Trang chủ

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn văn hóa ở các khối 6,7,8. Học sinh giỏi TDTT theo kế hoạch. 

- Tham dự thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa ở các khối 6,7,8

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp huyện.

- Chuẩn bị tốt cho thi kiểm tra chất lượng học kì II.
   LỊCH CÔNG TÁC

 _ Có công khảo sát chất lượng GĐ III của PGD.

 

 

            TUẦN: 33                                                               Năm học 2015 -2016

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

18/04

- Sinh hoạt đầu tuần.

- Duyệt giáo án tuần 33

- Lên lớp theo TKB


- Học thêm

3

19/04

- Lên lớp theo TKB


- Học thêm

4

20/04

- Lên lớp theo TKB

- Học thêm

5


21/04


- Lên lớp theo TKB

- Học thêm

6

22/04

KHẢO SÁT CL HỌC KỲ II - KHỐI 9
MÔN NGỮ VĂN
KHẢO SÁT CL HỌC KỲ II - KHỐI 9
MÔN TỔNG HỢP

   7

23/04


KHẢO SÁT CL HỌC KỲ II - KHỐI 9
MÔN TOÁN

- Hội ý hội đồng
- Lên lớp theo TKB THỨ 6

CN

24/04

CHẤM KHẢO SÁT CL HỌC KỲ II - KHỐI 9  TẠI THCS NAM ĐÀO


 

 

 

Comments