แบบฟอร์มการเขียนโครงงาน

images by free.in.thคำชี้แจง
  1. ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วกรอกรายละเอียดตามโครงงานของนักเรียนที่เขียนไว้
  2. สร้างหน้าเว็บใหม่ในหน้าเว็บของตนเอง แล้วแนบไฟล์งานที่ทำเสร็จแล้วไว้ในหน้านั้น สร้างหน้าเว็บของตนเอง ชื่อว่า  งานส่งครูเดียว
  3. นำหน้าที่สร้างนั้นใส่ไว้ใน แถบการนำทางแนวนอน ด้านบนของเว็บเพจหลัก
  4. ไฟล์งานทุกงานที่ต้องการส่งครู ให้แนบไฟล์ไว้ที่หน้า งานส่งครูเดียว ทั้งหมดค่ะ

ĉ
ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์,
12 ก.ย. 2554 23:20
ĉ
ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์,
12 ก.ย. 2554 01:46
Comments