Báo cáo thành tích đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THI SƠN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      Thi Sơn, ngày  25  tháng  5  năm 2012

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị:  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Đơn vị đề nghị
Trường THCS Thi Sơn

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: Xóm 3 xã Thi Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

- Quá trình thành lập và phát triển: Trường được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 1966 với 8 cô giáo trẻ từ khắp các miền quê như Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Tp Hồ Chí Minh... với tên trường cấp hai “ Ba đảm đang ” với hai nhiệm vụ chính là dạy chương trình cấp hai cho học sinh của hai xã Thi Sơn; Liên Sơn và là trường thực hành của trường sư phạm 28 lúc bấy giờ đặt ở xã Thanh Sơn. Trong những năm 1970 trường được tách làm hai trường Phổ thông cơ sở Thi Sơn I và Phổ thông cơ sở Thi Sơn II dạy chương trình từ lớp 1 đến lớp 8 cho học sinh xã Thi Sơn. Năm 1990 hai trường Phổ thông cơ sở Thi Sơn I và II sáp nhập lại và tách riêng thành hai cấp học trường Tiểu học Thi Sơn và trường THCS Thi Sơn.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 44

Trong đó: Cán bộ quản lí: 3; Giáo viên: 38; Nhân viên hành chính: 3

+ Trình độ giáo viên: 100% đạt trình độ chuẩn trở lên. ( Trình độ trên chuẩn 24/38 = 63,1% )

+ Gồm 3 tổ chuyên môn: Tổ Toán, Lí, Hóa, Sinh, Công Nghệ;  Tổ Văn, Sử, Địa, GDCD và Tổ Thể dục, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Tiếng Anh.

+ Tổng số học sinh trong trường: 435

+ Tổng số lớp học 13;  Bình quân 33,4 HS/lớp

+ Nhà trường có 1 chi bộ Đảng với  26 đảng viên; Một tổ chức công đoàn với 44 công đoàn viên; Một chi đoàn thanh niên gồm 78 đoàn viên  (Trong đó đoàn viên giáo viên: 16, đoàn viên học sinh: 62)  Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:  356 đội viên.

+ Cơ sở vật chất của nhà trường: Tổng diện tích nhà trường là 7.028m2, có 13 phòng học, 5 phòng học bộ môn, 1 nhà tập đa năng có đầy đủ các phòng chức năng với các trang thiết bị đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

2. Chức năng nhiệm vụ

 Chức năng nhiệm vụ: Trường THCS Thi Sơn được tổ chức hoạt động theo điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Thành tích đạt được (Từ năm học 2009-2010  đến năm học 2011-2012):

1. Quán triệt văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành:

1.1. Công tác duy trì sỹ số và phát triển phổ cập giáo dục:

 

Năm học

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

Duy trì sĩ số

3/539 = 0.6 %

3/508 = 0,59%

2/435 = 0.45%

Phát triển phổ cập giáo dục

617/641= 96,25%

571/593=96,29%

568/587= 96,69%

 

Nhà trường làm tốt công tác duy trì sĩ số, liên tục từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2011- 2012 số HS bỏ học luôn duy trì thấp hơn tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia dưới 1%.

Thi Sơn là một trong bốn xã đầu tiên được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ tháng 4/1997. Kể từ đó đến nay nhà trường luôn duy trì và nâng các chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt cho đến nay tỉ  lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 – 18 tốt nghiệp THCS đạt 96,69 % vượt 11% so với tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Trong 3 năm học qua nhà trường đã làm tốt công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành toàn bộ hồ sơ, biểu mẫu về phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  đảm bảo tính chính xác, tính pháp lí, tỉ lệ phổ cập vẫn không ngừng tăng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011 trường được UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen về công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 và Bộ trưởng bộ giáo dục tặng giấy khen cho cá nhân đồng chí hiệu trưởng nhà trường. Để nâng cao tỉ lệ thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp THCS là do nhà trường làm tốt công tác vận động HS ra lớp; song song với công tác giáo dục thường xuyên. Từ năm học 2009 – 2010 đến năm học 2011 – 2012 nhà trường đã tổ chức dạy và xét công nhận tốt nghiệp Bổ túc THCS cho 4 học viên.

1.2. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Năm học 2011-2012 trường xếp thứ 1/19 trường THCS trong huyện

- Về chất lượng giáo dục đức dục:

+ Chất lượng hạnh kiểm qua các năm:

Năm học

Sĩ số

Học sinh

Tốt

(%)

Khá

(%)

TB

(%)

Yếu

(%)

HS mắc tệ nạn xã hội

2009 – 2010

539

73.8

21.3

4.9

0

0

2010 – 2011

501

74.6

21

4.4

0

0

2011 – 2012

435

74.7

22.1

3.2

0

0

 

Nhà trường nằm trên địa bàn xã trong trong giai phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất các nhà trường ngày một khang trang hơn, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, Nhà máy xí nghiệp ngày một nhiều hình thành khu tiểu thủ công nghiệp thu hút khá nhiều nhân công lao động trên địa bàn. Từ đó nhận thức người dân về giáo dục cũng căn bản được thay đổi song bên cạnh đó những ảnh hưởng không tốt, những biểu hiện mặt trái của xã hội cũng có cơ hội len lỏi xâm nhập vào địa phương. Nắm bắt được vấn đề này, nhà trường đã có nhiều biện pháp hữu hiệu để giáo dục đạo đức cho các em. Trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình môn Giáo dục công dân, tổ chức tốt các chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương để giáo dục đạo đức cho học sinh. Đặc biệt nhà trường chú trọng đến việc giáo dục truyền thống của nhà trường cũng như của địa phương. Một số việc làm cụ thể như: Phát động cuộc thi trực tuyến qua trang mạng nhà trường tìm hiểu truyền thống anh hùng của địa phương; Tổ chức giáo dục kỹ năng sống an toàn lành mạnh; Tổ chức cuộc thi tuyên truyền về tác hại của ma túy; Tổ chức ký cam kết về văn hóa ứng xử trong nhà trường; Tố chức lao động dọn vệ sinh, trồng cây chăm sóc di tích lịch sử Đền Trúc...

Do làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở tất cả các khối lớp, nên chất lượng xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá, tốt năm sau đều cao hơn năm trước. Cụ thể: Năm học 2009 – 2010 tỉ lệ HS xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt đạt 95,1%; năm học 2010 – 2011 đạt 95,6 %; năm học 2011-2012 đạt 96,8%. Trong 3 năm liên tục nhà trường không có HS xếp loại học lực loại Yếu.  Đặc biệt liên tục trong nhiều năm, nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật hay mắc các tệ nạn xã hội hoặc tình trạng kết bè đảng, băng nhóm trong nhà trường.

- Về chất lượng giáo dục trí dục:

+ Chất lượng đại trà:

Năm học

Số

học sinh

Chất lượng và kết quả

học tập (%)

Tỷ lệ tốt nghiệp cấp học, ngành học (%)

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

2009- 2010

539

15,6

33,2

46,6

4,6

14,3

35,2

50,5

2010 - 2011

501

16,2

36,3

43,3

4,2

15,2

36,7

48,1

2011- 2012

435

16,8

37

42,3

3,9

15,4

36,4

48,2

 

+ Chất lượng học sinh giỏi:

 

Năm học

Kết quả HSG

toàn đoàn

Học sinh giỏi quốc gia (HS)

Học sinh giỏi cấp tỉnh (HS)

Học sinh giỏi cấp huyện (HS)

2009- 2010

Xếp thứ 5/19 trường

 

2

21

2010 - 2011

Xếp thứ 6/19 trường

 

2

24

2011- 2012

Xếp thứ 5/19 trường

 

2

16

 

          Trong những năm gần đây song song với việc đầu tư về cơ sở vật chất của nhân dân địa phương chất lượng giáo dục trí dục của nhà trường đã từng bước được nâng cao và dần đi đến ổn định về chất lượng giáo dục đại trà. Tỉ lệ học sinh có học lực xếp loại Khá và Giỏi luôn đạt tỉ lệ vượt mức tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia quy định  (Loại Giỏi 3% trở lên, loại Khá 35% trở lên). Tỉ lệ học sinh lưu ban luôn ở mức dưới 5%. Qua nhiều năm thực hiện phong trào “ Hai không” của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo phát động với nhiều hình thức hưởng ứng như: Phát động phong trào thi đua cải tiến đồ dùng dạy học; thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học; tổ chức phụ đạo cho học sinh có lực học yếu kém; tổ chức hội thảo tư vấn về cách giúp đỡ con học tập với đối tượng phụ huynh học sinh. Với lòng quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề mến trẻ của các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm đến nay trường đã hoàn toàn không còn tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp vốn đã tồn tại trong quá khứ. Hằng năm tỉ lệ sinh trúng tuyển vào THPT luôn đạt ở mức cao trong huyện 3 năm gần đây nhà trường luôn đạt từ 85% trở lên. ( Tỉ lệ này bình quân chung của huyện Kim Bảng trong những năm gần đây giao động trong khoảng từ 68 -> 70%)

          Có thể nói về chất lượng trí dục và đức dục phần nào đã thỏa mãn nguyện vọng của các thầy giáo, cô giáo, nhân dân địa phương song bên cạnh đó chất lượng HSG cho dù vẫn thường xuyên trong tốp đầu của huyện nhưng vẫn là điều trăn trở với hội đồng sư phạm, kết quả này chưa xứng tầm với vị thế của nhà trường từ cơ sở vật chất đến chất lượng đội ngũ. Trong những năm gần đây nhà trường vẫn luôn đặt công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của năm học cần phải tìm giải pháp nâng cao. Tuy nhiên cũng có những nguyên nhân khách quan và chủ quan cụ thể:

Về các nguyên nhân khách quan trong công tác bồi dưỡng HSG hiện nhà trường đang gặp 2 nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất: Do địa bàn trường nằm sát địa bàn Thị trấn của huyện gần trường trọng điểm nên hằng năm tuyển sinh lớp 6 học sinh giỏi chuyển đi nhiều ( bình quân khoảng 10%).

Thứ hai: Nhận thức của phụ huynh học sinh đôi khi còn lệch lạc về khuynh hướng tương lai thường coi trọng môn Toán, ít trọng các môn như Sinh, Sử, Địa, Hóa, Lí vì thế mà việc thành lập đội tuyển các môn kể trên gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nguồn. Học sinh không tham gia hoặc không hào hứng tham gia mặc dù có năng lực bộ môn.

Quan điểm của nhà trường: Cả hai nguyên nhân trên được xuất phát hoàn toàn từ các nguyên nhân chủ quan đó là công tác tuyên truyền chưa hiệu quả việc tạo hứng thú môn học chưa được phát huy xứng tầm, công tác hướng nghiệp chưa đi vào nhận thức của học sinh, của nhân dân.

Mặc dù vậy trong 3 gần đây bước đầu cũng đã có sự chuyển biến đều đặn năm nào trường cũng có học sinh tham gia vào các đội tuyển của huyện thi tỉnh và đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Đã có giải 2 giải ba, 2 khuyến khích môn Ngữ Văn, 1 giải khuyến khích môn Hóa, 1 giải khuyến khích môn Toán.

          - Giáo dục thể chất, thẩm mỹ

          + Kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thể dục thể thao và tham gia bảo hiểm Y tế, Bảo việt của học sinh qua các năm học:

 

Năm học

Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi Thể dục Thể thao

Tham gia các loại hình Bảo hiểm

Cấp quốc gia (HS)

Cấp tỉnh (HS)

Cấp huyện (HS)

Bảo hiểm

y tế (%)

Bảo việt (%)

2009- 2010

 

4 giải

18 giải

100

37,2

2010 - 2011

 

 

15 giải

100

37,8

2011- 2012

1 HS tham dự

4 giải

20 giải

100

40,2

         

Phòng trào giáo dục thể chất là một trong những phong trào trường luôn dẫn đầu của huyện từ cơ sở vật chất đến chất lượng HSG thể dục thể thao. Là trường đầu tiên của huyện có nhà tập đa năng dành cho giảng dạy bộ môn thể dục. Tại hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, cấp tỉnh hằng năm trường luôn tham dự đầy đủ các nội dung thi đấu với số lượng toàn đoàn bình quân từ 45 đến 60 học sinh và thường có 30% trong tổng số tham gia đạt giải cấp huyện từ 7 đến 10% đạt giải cấp tỉnh. Năm học 2011- 2012 trường đạt 4  giải cấp tỉnh, ( trong đó 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải khuyến kích, 1 học sinh tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc )

Việc rèn luyện sức khỏe thẩm mỹ cũng là việc làm thường xuyên thông qua hoạt động giữa giờ như thể dục vòng gậy; thể dục nhịp điệu; các trò chơi dân gian được 100% học sinh tham gia tích cực hào hứng trong 3 ngày học/tuần.

 - Giáo dục lao động, hướng nghiệp, dạy nghề:

Kết quả thi nghề khối 9 qua các năm học:

Năm học

Loại giỏi(%)

Loại khá(%)

Loại TB(%)

2009- 2010

91,2

6,8

2

2010 - 2011

93,4

6,6

 

2011- 2012

94,6

5,4

 

         

Trong 3 năm gần đây nhà trường luôn dạy song song hai nghề đó là Điện dân dụng và Nghề tin. Tỉ lệ học sinh tham gia: 100%; Tỉ lệ học sinh được cấp chứng chỉ: 100% ( trong đó loại giỏi đều đạt từ 90% trở lên, 2 năm trở lại đây không còn học sinh xếp loại trung bình)

Dạy đủ các bài hướng nghiệp theo 9 chủ đề trong năm học bước đầu giúp cho học sinh có hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp trong tương lai. Thực hiện  1 buổi lao động/tuần tập trung vào các công việc như vệ sinh trường lớp, thôn xóm, chợ; chăm sóc cây xanh; chăm sóc di tích lịch sử.

1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên:

          Về công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ: Trường hiện là một trong những trường dẫn đầu của huyện, từ năm 2002 trường đã có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn cấp học. Từ đó đến nay tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn không ngừng ra tăng cho đến thời điểm tháng 5/2012 trường đạt tỉ lệ trên chuẩn 63,1%. Ngoài ra còn 3 đ/c đang tiếp tục theo học sắp tốt nghiệp trong năm học 2012-2013. Có 2 đồng chí lãnh đạo đạt trình độ trung cấp lí luận chính tri, 24 đồng chí đạt trình độ sơ cấp chính trị. Về công nghệ thông tin trường đã xây dựng được Website trên mạng từ năm học 2009-2010; 100% giáo viên có hiểu biết cơ bản về tin học, biết sử dụng máy tính để khai thác tài nguên trên mạng. Sử dụng sổ điểm điện tử trong việc đánh giá xếp loại học sinh. Mỗi năm có từ 180 -200 tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2011 trường có giáo viên đạt giải 3 cấp toàn quốc tại hội thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử  E Learning” do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nhà trường đó kết nối internet; mạng LAN khu hành chính, thư viện, phòng đọc giáo viên và học sinh để tra cứu thông tin trên mạng. Tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn soạn giáo án điện tử, giới thiệu địa chỉ một số trang tài nguyên giáo dục trong và ngoài nước.. Học sinh được khích lệ, được hướng dẫn và tham gia thi giải toán qua mạng, thi Olympic Tiếng Anh

          Về phương pháp hầu hết cán bộ giáo viên đã hiểu và vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy mới dạy học tích cực, học sinh chủ động; nguyên lí học đi đôi với hành. Nhà trường luôn tạo điều kiên thuận lợi nhất cho HS và GV trong việc sử dụng đồ dùng dạy học như xếp thời khóa biểu hợp lí cho việc chuẩn bị dụng cụ, có đủ các phòng bộ môn đúng tiêu chuẩn, đủ thiết bị theo danh mục, có 1 nhân viên thiết bị trợ giảng.

Phong trào hội giảng, hội học: Là đơn vị luôn đi đầu trong phong trào hội giảng, thi giáo viên giỏi các cấp. Năm học 2009-2010 xếp thứ 2/19; năm học 2010-2011 xếp thứ 1/19, năm học 2011-2012 xếp thứ 2/19.

Kết  quả cụ thể:

Năm học

Tổng số

GV

Tỷ lệ GV trên chuẩn

Đạt CSTĐ

cơ sở

Đạt CSTĐ cấp tỉnh

Số GV giỏi các cấp

SL

%

SL

%

Trường

 huyện

Tỉnh

2009- 2010

38

60%

7

18,4

0

0

17

4

2

2010 - 2011

38

63,1%

9

23,6

0

0

19

6

2

2011- 2012

38

63,1%

DK13

34,2

0

0

20

4

 

 

Hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường được thực hiện liên tục hàng năm. Ngay từ đầu năm học nhà trường đó tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên đăng ký chuyên đề nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm. Do đó hoạt động viết sáng kiến trong nhà trường luôn đảm  bảo đúng kế hoạch, hàng năm nhà trường có nhiều giáo viên viết được những sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng về các hoạt động giáo dục được phòng giáo dục đánh giá cao. Một số SKKN, đề tài nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy đó được áp dụng vào nhà trường:

- Số SKKN, đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy của nhà trường:

Năm học

Tổng số đề tài

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cấp bộ

2009- 2010

44

25

9

2

0

2010 - 2011

44

23

7

2

0

2011- 2012

44

26

9

4

0

 

 

1.4. Xây dựng cơ sở vật chất trường học:

Năm học

Các nguồn kinh phí (triệu đồng)

Tổng số

Nhà trường

Công tác xã hội hóa giáo dục

Ngân sách xã

Nhà nước

2009- 2010

16,361

35,5

210,510

1,354

263,725

2010 - 2011

36,238

160

5100

91

5387,238

2011- 2012

35,532

60

134,5

7,942

237,974

Năm 2010-2011 trường được địa phương xây dựng nhà tập đa năng với tổng kinh phí 3,6 tỉ đồng và xây dựng nhà để xe, chống nóng tầng 2 khu phòng học và một số hạng mục khác tổng kinh phí 5,1 tỉ đồng.

Công tác xã hội hóa giáo dục: Trong 4 năm liên tục gần đây trường nhận được dự án giao lưu kết nghĩa với trường học sinh quốc tế Úc tại Sing-ga-po mỗi năm có hai đoàn HS và GV sang thăm, lao đông, và giao lưu cùng HS và GV nhà trường thông qua trương trình nhà trường cũng nhận được sự tài trợ đầu tư cho cơ sở vật chất với tổng trị giá gần 300 triệu hợp đồng dự án còn thời hạn 1 năm.

1.5. Xây dựng đơn vị văn hoá, trường chuẩn quốc gia:

Trường đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hà Nam công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 trong năm học 2004- 2005 và đơn vị văn hóa cấp huyện năm 2005. Từ khi được công nhận trường chuẩn quốc gia đến nay nhà trường luôn duy trì, giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Tháng 8/2010 trường đựơc công nhận lại trường THCS  đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010-2015.

1.6. Các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác:

Nhà trường rất chú trọng đến phong trào thi đua toàn diện trong đơn vị. Các đợt thi đua gối sóng nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc và của ngành được trường tổ chức trang trọng và thiết thực trong toàn trường, nên đã động viên được tất cả các thành viên trong nhà trường tham gia góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Một số phong trào như phát động hội, hội giảng nhân ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục 15/10; Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11...

2. Các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác:

2.1. Các giải pháp:

- Về nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục:

Điều cốt lõi nhất là giảm tỉ lệ học sinh bỏ học: Thông thường nhóm đối tượng học sinh bỏ học tập trung chủ yếu vào các nguyên nhân chính sau đây:

+ Lực học yếu dẫn đến thiếu hứng thú học tập

+ Hoàn cảnh gia đình: Khó khăn hoặc cha mẹ bất hòa

+ Bị thu hút hoặc bị lôi kéo vào một số trò chơi trực tuyến không lành mạnh dẫn đến suy kiện về thể lực và tinh thần.

+ Cha mẹ không có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của giáo dục.

Giải pháp:

Ngăn ngừa: Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém, tổ chức dạy học theo kiểu phân loại tác động đến các nhóm đối tượng khác nhau, tăng cường động viên khích lệ thay vì phê binh. Chia sẻ khó khăn với gia đình về kinh tế, hỗ trợ tâm lí khi học sinh phải sống trong môi trường gia đình bất hòa. Giám sát chặt sĩ số trong các giờ lên lớp cần thông báo ngay về gia đình khi học sinh vằng không rõ lí do. Tuyên truyền để nhân dân hiểu tầm quan trọng của giáo dục.

Tổ chức vận động: Khi học sinh mới bỏ học cần xác minh nguyên nhân bỏ học nên phương án vận động học sinh ra lớp thành phần có thể GV chủ nhiệm, bạn cùng lớp, các tổ chức đoàn thể địa phương. Vận đồng không thành ghi chép lại cụ thể thời gian bỏ, nguyên nhân chính đầu năm học tiếp theo tổ chức vận động lần 2. Rất nhiều trường hợp thành công trong lần 2 bởi lí do khi không còn được cùng các bạn đến trường HS, phụ huynh cũng nhận ra được rất nhiều điều cho thấy cần phải học lại. Tham gia vào lớp bổ túc văn hóa học tại nhà văn hóa thôn xóm sẽ là giải pháp tiếp theo.

- Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

          Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình và kế hoạch dạy học các môn học do Bộ giáo dục ban hành.

          Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

          Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học ở các khối lớp. Tăng cường việc sử dụng có hiệu quả và làm thêm đồ dùng dạy học ở tất cả các khối lớp. Tổng số đồ dùng tự làm là 20 đồ dùng.

- Về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí:

Hàng năm nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia học tập đầy đủ tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ của các năm học, điều lệ trường trung học cơ sở, nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, các chỉ thị văn bản của ngành và các cấp nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, chức năng nhiệm vụ của mỗi cán bộ, giáo viên. Tham gia học tập đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, các buổi hội thảo cấp trường, cấp huyện, cấp Sở, các chuyên đề về việc đổi mới chương trình phổ thông và thay sách giáo khoa các khối lớp.

          Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập nâng cao trình độ, tổ chức xây dựng các tiết học hiệu quả, tiết học điển hình trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ hàng tháng.

- Về việc xây dựng cơ sở vật chất trường học:

Thực hiện việc quản lí tốt các cơ sở vật chất hiện có: phòng học, phòng chức năng, các trang thiết bị dạy học. Tích cực tham mưu với địa phương thường xuyên tu sửa, củng cố các phòng học phòng chức năng. Tất cả các phòng học chức năng có đầy đủ trang thiết bị dạy và học, hoạt động có hiệu quả. Hằng năm mua sắp bổ sung trang thiết bị dạy học hư hỏng hoặc không còn giá trị sử dụng.

2.2. Các phong trào thi đua đã được áp dụng:

+ Thi thiết kế, cải tiến đồ dùng dạy học năm học 2009-2010, 2010-2011

+ Phát động phong trào hội học hội giảng ( các năm)

+ Thi giáo viên giỏi ( các năm)

+ Xử lí tình huống sư phạm ( năm học 2011-2012)

+ Các cuộc vận động của ngành: Cuộc vận động “Hai không” ; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học tự sáng tạo”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, giảng dạy” (các năm)

+ Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ( các năm)

+ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( các năm)

3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Từ năm học 2006-2007 nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, học tập và kí cam kết thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không” của ngành. Hàng năm có tổng kết phát thưởng cho những cá nhân đạt thành tích tốt.  Năm học 2008-2009 triển khai cho tất cả giáo viên và học sinh học tập nội dung của phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kết quả kiểm tra liên tục các năm 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 đều được công nhận loại xuất sắc về phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          Toàn thể cán bộ, viên chức của nhà trường thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhà trường không có giáo viên sinh con thứ ba, không có giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm túc quy chế của nhà trường và các quy định khác của ngành.

 

4. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể:

Về công tác xây dựng Đảng: Trong 3 năm học qua, Chi bộ Đảng nhà trường đã tổ chức kết nạp thêm được 5 đảng viên mới, đồng thời chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị đúng thời gian, giúp đỡ, tạo điều kiện cho 3 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Mỗi Đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác,  tích cực học tập,  rèn luyện về tư tưởng đạo đức; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không” của ngành. Qua đánh giá phân loại hàng năm, Chi bộ luôn có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Liên tục được công nhận danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh.”

Về công tác Công đoàn: Công Đoàn nhà trường,  tổ chức tốt Hội nghị dân chủ cơ quan,  bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch các năm học;  đăng ký chỉ tiêu thi đua và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn. Công đoàn tham mưu với các bộ quản lí nhà trường,  tạo điều kiện chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, đảm bảo các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước, của ngành. Kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn những khi ốm đau, có việc hiếu, hỷ. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động chuyên môn. Cán bộ giáo viên tích cực tham gia phong trào văn hoá văn nghệ. Trong Hội thi tiếng hát giáo viên trường được xếp thứ nhất khối THCS. Hàng năm tổ chức cho cán bộ đoàn viên công đoàn đi thăm quan, giao lưu học hỏi, đảm bảo an toàn, vui vẻ. Được Liên đoàn lao động tỉnh tặng giấy khen năm 2010.

Về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chi đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong mọi lĩnh vực công tác, sẵn sàng đảm nhận  việc khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có nhiều hoạt động sôi nổi trong công tác chuyên môn, nhiệt tình trong phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mọi cán bộ, giáo viên luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, cam kết không có cán bộ, giáo viên vi phạm pháp lệnh dân số.

Về công tác Đội: Liên đội đã thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đội và thiếu nhi của từng năm học. Nhà trường đã đầu tư mua sắm đầy đủ ttrang thiết bị phục vụ cho công tác Đội. Liên đội đã thực hiện tốt việc “Đọc và làm theo báo Đội”, đội nghi thức của nhà trường đã hoạt động có hiệu quả. Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen trong năm học 2009-2010. Năm học 2010 – 2011. Liên Đội đã tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động Đội do Hội đồng Đội huyện triển khai tổ chức: Hội thi tuyên truyền  măng non năm học 2009-2010 xếp thứ nhất trong huyện; Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” năm 2010-2011 Liên Đội xếp thứ hai trong khối THCS của huyện;

Tổ chức sưu tầm và giới thiệu từ 3-5 trò chơi dân gian trong nhà trường: Bịt mắt bắt dê, đi cầu kiều, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, mèo đuổi chuột, nu na nu nống... hướng cho học sinh chơi các trò chơi lành mạnh, có ích, tránh những trò chơi bạo lực, nguy hiểm. Tập cho học sinh hát, múa các bài hát dân ca trong các giờ sinh hoạt tập thể, yêu cầu các em thường xuyên hát các bài hát dân ca vào đầu các tiết học.Trong các giờ ra chơi ngoài việc cho học sinh tập thể dục, múa hát tập thể tổ chức cho học sinh chơi những trò chơi tập thể toàn trường.

Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, phối hợp với Công đoàn trong việc quản lý và sử đụng có hiệu quả nguồn tài chính, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, tăng cường các hoạt động xã hội hóa, giúp đỡ cán bộ, viên chức ổn định cuộc sống gia đình, tích cực hưởng ứng “Ngày gia đình Việt Nam”, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Động viên cán bộ giáo viên giúp đỡ nhau bằng cách học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Kịp thời thăm hỏi động viên khi gia đình cán bộ, viên chức gặp khó khăn rủi ro để họ yên tâm về tinh thần, mau chóng ổn định công việc hàng ngày.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội khác.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2008 - 2009

Tập thể lao động tiên tiến

 

2009 - 2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 11/9/2010 của UBND tỉnh Hà Nam

2010 - 2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Hà Nam

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan

ban hành quyết định

2010 - 2011

Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Hà Nam

 

Với những thành tích nổi bật trên, trường THCS Thi Sơn đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ các năm học ; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng  tỉnh Hà Nam.

Để ghi nhận và khích lệ, động viên tập thể sư phạm nhà trường đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

 

 UBND HUYỆN KIM BẢNG      PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG      TRƯỜNG THCS THI SƠN

Comments