หน้าหลัก

images by free.in.thบรรยากาศการจัดอบรมทำเว็บด้วยGoogle sites ที่เชียงใหม่เขต5 รุ่นพัฒนา วันที่ 17-19 ตุลาคม 2554
เปิดให้สั่งจองหนังสือการสร้างเว็บด้วยกูเกิ้ลไซต์แล้วค่ะ อยากทำเว็บแบบนี้....มีคู่มืออย่างละเอียดทุกขั้นตอน..คลิกเลยค่ะ...
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
อพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  จะขอตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
างวัลจากการสร้างเว็บไซต์นี้ จากการคัดเลือกโดย.......สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 28ธันวาคม 2553ห้องเรียนครูเดียวจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้น ด้วยตนเองสำหรับนักเรียน
2. เป็นสื่อกลางระหว่างครูและนักเรียนได้สื่อสารถึงกันแม้ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน
3. เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศสำหรับครูในการหาความรู้ สืบค้นสื่อการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอน
4. เป็นแหล่งสืบค้นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับทุกคนขอขอบคุณทุกแหล่งสืบค้นที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ที่เปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยไม่ลิขสิทธิ์ ซึ่งนับว่า                                                                                                                                             เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาและเยาวชนไทย

    ขอขอบคุณ GOOGLEที่ให้บริการฟรีเว็บไซต์ ทำให้ครูและนักเรียนไทยได้มีโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ดีๆเพื่อ พัฒนาเยาวชนที่ห่างไกลและขาดแคลนงบประมาณให้มีโอกาส
ทียบเท่าโรงเรียนใหญ่ๆในเขตเมือง หากไม่มี GOOGLE SITES คงไม่มีโอกาสได้ทำเว็บไซต์นี้มอบให้สังคมการศึกษาไทย  ขอขอบคุณจากใจจริง..            

images by free.in.th

ถึงนักเรียน....ของครูเดียว..เว็บไซต์นี้ครูทำเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างครูกับนักเรียนทุกคนให้มีช่องทางที่สามารถจะติดต่อกับครูได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกเรื่องและทุกปัญหาที่ครูจะช่วยได้ ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ไกลจากครูแค่ไหน จะเรียนอยู่ในโรงเรียนกับครูหรือจบจากครูไป..
รูอยากให้รู้ไว้...ที่นี่...มีครู....
 
   

images by free.in.th

images by free.in.th
ไฟฟ้าน่ารู้...คลิกเลย     
images by free.in.thหนังสือ "ครองใจคน" หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไปเว็บโรงเรียนคลิกที่นี่


ดู โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า