TRANG CHỦ


               


THÔNG BÁO:
          
- Đã có khung chương trình năm học 2016 - 2017 ở trang văn bản

- Từ 01/07/2016 địa chỉ trang wibsite của trường THCS Nam Hùng là: http://thcsnamhung.pgdnamtruc.edu.vn/
      Trân trọng thông báo!
    
                                          LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016