Liên đội‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp 2010-2011

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM SƠN

TRƯỜNG THCS CHÍNH TÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨÂ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Năm học 2010-2011

Căn cứ kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo huyện về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp năm học 2010-2011

Căn cứ kế hoạch hoạt động ngoại khoá và công tác Đội của Phòng GD & ĐT huyện Kim Sơn.

Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường năm học 2010-2011

Trường THCS Chính Tâm xây dựng kế hoạch HĐNGLL năm học 2010-2011 như sau:

I – Hướng dẫn chung

- HĐNGLL thực hiện đủ các chủ đề quy định với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐNGLL sang môn GDCD các lớp 6,7,8,9 ở các chủ đề đạo đức và pháp luật.

- Đối với lớp 9 thời lượng và nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

+ Một số nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp sang HĐNGLL tập trung ở 2 chủ điểm:            Chủ điểm tháng 9: “ Truyền thống nhà trường”

                    Chủ điểm tháng 3 : “ Tiến bước lên Đoàn”

+ Nội dung hướng nghiệp cần hướng học sinh vào việc lựa chọn con đường học lên THPT, GDTX, TCCN, học nghề hoặc đi vào cuộc sống.

II- Triển khai nội dung HĐNGLL

1-    Thời gian

-         Mỗi chủ điểm hoạt động được thực hiện trong một tháng, riêng chủ điểm “ Mừng Đảng – Mừng Xuân” được thực hiện trong 2 tháng ( tháng 1 và 2) chủ điểm “ Hè vui khoẻ và bổ ích” được thực hiện trong 3 tháng ( tháng 6,7,8).

-         Thực hiện thời lượng HĐGDNGLL thành 2 tiết/tháng

2-    Nội dung

-         Đưa một số nội dung giáo dục pháp luật, đạo đức, thuế  chuyển sang tích hợp ở môn GDCD. Một số nội dung khác được tích hợp ở giờ chào cờ, sinh hoạt lớp.

-         Tích hợp giáo dục lồng ghép một số nội dung giáo dục vào HĐNGLL, cụ thể

+ Giáo dục về trật tự an toàn giao thông

+ Giáo dục về phòng chống ma tuý HIV – AIDS – phòng chống tội phạm học đường

+ Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

+ Giáo dục về bảo vệ môi trường, nước sạch, dân số, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng chống các tai nạn thương tích, đuối nước…

+ Thực hiện nghiêm túc 15 phút thể dục giữa giờ, hát đầu và giữa giờ.

+ Thực hiện nghiêm túc phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

+ Tổ chức tốt các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các chuyên đề ngoại khoá.

+ Giáo dục về Quyền và bổn phận của trẻ em

III- Hình thức - Phương pháp – Kiểm tra

1-    Hình thức tổ chức

a)     Tổ chức qua tiết chào cờ

-         Tiết chào cờ thứ 2 hàng tuần: do GVCN làm công tác chủ nhiệm và chuẩn bị nội dung hoạt động cho chủ điểm tháng.

-         Tiết sinh hoạt dưới cờ: Tổ chức 1 tháng 1 lần vào thứ 2 tuần 1 hàng tháng với quy mô toàn trường.

b)    Tổ chức qua tiết sinh hoạt lớp

-         Tiết sinh hoạt thứ 7 hàng tuần: Tổ chức các HĐGDNGLL đã được chuẩn bị từ thứ 2 theo kế hoạch của nhà trường.

c)     Tổ chức qua ngày hoạt động cao điểm

-         Mỗi chủ điểm có 1 ngày hoạt động cao điểm đó là các ngày kỉ niệm trong tháng.

-         Hoạt động cao điểm năm học 2010-2011:

+ Tháng 9 : Khai giảng năm học mới, Ra quân ATGT, Tổ chức Tết trung thu

+ Tháng 10: Nói chuyện truyền thống về ngày 20/10, Ra quân TTPC Ma tuý HIV/ AIDS.

+ Tháng 11: Thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

+ Tháng 12: Tổ chức HKPĐ

+ Tháng 1+2: Tổ chức mổ lợn siêu trọng giúp bạn ngèo

+ Tháng 3: Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Tháng 4: Nói chuyện truyền thống về ngày 30/4

+ Tháng 5: Tổ chức Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ, tổng kết năm học.

2-    Phương pháp tổ chức

-         GVCN có vai trò là người quản lý, định hướng, cố vấn cho học sinh.

-         GVCN phải có sổ soạn thiết kế riêng cho mỗi hoạt động của tháng.

-         GVCN định hướng cho học sinh sao cho học sinh tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động.

3-    Kiểm tra đánh giá

-         GVCN dựa trên mục tiêu, xem xét mức độ thực hiện của học sinh để đánh giá và kịp thời phát hiện những tiến bộ cũng như tồn tại để nhắc nhở học sinh khắc phục trong quá trình tham gia hoạt động.

-         Đánh giá kiểm tra học sinh cần chú ý tới kĩ năng, hành vi và thái độ khi tham gia hoạt động.

-         Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh có thể kết hợp các hình thức đánh giá:

+ Học sinh tự đánh giá

+ Nhóm, tổ đánh giá

+ GVCN kết hợp với  GVBM

 

IV- Cấu trúc thiết kế

I – Mục tiêu

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ ( nếu có)

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động

III. Các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng

IV. Tài liệu và phương tiện

V.Tiến trình hoạt động(4 giai đoạn)

1. Khám phá( mở đầu)

2. Kết nối ( phát triển)

3. Thực hành/ luyện tập( củng cố)

4. Vận dụng( hoạt động tiếp nối)

VI. Tư liệu

- ghi rõ nội dung các phiếu bài tập cá nhân, giao việc, tình huống...(lưu lại phiếu)

V- Hoạt động theo tháng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL THÁNG 9

CHỦ ĐIỂM: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện HĐ cao điểm : Tổ chức Lễ khai giảng.

Tuần 2

* Khối : 9

-         Thực hiện HĐ: Bầu cán bộ lớp

* Khối 8

-         Thực hiện HĐ: Bầu cán bộ lớp ( Đại hội chi đội)

* Khối 7

-         Thực hiện HĐ: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học

*  Khối 6 (thực hiện hoạt động này trong 2 tuần )

-         Thực hiện HĐ: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới

Tuần 4

Thực hiện HĐCĐ: tổ chức Tết trung thu

* Khối 9

-         Thực hiện HĐ “ Thảo luận về nhiệm vụ của  học sinh cuối cấp THCS”

* Khối 8

-         Thực hiện HĐ: Tôi là học sinh lớp 8

* Khối 7

-         Thực hiện HĐ: Bầu cán bộ lớp - Kết hợp hoạt động Đại hội chi đội

KẾ HOẠCH HĐNGLL THÁNG 10

CHỦ ĐIỂM:  CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Thực hiện HĐ cao điểm: Tổ chức chuyên đề điểm TT- PC Ma tuý HIV - AIDS

Tuần 2

* Khối 9

- Thực hiện HĐ: Lễ đăng ký thi đua học tốt

* Khối 8

- Thực hiện HĐ: Làm thế nào để học tốt

* Khối 7

- Thực hiện HĐ: Vâng lời Bác dạy – Em gắng học chăm

* Khối 6

- Thực hiện HĐ: Nghe giới thiệu về thư Bác Hồ

Tuần 4

* Khối 9

- Thực hiện HĐ: Thi tìm hiểu về thư Bác Hồ

* Khối 8

- Thực hiện HĐ: Lễ giao ước thi đua

* Khối 7

- Thực hiện HĐ: Lễ giao ước thi đua “ Tiết học tốt”

* Khối 6

- Thực hiện HĐ: Lễ giao ước thi đua “ Chăm ngoan học giỏi” giữa các tổ.

KẾ HOẠCH HĐNGLL THÁNG 11

CHỦ ĐIỂM: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Thực hiện HĐ cao điểm : Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tuần 2

* Khối 9

-         Thực hiện HĐ: Lễ đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt

* Khối 8(thực hiện hoạt động này trong 2 tuần )

-         Thực hiện HĐ: Thảo luận theo chủ đề tình nghĩa thầy trò.

* Khối 7

-         Thực hiện HĐ: Lễ đăng kí thi đua “ Hoa điểm tốt dâng thầy cô”

* Khối 6 (thực hiện hoạt động này trong 2 tuần )

-         Thực hiện HĐ: Các thầy cô giáo trường em.

Tuần 4

* Khối 9

-         Thực hiện HĐ: Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

* Khối 7

-         Thực hiện HĐ: Tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

 

 

KẾ HOẠCH HĐNGLL THÁNG 12

CHỦ ĐIỂM : “ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

Thực hiện HĐ cao điểm : Tổ chức HKPĐ.

·     Khối 9

- Tổ chức HĐ: “ Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc ”

·     Khối 8

- Tổ chức HĐ: “ Truyền thống cách mạng của quê hương em”

·     Khối 7

- Tổ chức HĐ: Hát về quê hương và quân đội anh hùng

·     Khối 6

-         Tổ chức HĐ: Hội vui học tập

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG HĐNGLL THÁNG 1-2 

CHỦ ĐIỂM: MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

Tháng 1

·     Khối 9

-         Tổ chức HĐ: “ Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển đất nước”

·     Khối 8

-         Tổ chức HĐ: “Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp quê hương em”

·     Khối 7

-         Tổ chức HĐ:  “ Mùa xuân và truyền thống văn hoá quê hương đất nước”

·     Khối 6

-         Tổ chức HĐ:  “ Ngày xuân và nét đẹp truyền thống quê hương”

Tháng 2

Thực hiện HĐ cao điểm : Tổ chức mổ lợn siêu trọng.

·     Khối 9

- Tổ chức HĐ: Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương

·     Khối 8

-         Tổ chức HĐ: Biểu diễn văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân

·     Khối 7

-         Tổ chức HĐ: Truyền thống cách mạng và những nét đổi thay của quê hương

·     Khối 6

-         Tổ chức hoạt động:  Kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của lớp học kỳ II

KẾ HOẠCH HĐNGLL THÁNG 3 – 2011

CHỦ ĐIỂM: TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

Hoạt động cao điểm: Tổ chức giải bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Khối 9

- Thực hiện HĐ: Giao lưu với đoàn viên ưu tú

* Khối 8

-         Thực hiện HĐ: “ Tiến lên Đoàn viên”

* Khối 7:

-         Thực hiện HĐ : Rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên

* Khối 6:

-         Thực hiện HĐ: Nghe nói chuyện về ngày thành lập Đoàn”      

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL THÁNG 4

CHỦ ĐIỂM: HOÀ BÌNH HỮU NGHỊ

Tuần 2

* Khối 9

- Thực hiện HĐ: Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề “ Hoà bình và hữu nghị”

* Khối 8

- Thực hiện HĐ: Học sinh với các vấn đề toàn cầu

* Khối 7

- Thực hiện HĐ: Tình đoàn kết hữu nghị

* Khối 6

- Thực hiện HĐ: Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta

KẾ HOẠCH HĐNGLL THÁNG 5

CHỦ ĐIỂM: BÁC HỒ KÍNH YÊU

Hoạt động cao điểm:     Kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

* Khối 9

- Thực hiện HĐ: Thảo luận về chủ đề “ Bác Hồ với thanh niên”

* Khối 8

- Thực hiện HĐ: Bác Hồ với thiếu nhi

* Khối 7

- Thực hiện HĐ: Bác Hồ với thiếu nhi – thiếu nhi với Bác Hồ

* Khối 6

- Thực hiện HĐ: Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

HĐCĐ:  Tổ chức Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ

                                                                                      

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Người lập kế hoạch

 

 

Phạm Tiến Dũng

 

 

 

 

Comments