LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

      

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

30/5

Lấy giấy chứng nhận HSG tại PGD(Đ/c Cường)

K9 ôn thi


K9 ôn thi

BA

31/5

7 h Tổng kết phát thưởng cho HS


K9 ôn thi

01/6

K9 ôn thi
K9 ôn thi

NĂM

2/6

8h Tổng kết với GVK9 ôn thi

SÁU

3/6

K9 ôn thiK9 ôn thi

BẢY

4/6

K9 ôn thi

CN

5/6


K9 ôn thi

 

ċ
6A.rar
(4871k)
thắng trường,
02:18, 23 thg 5, 2018
ċ
6B.rar
(13171k)
thắng trường,
02:18, 23 thg 5, 2018
ċ
6C.rar
(4755k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
7A.rar
(4658k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
7B.rar
(4786k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
7C.rar
(4700k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
8A.rar
(4733k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
8B.rar
(4734k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
8C.rar
(4728k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
9A.rar
(4403k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
9B.rar
(4408k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ċ
9C.rar
(4588k)
thắng trường,
02:19, 23 thg 5, 2018
ĉ
thắng trường,
19:14, 27 thg 3, 2016
ĉ
thắng trường,
18:49, 11 thg 3, 2016
ĉ
thắng trường,
17:21, 12 thg 3, 2016
ĉ
thắng trường,
17:40, 12 thg 3, 2016
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:01, 29 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:10, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:48, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:48, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
ċ
TN_THCS 2018.rar
(1442k)
thắng trường,
17:50, 16 thg 5, 2018
Comments