học kỳ I

Tháng 11

- Phát động phong trào thi đua "Hai tốt " Lấy thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 -  Hội giảng cấp Huyện

- Thanh tra toàn diện 2 GV và chuyên đề 3 GV

- Tổ chức dạy thêm 3 môn: Văn -Toán -Anh

Tháng 12

-  Kiểm tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn

- Thanh tra toàn diện 3 GV và chuyên đề 5 GV

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND.

- Tổ chức dạy thêm, học thêm theo lịch kiểm tra của phòng

-  Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, huyện

 

Tháng 1

- Kiểm tra HK I

- Thi HSG TDTT cấp huyện

- Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Tỉnh

- Họp Ban chấp hành thông qua Sơ kết kỳ I.

- Sơ kết kỳ I

- Phát thưởng thi đua cho GV và HS.

- Nghỉ tết âm lịch

Tháng 2

- Dự giờ sinh hoạt chuyên môn tổ

- Gặp mặt thầy trò các đội tuyển học sinh giỏi các khối, động viên cả về tinh thần vật chất để đạt kết quả tốt.

- Thanh tra toàn diện 2 GV và chuyên đề 4 GV

- Thi HSG TDTT cấp huyện

- Thi học sinh giỏi văn hóa khối 9 cấp huyện

- Kỷ niện ngày thành lập Đảng.

- Ôn tập chuẩn bị thi 1/2 kỳ II.

-  Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, huyện

Tháng 3

- Thi 1/2 kỳ II

 - Thi HSG TDTT cấp Tỉnh

- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh.

- Thi HSG lớp 6,7,8

- Thanh tra toàn diện 2 GV và chuyên đề 2 GV

- Tổ chức dạy thêm 3 môn: Văn -Toán -Anh

Tháng 4

- Tổ chức dạy thêm, học thêm theo lịch kiểm tra của phòng

- Thanh tra toàn diện 2 GV và chuyên đề 2 GV

- Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện

Tháng 5

- Kiểm tra chất lượng cuối năm

- Xét duyệt HS lên lớp, thi lại, lưu ban

- Chuẩn bị các điều kiện để xét tốt nghiệp cho HS lớp 9.

-  Tổng kết năm học

Tháng 6

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS

- Báo cáo kết quả, hố sơ TNTHCS

- Báo cáo tổng kết năm học

- Ôn thi vào lớp 10

- Bàn giao học sinh về địa phương.

 

                                                                   Thi Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2010

           BÍ THƯ CHI BỘ                                                   TM.BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                    Trịnh Tú Anh 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments