LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

      

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

30/5

Lấy giấy chứng nhận HSG tại PGD(Đ/c Cường)

K9 ôn thi


K9 ôn thi

BA

31/5

7 h Tổng kết phát thưởng cho HS


K9 ôn thi

01/6

K9 ôn thi
K9 ôn thi

NĂM

2/6

8h Tổng kết với GVK9 ôn thi

SÁU

3/6

K9 ôn thiK9 ôn thi

BẢY

4/6

K9 ôn thi

CN

5/6


K9 ôn thi

 

ĉ
thắng trường,
19:14, 27 thg 3, 2016
ĉ
thắng trường,
18:49, 11 thg 3, 2016
ĉ
thắng trường,
17:21, 12 thg 3, 2016
ĉ
thắng trường,
17:40, 12 thg 3, 2016
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:09, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:01, 29 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
15:10, 27 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:48, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:48, 28 thg 12, 2015
Ĉ
thắng trường,
01:26, 28 thg 12, 2015
Comments