* Tin học

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC

 Kế họach giảng dạy có thể thay đổi tùy từng thời điểm, nội dung vẫn theo sách "Cùng Học Tin Học" .
       - Quyển 1 dành cho khối lớp 1 và 2.
       - Quyển 2 dành cho khối lớp 3 và 4 .
       - Quyển 3 dành cho khối lớp 5 .

Click vào để xem KHGD từng khối lớp

Comments