Kế Hoạch Hiệu Phó

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 01:11, 5 thg 10, 2011 bởi Thay Thong   [ đã cập nhật 01:13, 5 thg 10, 2011 ]

PGD&ĐT CAI LẬY

TRƯỜNG THCS PHAN VĂN CẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Long Tiên, ngày  04 tháng   10   năm 2011

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2011-2012

A-NHIỆM VỤ CHUNG:

-Căn cứ vào công văn 1274  /SGDĐT-GDTrH ngày  06  tháng  9 năm 2011; về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH  năm học 2011-2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo ,

-Căn cứ công văn số 374/GDCL-THCS.2011 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo Dục THCS năm 2011-2012.

-NhằmTạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng GD toàn diện; chấn chỉnh và tăng cường nề nếp, kỷ cương , đảm bảo môi trường GD lành mạnh.

-Tích cực tiếp thu các điều kiện về CSVC, thiết bị dạy học cho đội ngũ GV theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa để thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông

-  Tiếp tục tổ chức và thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động "Hai không", đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong các quan quản lý và các cơ sở giáo dục trung học.

-  Tổ chức và chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

-  Triển khai hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng tinh giảm đến từng cán bộ , giáo viên của trường theo đúng yêu cầu của Bộ GDĐT

-  Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông;

-  Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, quản lý tốt việc thực hiện chương trình giáo dục;

-  Tổ chức thực hiện việc đánh giá cán bộ quản lý các trường THCS theo thông tư 29/2009/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/10/2009; đánh giá giáo viên THCS theo thông tư 30/2009/BGDĐT-NGCBQLGD.

-  Thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của năm học để toàn ngành tự khẳng định, đổi mới vì sự phát triển của đất nước và của ngành.

-  Nâng cao chất lượng GD, đẩy mạnh xã hội hoá GD, coi trọng công tác GD hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; giáo dục ngoài giờ lên lớp và phân luồng sau THCS, tập trung công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém có hiệu qủa.

-   Công tác chuyên môn Trường THCS Phan Văn Cẩm năm học 2011-2012 như sau :

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 I . Tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành:

- Trường tiếp tục thực hiện tích cực và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện từng đơn vị với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. 

- Cuối năm học, tổ chức tốt việc đánh giá kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Hai Không”; đưa hoạt động này thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao, thi Văn hay chữ tốt, giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán, Tiếng Anh trên Internet (Violympic), nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống.

- Chú ý việc đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; chủ động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong trường; tích cực tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng “trường học không khói thuốc”.

 II. Thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục

           1.. Chỉ đạo thực hiện chương trình sách giáo khoa THCS:

     1.1. Thực hiện kế hoạch dạy học và dạy học 2 buổi/ngày:

Trên cơ sở khung phân phối chương trình của Sở GD-ĐT đã ban hành có điều chỉnh bổ sung cho năm học 2011-2012, và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn theo hướng tinh giảm phù hợp với yêu cầu của Bộ GDĐT và vừa sức với đối tượng học sinh cần lưu ý các vấn đề sau đây:

a. Thực hiện KHGD năm học có 37 tuần thực học, học kỳ I:  19 tuần, học kỳ II:  18 tuần. Trường chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết, kế hoạch bài dạy, thực hiện kế hoạch bộ môn  phù hợp với điều kiện của trường, nhưng bảo đảm thời gian kết thúc học kỳ, kết thúc năm học chung cả tỉnh và có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ.

b. Về việc tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày: Thực hiện theo văn bản chỉ đạo; kế hoạch thực hiện chi tiết sau khi xin ý kiến về chủ trương xã hội hóa giáo dục các tiết học tăng thêm theo định hướng:

Trường THCS có tỉ lệ số lớp/số phòng học( theo thống kê trong KH phát triển giáo dục 2011-2012)

Số khối lớp phải tổ chức dạy  học 2 buổi/ ngày

Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

1,4 trở lên

Tổ chức dạy 2 buổi ngày cho khối 9

(Nếu gặp khó khăn về CSVC thì thực hiện theo chỉ đạo của Hiệu Trưởng)

Khối 9 không cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường.

Năm học 2011-2012: việc dạy 2 buổi/ ngày nếu được Sở Giáo Dục hướng dẫn sẽ được thực hiện từ học kỳ 2.

Nếu được duyệt , trường lập kế hoạch chi tiết thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (theo hướng dẫn), trong đó, cần tập trung vào các nội dung như phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; giãn thời gian với nội dung bài dài, khó; tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp; hoạt động văn nghệ, thể thao, phù hợp với đối tượng học sinh.

1.2.Về thực hiện chương trình dạy học tự chọn: theo hướng dẫn tại công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 về môn học tự chọn, chủ đề tự chọn, kế hoạch dạy học tự chọn và quy định  kiểm tra, đánh giá dạy học tự chọn.

1.3. Về thực hiện dạy học ngoại ngữ: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn cho năm học 2011-2012 về việc dạy học ngoại ngữ trong trường THCS kết hợp triển khai thực hiện theo  án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2008-2020, sẽ có kế hoạch riêng để quy định việc dạy tiếng Anh tăng cường cho bậc THCS kể từ học kỳ 2 năm học 2011-2012. Trước mắt tiếp tục duy trì việc tăng thêm 1 tiết /tuần  từ lớp 6 đến lớp 9 trong học kỳ I, thời lượng tăng thêm dùng để dạy các chủ đề tự chọn, ôn tập, thực hành, rèn luyện kỷ năng vận dụng kiến thức vào bài kiểm tra cho học sinh. Trường kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện phân phối chương trình của giáo viên.

         Chú trọng thực hiện các hoạt động nhằm khuyến khích dạy và học ngoại ngữ trong trường như: đề kiểm học kỳ  ( trừ lớp 9) vẫn giữ nguyên 2,0 điểm cho phần kiểm tra kỹ năng giao tiếp, khuyến khích các trường tham gia hội thi hùng biện tiếng Anh,  thi tiếng Anh qua mạng (IOE) ở tất cả các khối lớp. Tham gia tiêu chí về số lượng và chất lượng tham gia các cuộc thi làm tiêu chuẩn xét công nhận thi đua của Tổ CM đối với trường, trường đối với PGD.

1.4. Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục: thực hiện đổi mới phương thức giáo dục đạo  đức, có giải pháp kết hợp chặt chẽ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục đạo đức trên tinh thần lồng ghép và tích hợp, tinh giảm nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh hình thành kỹ năng sống, giá trị đạo đức qua bài giảng  và hoạt động tại lớp, tránh phương pháp dạy  học sinh phải ghi bài quá dài, không hiệu quả.

1.5. Về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp : tổ chức thực hiện một cách cụ thể theo qui định của chương trình hiện hành đối với học sinh khối 9 và các bậc cha mẹ học sinh. Trường tiếp tục thành lập và kiện toàn Ban tuyển sinh và hướng nghiệp nhà trường,  có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng cho học sinh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chính trị xã hội ở địa phương.

1.6. Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong một số môn học theo hướng dẫn riêng của Bộ GDĐT và phù hợp với thực tiễn địa phương.

  Nếu trường không đủ giáo viên được đào tạo đủ trình độ theo bộ môn thì hợp đồng giáo viên đúng chuyên môn giảng dạy (có báo cáo xin ý kiến Phòng GD & ĐT) để bảo đảm yêu cầu giáo dục toàn diện, không tuỳ tiện bố trí giáo viên dạy chéo môn.   

 

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học:

a. Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấpTHCS.

 -  Từng tổ chuyên môn, từng giáo viên xây dựng ké hoạch chuyên môn theo tinh thần được tập huấn trong hè.

   -  Giáo viên soạn mới bài giảng (Giáo án) cho phù hợp với yêu cầu của chuẩn kiến thức- kỹ năng của chương trình GDPT: Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất;

            -  Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, dạy học thuần tuý theo lối "đọc (chiếu) - chép"; chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học;

            -  Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập; chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

b. Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.

c. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

d. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường; Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường bậc THCS theo thông tư 21/2010/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT .

2.2. Chỉ đạo tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá:

a. Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, trường  chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

- Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan đúng qui định bộ môn; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình;

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ GDĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành; không tự ý đặt ra các hình thức kiểm tra trái quy định gây áp lực cho học sinh.

b. Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Trong quá trình dạy học, cần từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân.

c. Tăng cường tổ chức tự bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo

Sử dụng Ngân hàng đề kiểm tra, Thực hiện tốt việc tổ chức kiểm tra đồng loạt. Tuyệt đối không để giáo viên ra đề kiểm tra lớp mình dạy.

d. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, thi năng khiếu, hội khỏe phù đổng  theo công văn chỉ đạo riêng của PGD.

        2.3. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá:

a. Tổ chức thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” .

b. Tổ chức các hội thảo về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học đối với các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ từ cấp trường đến Phòng GDĐT.

c. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá; thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng “ngồi sai lớp, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học; chú trọng phụ đạo học sinh yếu; cần nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

d.  Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, đánh giá bằng nhận xét ( không đánh giá bằng cho điểm) đối với các môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục.

Đối với môn GDCD, cần kết hợp giữa đánh giá bằng  cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến  bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

     3. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên:

          - Trường có kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo.

          Cần chú trọng công tác bồi dưỡng CM giáo viên qua việc dự giờ đủ số tiết qui định của GV, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn . Tổ chức sinh hoạt chuyên đề chuyên môn cấp trường, cấp tổ chuyên môn ít nhất 2 lần/học kỳ (cần lưu ý hình thức và chất lượng tổ chức) . Phát động và khuyến khích GV viết SKKN, làm và dự thi đồ dùng dạy học tự làm.

           Mỗi giáo viên phải có kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân, “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”

           Các trường có kế hoạch đưa GV học trên chuẩn, học ngoại ngữ, học tin học.

           Tham gia tốt các lớp tập huấn chuyên môn THCS do Sở và Phòng GD & ĐT tổ chức.

       4. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn:                

             4.1. Công tác  quản lý:

              - Tăng cường chất lượng hoạt động tổ chuyên môn và cộng tác chủ nhiệm.

              - Cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy phải thực hiện soạn giảng, chấm trả, làm hồ sơ sổ sách, sinh hoạt  chuyên môn theo qui định .

-  Đẩy mạnh việc lấy học sinh làm trung tâm trong giảng dạy.

- Tăng cường rèn luyện kỷ năng vận dụng kiến thức vào bài kiểm tra cho học sinh.

- Thực hiện kế hoạch và biện pháp bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém có hiệu quả.

   - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý giáo án điện tử, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;

- Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu học kỳ , kiểm tra viết định kỳ, kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học nghiêm túc theo qui định và theo tinh thần cuộc vận động thực hiện “ hai không”.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường có biện pháp chỉ đạo việc rèn luyện kỷ năng vận dụng kiến thức vào bài làm cho học sinh, không để xảy ra  sự chênh lệch qúa lớn giữa kết qủa kiểm tra hàng ngày với điểm thi do Sở - Phòng ra đề; kết qủa điểm thi tuyển vào lớp 10 sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá trường và đánh giá GV dạy.

- Kế hoạch chuyên môn cần tập trung thực hiện 5 mặt giáo dục. Các cuộc họp cần lưu ý công tác phụ đạo và bồi dưỡng.

- Tổ chức tốt phong trào làm, sử dụng và dự thi đồ dùng dạy học có hiệu qủa.

           4.2. Thực hiện quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn, lịch kiểm tra, ký duyệt:

           Tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo chuyên môn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD và các qui định về hồ sơ sổ sách (HSSS), kế hoạch chuyên môn cần thiết phục vụ tốt cho công tác quản lý. Cần chú ý về hình thức, nội dung và thực hiện đồng bộ giữa các tổ bộ môn trong nhà trường.

         - Hiệu phó chuyên môn duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, giáo án của tổ trưởng chuyên môn hàng tháng, duyệt HSSS còn lại của tổ chuyên môn 2 lần/ học kỳ

         - Tổ trưởng chuyên môn duyệt giáo án của GV hàng tháng, duyệt kế hoạch giảng dạy hàng tuần, duyệt HSSS còn lại của GV 2 lần/ học kỳ.

           4.3. Về đánh giá, xếp loại  giáo viên, học sinh:

            Thực hiện đúng theo chỉ đạo của ngành, có áp dụng phần mềm quản lý chất lượng học tập của học sinh trong trong đánh giá xếp loại học sinh. Đánh gía, xếp loại giáo viên qua chất lượng quá trình công tác, giảng dạy, thi đua.

        5. Tổ chức thi Giáo viên giỏi và tuyển chọn học sinh giỏi:

            5.1.Tổ chức thi Giáo viên  dạy giỏi:

                 Trường tổ chức thi GV giỏi cấp trường vào tháng 9-10/2011 ( theo đúng các  công văn đã hướng dẫn)

            5.2.Tổ chức thi học sinh  giỏi:

                 Trường chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi: văn hay chữ tốt, giải toán, Tiếng Anh qua mạng, máy tính cầm tay,  văn hóa khối 9 vào thời điểm từ đầu năm học.

                 Tổ chức thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp trường nghiêm túc, có chất lượng, đúng qui chế, gửi danh sách dự thi cấp huyện đúng qui định.

            5.3. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém :

               Cần thực hiện có hiệu qủa. Hàng tháng các trường phải kiểm tra kết qủa việc phụ đạo  

   6. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học:

6.1. Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động hợp pháp khác tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để đảm bảo thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu; ưu tiên hiện đại hóa thiết bị dạy học, nhất là thiết bị dạy tin học, ngoại ngữ. Phấn đấu có lớp dạy học trên 6 buổi/tuần.

6.2. Phát huy hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  tạo một bước chuyển biến rõ rệt của các trường trong việc xây dựng, cải tạo cảnh quan, nhà vệ sinh... để thực sự đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế và các tiêu chí cụ thể đã xác định tại công văn hướng dẫn đánh giá phong trào.

       7 . Thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia :

Kiện toàn ban chỉ đạo, đối chiếu các quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/2/2010 Về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia để xác định những mặt mạnh, chỉ ra những hạn chế cần quan tâm giải quyết; xác định kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và tích cực tham mưu UBND địa phương chỉ đạo, đầu tư nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở địa phương.

          Tiến hành kiềm tra tự đánh giá các tiêu chí (đạt, cận đạt, xa đạt) trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực.

      8. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục:

        - Riêng năm 2011-2012 tạm dừng đánh giá theo 7 tiêu chuẩn, chờ thông báo sau.

      9. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo :

             Thực hiện tốt chế độ báo cáo: đúng mẫu, đúng nội dung và đúng hạn.       

C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN.

I-Giải pháp chung:

 Tổ chức thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập theo chương trình quy định của Bộ và Sở GD & ĐT. Chú ý công tác kế hoạch, phân công chuyên môn, thực hiện chương trình chính khoá, ngoại khóa, chủ đề tự chọn, xếp thời khóa biểu, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội thảo chuyên đề. Cần lưu ý chất lượng và hiệu qủa của các hoạt động.

              -  Phát huy tính hiệu qủa công tác kiểm tra nội bộ,

              - Tồ chức tốt việc ôn tập rèn luyện kỷ năng và kiểm tra chất lượng học tập của học sinh định kỳ, cuối học kỳ và năm học. Tăng cường kiểm tra miệng. Chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu kém.

             -  Có kế hoạch và thực hiện việc bồi dưỡng GV giỏi, học sinh giỏi tham gia tốt các hội thi do ngành tổ chức.

             - Tiếp tục kiện toàn việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách cần thiết và theo qui định.

             - Phát huy tốt vai trò và chất lượng hoạt động tổ chuyên môn và công tác chủ nhiệm.

             - Áp dụng tốt, hiệu qủa công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý.

            Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở  cấp học trên cơ sở thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tập trung tổ chức thực hiện có kết quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường và có hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Quán triệt toàn toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, yêu cầu “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”. Đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá quá trình dạy và học theo yêu cầu phản ánh đúng chất lượng. Thực hiện tốt hình thức, nội dung các loại kế hoạch chuyên môn, hồ sơ sổ sách. Tăng cường công các kiểm tra nội bộ. Thực hiện sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, tích cực đổi mới quản lý, chỉ đạo có hiệu quả công tác chuyên môn. Chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hành tiết kiệm và chống tiêu cực, tham ô lãng phí, quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh có chất lượng.

I-Chỉ tiêu giải pháp cụ thể:

Nhiệm vụ

Chỉ tiêu

Biện pháp

Kết quả

 * Chất lượng văn hoá

 

85%

- Đổi mới pp dạy học,áp dụng CNTT

- Tăng cường phụ đạo, GD tinh thần 

   hiếu học thông qua các hoạt động

 

 * Duy trì sĩ số

 

98.5%

- Thăm GĐ hs ở HKI, giúp đỡ hs gặp khó khăn, liên hệ chặt chẽ PHHS

- Thường xuyên làm công táctưởng

 

 * HSG  Huyện

 

2 hs

- Chọn hs năm lớp 8 và BD trong hè

- Đẩy mạnh BD đầu năm lớp 9, sưu tầm tư liệu ; rút kinh nghiệm/tháng

 

 * Chuyên đề

 

4 

- Phân công tổ chức từ đầu tháng 9 và có nhắc nhở, nội dung chuyên đề 

theo tình hình thực tế của tổ.

 

 * Huy động HS ra lớp

 

90% hs

- Phối hợp phổ cập vận động trong tháng 8 : đến nhà hs bỏ học 2 lần

 

 * 100% HTNV và có CSTĐ cơ sở

 

14 LĐTT

15CSTĐ

 

- Luôn phấn đấu và nhắc nhở tổ viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Tham gia thi GV giỏi và viết SKKN

 

 * GV đạt chuẩn

 

31/31( 15trên chuẩn )

 

- Hổ trợ 1 gv hoàn thành học ĐH

 

 

 * Học BDTX và thay sách

 

Đầy đủ

100%

- Tạo ĐK,dạy thay cho 100% giáo viên tham gia các lớp tập huấn CM

 

 * Quản lý tổ bằng kế hoạch cụ thể

 

Tốt 100%

- Lập tất cả các kế hoạch của tổ CM trong tháng 9 : KH năm, thao giảng, dự giờ, chuyên đề, bồi dưỡng, phụ đạo…

 

 * HĐ khác

Tham gia đầy đủ

- Tích cực tham gia đầy đủ tất cả các HĐ khác của nhà trường

 

*GVG trường

5

Bồi dưỡng thi cấp trường đạt 5/5

 

*Giáo án

100% Tốt

Thực hiện theo chỉ đạo PGD và SGD

 

*HSG Điền kinh

2 HS

Bồi dưỡng HS năng khiếu

 

 

D. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN.

 

Tháng

Nội Dung

Người phụ trách

Ghi chú

 

 Tháng 8:

 

 

 

     - Tham gia các lớp cốt cán bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

Thống, Hải, Mối

 

 

     - Thực tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường”

Toàn trường

 

 

     - Sắp xếp biên chế lớp, phân công giáo viên.

BGH

 

 

     - Triển khai kế hoạch năm học và các qui định về chuyên môn, xếp thời khóa biểu (tránh trường hợp qúa tải về kiến thức trong một buổi học) .

BGH

 

 

     - Thiết lập các loại hồ sơ sổ sách theo qui định. Duyệt cho phép sử dụng giáo án cũ (giáo án đúng qui , có chất lượng, cần bổ sung kiến thức và phương pháp theo hướng đổi mới).

Toàn trường

 

 

    - Kiểm tra đồ dùng học tập, sách giáo khoa, sách GV , các trang thiết bị phuc vụ ...

BGH

Thư viện

GVCN

Các phòng TB, phòng máy và THTN

 

 

    - Phát động phong trào :”Tự làm đồ dùng dạy học” có chất lượng.

Phát động:TB

Tham gia: Toàn trường

 

 

    - Thực dạy tuần lễ đầu tiên của năm học từ 15/8/2011.

Toàn trường

 

 

   -  Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm.

Toàn trường

 

 

    - Xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh.

BGH, TTCM, GVBM

 

 

Tháng 9:

 

 

 

   - Dự tập huấn đại trà các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn .

Toàn trường

 

 

   - Tổ chức tốt khai giảng năm học.

Toàn trường

 

 

   - Lập kế hoạch bài dạy theo hướng giảm tải.

Toàn trường

 

 

   - Duyệt kế hoạch năm học của tổ chuyên môn, kế hoạch chủ nhiệm và các loại hồ sơ sổ sách của tổ chuyên môn và của giáo viên.

Hiệu trưởng,

Hiệu Phó

TTCM

 

 

   - Triển khai công văn 10227 về “hướng dẫn đánh giá, xếp loại tiết dạy Giáo viên”, , thông tư số 43, thông tư  07 và Hướng dẫn 106 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về công tác thanh tra.

BGH

 

 

   - Tổ chức thi GV giỏi cấp trường (nếu thi tháng 9).

BGH

 

 

   - Thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi, tuyển chọn thi cấp trường.

GVBM

 

 

   - Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém (cho đến cuối năm học)

GV dạy phụ đạo

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 10:

 

 

 

  -  Tiếp tục tổ chức thi GV giỏi cấp trường (nếu thi tháng 10)

BGH

 

 

  - Hội khỏe phù đổng cấp trường

BGH, GV thể dục và GV được phân công.

 

 

  - Tổ chức chuyên đề chuyên môn.

2 Tổ

 

 

  - Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi (tùy theo bộ môn, bồi dưỡng đến khi thi cấp huyện và tỉnh).

GVBM

 

 

  - Dự thi văn hay chữ tốt cấp Huyện

Nhẹ+HS+Nhiều

 

 

  - Nộp kế hoạch bài dạy theo qui định (15/10)

Toàn trường

HP

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 11:

 

 

 

   - Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng HS giỏi chuẩn bị cho hội thi văn hóa, Olympic Tiếng Anh, toán trên mạng, giải toán bằng máy tính cầm tay.

GVBM

 

 

  - Ôn tập kiến thức cho HS chuẩn bị kiểm tra HKI.

Toàn trường

 

 

  -  Duyệt HSSS chuyên môn.

BGH

TTCM

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 12:

 

 

 

  - Hội khỏe phù đổng, hội thi học sinh giỏi cấp huyện (Tùy theo môn/ lịch SGD & ĐT)

Trọng

 

 

 ­ -  Bồi dưỡng và dự thi giải toán bằng máy tính cầm tay

Tổ Toán

 

 

  - Kiểm tra chất lượng học kỳ 1.

Toàn trường

 

 

  - Sơ kết chuyên môn HKI

Toàn trường

 

 

  - Sinh hoạt thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh, chú ý đánh giá theo các môn xếp loại

BGH sinh hoạt, toàn trường dự

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 01/2011 :

 

 

 

  - Sơ kết học kỳ 1, triển khai phương hướng HK II.

BGH, TTCM, GV

 

 

  - Tiến hành kiểm tra chéo về ghi điểm, cộng điểm, xếp loại giữa các lớp. Làm học bạ HK I

BGH

GVCN

 

 

  -  Duyệt HSSS chuyên môn.  

BGH, TTCM

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 2:

 

 

 

  - HS  giỏi cấp trường thi huyện các môn văn hóa.

GV phụ trách

 

 

  - Bồi dưỡng  HS  giỏi “máy tính cầm tay” thi Tỉnh

Nếu có

 

 

  - Tổ chức các chuyên đề chuyên môn.

2 Tổ còn lại

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 3:

 

 

 

  - Bồi dưỡng, tham gia thi học sinh giỏi văn hóa tỉnh.

Nếu có

 

 

  - Duyệt HSSS chuyên môn.

BGH

TTCM

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

 Tháng 4:

 

 

 

  -  Các trường tổ chức ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 .

Toàn trường

 

 

  -  Kết thúc công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra Sư phạm GV trong trường học.

BGH

TTCM

 

 

  -  Lên kế hoạch mở lớp bồi dưỡng thi tuyển 10

BGH

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 5:

 

 

 

  -  Ôn tập, tổ chức thi kiểm tra HK2 , thống kê chất lượng học kỳ 2 và cả năm.

Toàn trường

 

 

  - Sơ kết học kỳ 2, tổng kết chuyên môn.

Toàn trường

 

 

  - Kiểm tra việc ghi, cộng điểm, xếp loại HS (lưu ý các môn đánh giá bắng  nhận xét, đánh giá giữa nhận xét và cho điểm). Làm học bạ.

Toàn trường

 

 

  - Mở lớp bồi dưỡng thi tuyển 10 (100% học sinh)

BGH

 

 

  - Các trường đánh giá, rút kinh nghiệm và làm báo cáo tổng kết chuyên môn về Phòng GD (sẽ có mẫu báo cáo).

BGH

 

 

  - Xét hoàn thành tốt nghiệp THCS, báo cáo hệ qủa đào tạo.

Hội Đồng xét TN

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 6:

 

 

 

   -  Rèn luyện học sinh trong hè

HS tự rèn

 

 

   - Tiếp tục bồi dưỡng tuyển sinh 10 và hướng dẫn học sinh dự thi

GV được phân công

 

 

   - Thực hiện công tác tuyển sinh 10.

BGH

 

 

-Kiểm tra nội bộ

-Hội đồng tư vấn

 

 

-Dự giờ kiểm tra

-BGH, TTCM

 

 

Tháng 7 :

 

 

 

   - Tổ chức kiểm tra rèn luyện trong hè.

BGH và GV liên quan

 

 

   - Tuyển sinh 6

Ban tuyển sinh

 

 

 

Long Tiên, ngày 4/10/2011

Người lập

Duyệt của Hiệu Trưởng                                                                             HPCM

 

 

 

Nguyễn Văn Thống

1-1 of 1