CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ BÁC Chuyện về đời sống 1. Câu chuyện về ba chiếc ba lô 2. Không ai được vào đây 3. Bát chè sẻ đôi 4. Một bữa ăn tối của Bác ...
  Được đăng 00:54, 17 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
 • Con đường hình thành đạo đức mới, phê phán những hiện tượng phi đạo đức a) Bệnh tham lam - Những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ "tự ...
  Được đăng 05:54, 17 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
 • Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân Cán bộ,  đảng viên 18. ...Tư cách của một người cách mệnh Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mình không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không ...
  Được đăng 05:47, 17 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
 • Quan điểm chung của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức: a) Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến ...
  Được đăng 05:52, 17 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
 • VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG         BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 06-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      Vĩnh Yên, ngày 7 tháng 11 năm 2006       CHỈ THỊ         CỦA BỘ CHÍNH TRỊ  Về tổ ...
  Được đăng 23:59, 16 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »
 
I. Giới thiệu chung:
- Tổng số Đảng viên: 07 đồng chí.
- Đảng viên nữ: 02 đồng chí.
- Đảng viên dân tộc thiểu số: 04 đồng chí.
- Đảng viên nữ dân tộc: 02 đồng chí.
II. Cơ cấu tổ chức:

 Họ và Tên

 Chức danh

Ghi chú 


Phạm Văn Nguyên

Bí thư 

 


Trần Duy Mạnh

Đảng viên

 

 Hà Thị Quyên

Đảng viên 

 

 Nguyễn Đình Quý

Đảng viên 

 

 Vi Văn Bình

Đảng viên 

 

 Vi Văn Tuất

Đảng viên 

 

 Hà Thị Thủy

Đảng viên 

 

 Nguyễn Hữu Hùng

Đảng viên 

 


Văn bản trung ương

 • Điều lệ Đảng khóa XI ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG      Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo ...
  Được đăng 05:08, 17 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
 • Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên   BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                BAN TỔ CHỨC                             *                                                                                                   Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011           Số  07 – HD/BTCTW   HƯỚNG DẪN ...
  Được đăng 05:01, 17 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
 • Chỉ thị số 06-CT/TW Về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là ...
  Được đăng 04:54, 17 thg 2, 2012 bởi Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »Tổng Bí thư qua các thời kỳ

Ảnh Họ và tên Nhiệm kỳ Ghi chú


TrinhDinhCuu.jpg


Trịnh Đình Cửu
3 tháng 2, 1930 - 27 tháng 10, 1930
0 năm, 266 ngày
Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam


TranPhu.gifTrần Phú
27 tháng 10, 1930 -6 tháng 9, 1931
0 năm, 314 ngày
Tổng bí thư đầu tiên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất tháng 10 năm 1930


LeHongPhong.gif


Lê Hồng Phong
31 tháng 3, 1935 -26 tháng 7, 1936
1 năm, 117 ngày
Giữ chức Bí thư Ban chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương, tương đương Tổng bí thư lâm thời, từ tháng 3 năm 1934.


HaHuyTap.gif


Hà Huy Tập
26 tháng 7, 1936 -30 tháng 3, 1938
1 năm, 247 ngày
Giữ chức Bí thư Ban chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương, tương đương Tổng bí thư lâm thời, từ tháng 7 năm 1935.NguyenVanCu.gifNguyễn Văn Cừ
30 tháng 3, 1938 - 9 tháng 11, 1940
2 năm, 224 ngày
TruongChinh.gifTrường Chinh
9 tháng 11, 1940 -24 tháng 9, 1956
15 năm, 320 ngày
Quyền Tổng Bí thư từ tháng 11 năm 1940, chính thức từ tháng 5 năm 1941.
Thôi giữ chức sau Hội nghị Trung ương về vấn đề sửa sai cải cách ruộng đất


Ho Chi Minh 1946 cropped.jpg


Hồ Chí Minh
24 tháng 9, 1956 -10 tháng 9, 1960
3 năm, 352 ngày
Chủ tịch Ban chấp hành tạm thời nắm quyền Tổng bí thưLeDuan.gifLê Duẩn
10 tháng 9, 1960 -10 tháng 7, 1986
25 năm, 303 ngày
Bí thư thứ nhất từ tháng 9 năm 1960 đến tháng 12 năm 1976
Tổng Bí thư: tháng 12 năm 1976 đến tháng 7 năm 1986 (đến lúc mất)TruongChinh.gifTrường Chinh
14 tháng 7, 1986 -18 tháng 12, 1986
0 năm, 161 ngày
được bầu lần thứ 2NguyenVanLinh.gifNguyễn Văn Linh
18 tháng 12, 1986 -28 tháng 6, 1991
4 năm, 192 ngày
Do Muoi cropped.jpgĐỗ Mười
28 tháng 6, 1991 -26 tháng 12, 1997
6 năm, 181 ngày
Le Kha Phieu.JPGLê Khả Phiêu
26 tháng 12, 1997 -22 tháng 4, 2001
3 năm, 116 ngàyNong Duc Manh 2010.jpg


Nông Đức Mạnh
22 tháng 4, 2001 -19 tháng 1, 2011
9 năm, 273 ngàyNguyen Phu Trong.jpg


Nguyễn Phú Trọng
19 tháng 1, 2011 - nay


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  30k v. 1 07:13, 16 thg 12, 2011 Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
ĉ
Xem Tải xuống
  166k v. 1 06:25, 2 thg 1, 2012 Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
ĉ
Xem Tải xuống
  79k v. 1 07:13, 16 thg 12, 2011 Trường THCS Thành Lâm Bá Thước
ĉ
Xem Tải xuống
  27k v. 1 07:14, 16 thg 12, 2011 Trường THCS Thành Lâm Bá Thước