เพลง "Asean"

เพลงอาเซียนร่วมใจ ASEAN - SOSAY

เพลงอาเซียนร่วมใจ ASEAN โหลดเพลงอาเซียน ข้า่งล่าง
***Download Music อาเซียนร่วมใจ***
http://www.mediafire.com/?1lf0ocfolxg...
Passworld : sosay

เพลงอาเซียนเวย์  ASEAN Way

เพลงอาเซียนเวย์ ASEAN โหลดเพลงอาเซียน ข้า่งล่าง
***Download Music อาเซียนเวย์***
http://goo.gl/jpIOA

เพลง ประชาคมอาเซียน ASEAN

แต่งเพลง "Rise" จาก bloggang.com
การประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย และที่สิงคโปร์ 
Anthem of the Association of Southeast Asian Nations
"The ASEAN Way"
Comments