สถานีตำรวจภูธรถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

Thawon Provincial Police Station

วิสัยทัศน์สถานีตำรวจภูธรถาวร

“สภ.ถาวร เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อำนวยความยุติธรรม และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม อย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน”


วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

พันตำรวจโท อาคม ชนะเพีย

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรถาวร

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 3

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ