Ảnh & Video

ẢNH - PHOTO

Khai giảng năm học 2014-2015


- Ảnh Hội nghị XDKH 2012-2013

- Ảnh Đại hội Công đoàn 2012-2015

VIDEO CLIP

Khai giảng 2014 - 2015


Thôn VIệt Đêm Trăng



Hội trại 26-3-2012


Tổng kết năm học 2011-2012



Lễ Tri Ân 2012



Báo công Nghĩa trang Trường Sơn & Địa đạo Vịnh Mốc



Tọa đàm 20/11/2012



Khai giảng năm học 2011-2012



Ủng hộ Nhật Bản sóng thần



Văn nghệ Liên hoan "Tiếng Hát Học Đường"



Trò chơi Kéo co



Trò chơi 2



Trò chơi Nhảy bao bố



Tập văn nghệ " Non nước hữu tình"



Múa dân gian đặc sắc



Trò chơi Cầu khỉ







Comments