Trang chủ‎ > ‎

Chi bộ đảng

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2008-2010

 

          - Qua thảo luận đi đến thống nhất dự thảo phương hướng – nhiệm vụ của Chi Bộ nhiệm kỳ 2008-2010. Đại hội chi bộ trường THCS Mỹ Phước Tây nhiệm kỳ 2008 - 2010 thống nhất đề ra nghị quyết Chi Bộ NK 2008-2010 như sau :

          1. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

          - 100% đảng viên tham gia học tập và quán triệt các nghị quyết Đảng, nghị quyết của Chi Bộ.

          - 100 % Đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Xây dựng khối đoàn kết nhất trí từ trong Chi Bộ ra đến quần chúng để tạo tiếng nói chung, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi Bộ và của đơn vị.

          - Chi Bộ cùng với chính quyền và các đoàn thể tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm.

          - Thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm.

          2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG:

          - Đảng viên không ngừng học tập rèn luyện có đủ phẩm chất, kiến thức và năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao.

          - Mỗi Đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạơ đức Hồ Chí Minh, thay đổi lối làm việc.

          - Tiếp tục cải tiến hình thức sinh hoạt Chi Bộ.

          - Tăng cường hơn nữa công tác phê và tự phê bình, nâng cao sức chiến đấu của Chi Bộ.

          - Tăng cường nguyên tắc tập trung dân chủ.

          - Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 03 đảng viên mới.

          - Phấn đấu 100% đảng viên loại 1.

          - Phấn đấu Chi Bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2008-2010.

          3. CÔNG TÁC THAM GIA QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN:

          - Đổi mới kịp thời phương pháp quản lý, cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT vào giảng dạy và học tập nâng cao nâng lực chuyên môn của giáo viên và khả năng tiếp cận kiến thức của học sinh.

          - Coi trọng việc sử dụng con người, đúng người, đúng việc, phát hiện đào tạo nhân tài trong đội ngũ giáo viên và học sinh.

          - Phấn đấu 100% đảng viên đạt lao động giỏi và chiến sĩ thi đua.

          - phấn đấu trong năm học 2008-2009 trường được công nhận trường chuẩn cấp quốc gia.

          - Giữ vững và nâng dần chuẩn PCTHCS ( chuẩn 2b) mỗi năm tăng từ 0.5 đến 1%, phong trào mở lớp phổ cập đạt chỉ tiêu BCĐ huyện giao.

          - Chỉ tiêu: 100% đảng viên đạt lao động tiên tiến đến chiến sĩ thi đua.

          * Chỉ  tiêu phấn đấu năm học : 2008-2009; 2009-2010

1/ Huy động ra lớp:

- Bỏ học ra lớp: 20 % danh sách

- Huy động HS ra ( lớp theo danh sách giao ): 95%

- PCTHCS: 82%.

2/ Duy trì sĩ số: 97%.

3/ Hạnh kiểm:    Tốt: 96%, Khá: 4%

4/ Học lực:         Giỏi: 16%, Khá: 50%, TB: 31%, Yếu: 3%.

5/ Lên lớp thẳng : 97%

6/ Chất lượng bộ môn : 80% trên trung bình

6/ Hiệu quả đào tạo: 75%

     7/  Tỷ lệ  TNTHCS:  99 %. trở lên

          4. CÔNG TÁC KIỂM TRA:

          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Chi Bộ.

          - Qua kiểm tra, bổ sung, chỉnh đốn kịp thời những vướng mắc, thiếu sót để xây dựng Chi Bộ thật trong sạch, vững mạnh.

          5. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

          - Giữ vững danh hiệu Đoàn mạnh,Liên đội mạnh, công đoàn: vững mạnh.

          - Xây dựng: Hội CMHS, hội chữ thập đỏ đủ mạnh hỗ trợ tốt cho phong trào dạy và học của đơn vị.

          Cuối cùng tôi xin thay mặt cho Chi Ủy xin hứa cùng với Chi Bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chi Bộ nhiệm kỳ 2008-2010.

 

                                                       Mỹ Phước Tây, ngày 16 tháng 9 năm 2008

                                                                             TM. CHI ỦY

                                                                                                     BÍ THƯ


                                                                                                                           ĐẶNG TRÍ DŨNG