Trang chủ‎ > ‎Chi bộ đảng‎ > ‎

Nghi quyet thang 01/09

ÑAÛNG UYÛ XAÕ MYÕ PHÖÔÙC TAÂY                            ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM !

CHI BOÄ TRÖÔØNG THCS MYÕ P TAÂY 

 


Số : 01/SKCU-2009                       Mỹ Phước Tây, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

A/ SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 12/2008

 

1.     Tư tưởng chính trị:

- Tổ chức kỉ niệm 19, 22/12 qua hình thức tuyên truyền.

- Thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

+ Thi văn nghệ cấp huyện đạt 5 giải: 1 giải A (Thầy Lân), 2 giải C (Cô Duyên-thầy Phương, tốp ca), 1 giải KK (Cô Nhung), 1 giải tập thể tích cực tham gia.

+ TK 2 năm thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

- Thực hiện tương đối tốt cuộc vận động hai không: GV coi thi nghiêm túc. Chấm, trả bài, vào điểm đúng quy định. HS thực hiện khá tốt quy chế thi.

Tồn tại: Có 4 HS vi phạm nội quy thi (An, Vinh lớp 84, Inh lớp 95, Lan lớp 92)

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: thực hiện tốt 5 công khai. Thực hiện tốt Quy chế tiếp dân

- Thi đua xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực: Vệ sinh trường lớp tương đối tốt, mối quan hệ giữa thầy và trò tương đối tốt

Tồn tại: Vườn cây thuốc nam một số lớp chưa thực hiện tốt

- Tổ chức nghiêm túc kỳ thi HKI.   

2.     Quản lý chuyên môn:

- Thực hiện chương trình: đúng, đủ

- Ôn thi HKI tương đối nghiêm túc

- Phụ đạo HS yếu: 66 tiết

- Bồi dưỡng HS giỏi: 68 tiết

- Dự giờ: 44 tiết, thao giảng 10 tiết.

- Thanh tra 6 GV. Chia ra toàn diện 2 loại tốt (Trong đó PGD thanh tra thầy Tân loại tốt, trường thanh tra 1 loại tốt), chuyên đề 5 loại tốt.

- Tổ chức thi học kỳ I nghiêm túc. Ra đề, coi, chấm, nhập điểm, sửa bài thi đúng quy định.

Rút kinh nghiệm: GV ra đề thi cấp trường 1 số môn câu hỏi quá ngắn, kiến thức quá nhẹ so với đề PGD và SGD. Lập danh sách phòng thi: còn sai, thiếu sót.

- In bảng tổng hợp kết quả học kỳ I cho GV kiểm tra.

Tồn tại: Chưa in phiếu liên lạc, giấy khen HS giỏi, HS tiên tiến. Chưa phục hồi lại các hồ sơ đã mất. Chưa kiểm tra việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm.  

3. Các chuyên trách, tổ trưởng, GVCN:

* Tổng phụ trách: Đố vui ôn tập. Hỗ trợ thi tốp ca nhi đồng và phụ trách Sao giỏi. Tiếp tục thực hiện công trình măng non.

Tồn tại: Chưa thăm gia đình chính sách của HS. Chưa chăm sóc các bồn hoa.

* Phổ cập: Chuẩn bị hồ sơ để đón đoàn kiểm tra của tỉnh. Kiểm tra thực hiện chương trình lớp bổ túc, chuẩn bị thi hết học kỳ I. Viết xong  báo cáo tổng kết năm 2008 và kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2009 trình BCĐ duyệt và tham mưu tổng kết công tác phổ cập giáo dục của xã năm 2008. Đã tiếp đoàn kiểm tra của PGD về phong trào bổ túc và trung tâm học tập cộng đồng (18-12). Kết quả: hồ sơ mở lớp bổ túc thực hiện đúng qui định; Trung tâm học tập cộng đồng chưa có kế hoạch và biên bản họp của ban giám đốc, thiếu sổ mượn sách.

* Thư viện: Vận động HS tặng 269 bản sách. Số lượt bạn đọc 209 (GV: 77, HS: 132).

* Thiết bị: Kiểm kê tài sản. Sắp xếp đồ dùng dạy học. Sửa chữa đồ dùng dạy học hư  hỏng. Kiểm tra máy catsét để chuẩn bị cho thi học kì I. Thanh lí đồ dùng dạy học bị hư hỏng. Tổng số lượt sử  dụng đồ dùng dạy học của GV là: 861.

Tồn tại: Chưa hoàn thành hồ sơ sổ sách.

* Thực hành -Thí nghiệm: GVBM có đăng kí TH tương đối đầy đủ. GVTH có lên kế hoạch TH tháng đầy đủ. Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho GVBM. Theo dõi sổ TH, vệ sinh phòng và dụng cụ tương đối tốt. Hoàn thành biên bản kiểm kê tài sản, biên bản thanh lý đồ dùng cuối năm. Tổng số lượt TH-TN 129 lượt/129 lượt  

* Kế toán: Lập danh sách giáo viên có mức lương từ 3.0 trở xuống hưởng trợ cấp( T.10,11,12 /2008). Quyết toán quỹ công việc năm 2008. Quyết toán quỹ học phí năm học 2007-2008. Quyết toán quỹ xây dựng năm học 2007-2008. Ra phiếu thu heo đất tháng 12. Báo cáo tài chánh học kỳ I năm học 2008-2009. Báo cáo tăng giảm tài sản năm 2008. Kiểm tra tài chánh và công khai quỹ

Tồn tại: Chưa kết và nộp sổ BHXH.

* Văn thư-Thủ quỹ: Cập nhật công văn đi, đến, các loại hồ sơ. Tiếp tục kiểm tra hồ sơ CBCC của GV. Thu tiền heo đất tháng 12. Tiếp tục thu tiền học phí lần 1. Đã nhận lương tháng 12 và ưu đãi quý IV, tăng giờ (07-08)và phát cho GV kịp thời. Thu heo đất tháng 12 đầy đủ. Cập nhật công văn đi -đến, ngày công kịp thời. Đã kiểm tra hồ sơ của GV nhưng chưa hoàn thành do GV không bổ sung. Đã đối chiếu sổ sách với kế toán và tổng hợp tiền tạm ứng, kiểm tra quỹ tiền mặt, công khai quỹ toán. Nhập - xuất văn phòng phẩm kịp thời. Theo dõi các khoản thu chi trong trường tốt.

* Y tế VSHĐ: Bổ sung đầy đủ thuốc trong tháng: 66.700đ. Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh 53 lượt. Kiểm tra vệ sinh trường, lớp, khu vệ sinh hàng ngày. Thực hiện việc phân loại rác hàng ngày. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các căn tin. Đã thành lập vườn thuốc nam. Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Đã kiểm tra việc thực hiện phiếu vệ sinh cá nhân: Tốt. Tuyên truyền thực hiện vệ sinh răng miệng trong HS.   

* Bảo vệ: Trực trường nghiêm túc, bảo quản tốt tài sản. Giữ gìn an ninh trật tự trường học. Chăm sóc cây. Quản lý điện, nước. Cắt kiếng một số bàn phòng GV, hành chánh. Sắp xếp bàn ghế phòng thi. Tổng vệ sinh các gầm cầu thang. Sửa chữa chốt khóa các phòng bị hư.

Tồn ti: Mắc bóng đèn thắp sáng chưa đầy đủ. Chưa chăm sóc bồn hoa.

  * Tổ trưởng:

- Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách. Kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV. Kiểm tra việc chấm, trả bài thi. Kiểm tra việc nhập điểm.

Tồn tại: Chưa chấm điểm thi đua tháng 12.

* GVCN:

- Duy trì sĩ số: Bỏ học 6 em (An lớp 63 thầy Lê, Linh lớp 65 cô H. Phượng, Hiền lớp 67 cô N.Liễu, Dung lớp 72 cô Tr.Thúy, Nhi lớp 74 cô Nhàn, Vân lớp 81 thầy Cảnh).

- HS vắng có phép: 76, không phép: 103.

- Xử lý kỷ luật 4 em: Đuổi học 1 tuần lễ từ 08/12->13/12 em An lớp 84, cảnh cáo toàn trường em Vinh lớp 84, em Inh lớp 95, em Lan lớp 92

Tồn tại: Chưa quan tâm sâu sát HS yếu kém. Chưa cập nhật sổ danh bộ HS bỏ học.

Một số HS vắng thi không lý do, GVCN không liên hệ gia đình nắm nguyên nhân, nhắc nhở việc thi lại cho các em.

·        Thông tin:  Tỉnh cấp cho em Huỳnh Châu Thanh lớp 84 một chiếc xe đạp. Em Vũ Thanh Mai nhận tiền thưởng văn hay chữ tốt cấp tỉnh 500.000đ. 5 GV dạy giỏi cấp huyện nhận tiền thưởng: 400.000đ/GV. Tiệm vàng Hồng Nguyên tặng cho HS 200 quyển tập. Cô Nho đi học từ 15/12/2008 (Mỗi tháng học 2 tuần). Cô Nhanh nghỉ hậu sản từ 01/01/2009, bàn giao cho cô Kim Dung.

3/ Đoàn Thể :

          a/ Công đoàn : Thực hiện tốt các chương trình hoạt động, vận động CĐV tham gia coi chấm thi HKI nghiệm túc

          b/ Chi Đoàn : Chưa hỗ trợ tốt cho đội thực hiện công trình măng non ( Vườn cây thuốc nam ).

          c/ Ban Đại diện cha mẹ học sinh : vận động gia đình phụ huynh thực hiện nghị quyết của ban đầu năm ( đóng góp 20000 đồng / HS )

 

                       B/ NGHỊ QUYẾT THÁNG 01 NĂM 2009:

Công tác trọng tâm:

- Học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH trung ương Đảng khóa X.

- Tổ chức vui tết Kỷ Sửu 2009 đúng chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, nhớ ơn Bác Hồ.

- Đưa HS dự thi điền kinh cấp huyện.

- Bồi dưỡng HS giỏi, lập DS HS yếu kém.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.

1. Tư tưởng chính trị:

- Tổ chức kỉ niệm 46 năm chiến thắng Ấp Bắc.

- Học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH trung ương Đảng khóa X vào ngày 09/01/2009 tại trường THCS Mỹ P Tây: đầy đủ, nghiêm túc, đúng giờ.

- Tổ chức vui tết Kỷ Sửu 2009 đúng chỉ đạo của cấp trên.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

+ GV thực hiện tốt 24 tiêu chí đạo đức nhà giáo.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, đổi mới lề lối làm việc.

+ Cô Nhung luyện tập và dự thi văn nghệ cấp tỉnh từ 05->09/01/2009.

+ Tổ chức hội diễn văn nghệ vào đêm 17/01/2009 (nhằm 22âl): có kế hoạch riêng. 

- Tiếp tục thi đua xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực: giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực. Tránh có những lời lẽ, hành động xúc phạm học sinh.

2. Quản lý chuyên môn:

- Hoàn thành báo cáo điểm thi, sơ kết HKI.

- Bồi dưỡng HS giỏi thi huyện.

- Lập DS HS yếu kém, lên kế hoạch phụ đạo.

- Đưa HS dự thi điền kinh cấp huyện: từ 05/01->07/01: tổ TD-N-H

- Dự hội thảo môn Vật Lý ngày 13/01 tại THCS Trừ Văn Thố: GV dạy Vật Lý.

- Hoàn thành hồ sơ tăng giờ HKI(08-09).

- Hoàn chỉnh SKKN.

- Xét thi đua HKI.

- Tổ chức tốt sơ kết HKI:

+ Ngày 10/01(tiết 4): Sơ kết lớp CN.

+ 12/01: Sơ kết HS toàn trường. Phát thưởng HS giỏi.

+ 16/01: Sáng sơ kết trong phụ huynh, chiều sơ kết trong GV. Khen thưởng giáo viên giai đoạn 1.

3. Hoạt động các chuyên trách, tổ trưởng, GVCN:

* Tổng phụ trách:

- Tham mưu với BGH tổ chức tốt hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

- Vận động HS trồng, chăm sóc hoa kiểng mừng xuân.

- Hỗ trợ quà HS nghèo.

* Phổ cập:

- Tham mưu tổng kết năm 2008 và đề ra kế hoạch năm 2009.

- Xây dựng nội dung thống nhất khi phúc tra hồ sơ phổ cập giữa 3 trường, để tham mưu lãnh đạo chỉ đạo giáo viên phụ trách điều tra thống nhất thực hiện trên toàn xã.

- Lập kế hoạch, phân công giáo viên phụ trách tổ tự quản phúc tra hồ sơ năm 2009 của 2 ấp Long Phước và Rạch Trắc.

* Thư viện: Cho GV mượn sách HKII. Giới thiệu sách chủ đề chiến thắng Ấp Bắc, mừng Đảng, mừng xuân, Bác Hồ. Tiếp tục vận động HS tặng sách. Vận động GV tặng sách.

* Thiết bị:

Sắp xếp đồ dùng dạy học. Sửa chữa đồ dùng dạy học hư  hỏng.

* Thực hành -Thí nghiệm:

 Tiếp tục lên kế hoạch TH cho GVBM. Theo dõi  HHSS, sổ đăng kí TH của GVBM. Chuẩn bị dụng cụ -hóa chất cho GVBM. Lên kế hoạch dự trù trang bị dụng cụ hoá chất cho HK II.

* Kế toán:

Kiểm kê quỹ tiền mặt quý 4/2008. Kiểm kê quỹ tiền mặt cả năm 2008. Ra phiếu thu heo đất tháng 01/2009. Lập sổ theo dõi nhân sự Hiệu Trưởng. Lập sổ theo dõi nhân sự Kế toán. Lập sổ theo dõi nhân sự Thủ Quỹ. Kiểm tra tài chánh và công khai quỹ. Kết sổ BHXH và nộp cho phòng BHXH.

* Văn thư-Thủ quỹ:

Cập nhật công văn đi - đến. Thống kê chính xác ngày nghỉ của GV từ đầu năm đến nay. Thu heo đất tháng 1. Tiếp tục kiểm tra kiểm tra hồ sơ của GV. Theo dõi các khoản thu – chi trong trường. Đối chiếu sổ sách với kế toán và tổng hợp tiền tạm ứng. Kiểm kê tiền mặt cuối năm. Công khai quỹ, thu tiền bán vé văn nghệ, thu tiền hội phí hội cha mẹ học sinh năm học 08-09.

* Y tế VSHĐ:

- Tuyên truyền phòng, chống các loại bệnh: sởi, quai bị, thủy đậu, Rubella, dịch cúm gia cầm. Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục kiểm tra vệ sinh trường, lớp, khu vệ sinh. Kết hợp với BGH, TPT kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở  các căn tin. Kiểm tra việc thực hiện phiếu vệ sinh cá nhân. Tiếp tục thực hiện việc phân loại rác.

- Phát động HS trồng hoa kiểng đón xuân. Tổ chức vệ sinh trường lớp. Mua sắm dụng cụ y tế theo quy định. Tiếp tục chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, vườn thuốc nam. Tiếp tục xây dựng theo 6 tiêu chí trường Xanh-Sạch-Đẹp.

- Hỗ trợ quà HS có hoàn cảnh khó khăn.

* Bảo vệ:

Trực trường nghiêm túc. Mắc tiếp các bóng đèn. Quản lý tốt điện, nước. Hỗ trợ tốt cho hội diễn văn nghệ. Cắt cỏ quanh trường. Giữ gìn tốt an ninh trật tự trong trường. Chăm sóc hoa kiểng. Bảo vệ tốt CSVC, cây xanh, hoa kiểng trong đêm văn nghệ.

* Tổ trưởng:

Kiểm tra điểm trong phần mềm chính xác. Chấm phúc tra bài thi nghiêm túc. Họp tổ xét thi đua, sơ kết HKI. Hoàn thành tốt các loại báo cáo. Hỗ trợ tốt cho hội diễn văn nghệ.

* GVCN:

- Quan tâm khâu vệ sinh lớp. Nhờ GVBM khi vào lớp dạy nhắc nhở khâu vệ sinh. Theo dõi nhắc nhở học sinh không tập thể dục giữa giờ.                               

-  Kiểm tra việc thực hiện phiếu vệ sinh cá nhân.

-  Nhắc nhở lớp thường xuyên chăm sóc, bảo quản chậu thuốc nam.

- Duy trì tốt sĩ số. Theo dõi sâu sát khâu chuyên cần của HS.

- Nộp DS HS giỏi đề nghị khen thưởng. DS HS yếu kém: 03/01.

- Vận động HS mua vé ủng hộ đêm văn nghệ.

- Luyện tập văn nghệ cho HS thi diễn tốt.

- Sơ kết lớp trong học sinh, trong phụ huynh đúng quy định.

4/ Hoạt động các đoàn thể :

            a/ Công đoàn : - giám sát chế độ chính sách cho anh chị em giáo viên trong dịp tết nguyên đán, vận động CĐV tham gia hội diễn văn nghệ “ Mừng Đảng, mừng xuân, nhớ ơn Bác Hồ”, BCH phối hợp tốt với BGH tổ chức thành công đêm hội diễn từ khâu tổ chức, tiếp khách đến khâu hậu cần, vận động CĐV vui xuân đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và qui định của ngành.

            b/ Chi Đoàn : - Cùng với tổng phụ trách và chủ nhiệm các lớp tổ chức tốt đêm văn nghệ, vận động đoàn viên tham gia đầy đủ, tích cực

  C/ Ban đại diện cha mẹ học sinh :

- Họp sơ kết học kỳ I ( 08-09) , hỗ trợ vật chất cho các ca trực tết của giáo viên, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí cho các hoạt động của nhà trường thông qua đêm hội diễn văn nghệ (17/1/2009)

5. Công tác khác:

- Phân công trực tết. GV trực tết nghiêm túc từ 19/1/2009 đến 2/2/2009

- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp(10/1). Làm cỏ nghĩa trang liệt sĩ (10/1)

- HT Lập kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

- Họp sơ kết học kỳ I.

- Hỗ trợ quà tết cho GV.

- Gói phần thưởng HS ngày 10/01: tổ văn phòng.

6/ Công tác Đảng :

-         Tham mưu tổ chức cử GV đi học lớp cảm tình Đảng

-         Kiểm tra việc thực hiện điều lệ Đảng, những điều Đảng viên không được làm.

-         Nhắc nhở Đảng viên học nâng cao kiến thức tin học.

-         Đề Nghị Cấp thẻ Đảng cho những Đảng viên chưa có thẻ ( Sót ).

-         Công khai tài chính, đóng Đảng phí

MPT, ngày 12 tháng 01 năm 2009

                   TM chi uỷ

                       Bí thư

 

 

 

                    Đặng Trí Dũng

Comments