Trang chủ

Lịch- Tập trung học sinh - GVCN nhận lớp - ổn định nề nếp sau hè.
- Tổ chức ôn tập cho học sinh sau hè.
- 
          Các Tin mới         
ĐỊA CHỈ WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG ĐƯỢC CHUYỂN VỀ ĐỊA CHỈ SAU :
THCS Hồng Quang - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định 2015.

THCS Hồng Quang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định năm 2015


- Hoạt động kỷ niệm ngày 20 tháng 11

* Chi Bộ Đảng
 Lễ kết nạp Đảng viên mới
 Một số hình ảnh về Đại hội Đảng (trường Hồng Quang)
 Báo cáo tổng kết năm 2014 - Phương hướng 2015
 Chương trình kiểm tra 2015
 

* Học tập
DSHS học bồi dưỡng HS Giỏi ANH 8
DSHS học bồi dưỡng HS Giỏi VĂN 8
DSHS học bồi dưỡng HS Giỏi TOÁN 8
DSHS học bồi dưỡng HS Giỏi HÓA HỌC 8
DSHS học bồi dưỡng HS Giỏi ĐỊA LÝ 8
 
DSHS học phụ đạo môn TOÁN 6
DSHS học phụ đạo môn TOÁN 7
DSHS học phụ đạo môn TOÁN 8
DSHS học phụ đạo môn TOÁN 9
DSHS học phụ đạo môn VAN 6
DSHS học phụ đạo môn VAN 7
DSHS học phụ đạo môn VAN 8
DSHS học phụ đạo môn VAN 9
DSHS học phụ đạo môn ANH 6
DSHS học phụ đạo môn ANH 7
DSHS học phụ đạo môn ANH 8
DSHS học phụ đạo môn ANH 9
 
Chuẩn kiến thức Môn Văn lớp 9 (BGD) 
Chuẩn kiến thức Môn Văn lớp 8 (BGD)
Chuẩn kiến thức Môn Văn lớp 7 (BGD)
Chuẩn kiến thức Môn Văn lớp 6 (BGD)
Chuẩn kiến thức Môn Toán 6-7-8-9 ( theo BGD)
Chuẩn kiến thức Môn Tiếng Anh lớp 6 (BGD)
Chuẩn kiến thức Môn Tiếng Anh lớp 7 (BGD)
Chuẩn kiến thức Môn Tiếng Anh lớp 8 (BGD)
Chuẩn kiến thức Môn Tiếng Anh lớp 9 (BGD)
Điểm chuẩn lớp 10 năm trước (2013-2014)

 
* Chuyên môn
 Kế hoạch Tháng 11/2015
Thời khóa biểu Bồi dưỡng HS Giỏi (2015-2016)
Thời khóa biểu Phụ đạo HS yếu (2015-2016)

 
* Đoàn đội  
 
Địa điểm : Trường THCS Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định
Trường THCS Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định


Xem  Trường THCS HÔNG QUANG  kích thước lớn  
Chủ đề năm học  


THÔNG BÁO 
 Kỳ thi Violympic Toán cấp Huyện 

Mừng Sinh Nhật  01/2016
1.

 TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bây giờ là :

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 
 
Trang con (1): Cá nhân