ผลงานนักเรียน ป.6 (เว็บไซต์)

images by free.in.thคลิกที่ที่อยู่เว็บไซต์เลยค่ะ

 ที่  ชื่อ  ที่อยู่เว็บ  ชื่อเรื่อง
เรืองศักดิ์  เอ็นสว่าง   ยุคไดโนเสาร์ 
 2 ฉัตรมงคล  อนุพาวาฬ  https://sites.google.com/site/loktithale/  โลกใต้ทะเล 
 3 อานัณย์  จันทร์เคน  https://sites.google.com/site/smdecphranreswr/   สมเด็จพระนเรศวร
มงคล  เสือคำรณ  https://sites.google.com/site/lokkhxngmaelng/  โลกของแมลง 
 5 ธนพล  โยชนะ  https://sites.google.com/site/phuchsmunphirthiy/  พืชสมุนไพรไทย
 6 พงศธร  จุณพันธ์  https://sites.google.com/site/satwleiynglukdwynm/  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 7  นาวิน  ลวงมาลา https://sites.google.com/site/lokdinosear/  โลกไดโนเสาร์
 8  ณัฐกานต์  แสงใย https://sites.google.com/site/lokplakad1000pi/   ปลากัด
 9  รัตตะวัน  พันธ์ดี https://sites.google.com/site/phxkhunramkhahaeng/   พ่อขุนรามคำแหง
 10  ปริฉัตร  สุขประเสริฐ https://sites.google.com/site/sunthrphukwixek/   สุนทรภู่ กวีเอก
11   สุกัญญา  สุขประเสริฐ https://sites.google.com/site/dwngdawlaeaxwkas/   ดวงดาวและอวกาศ
 12  ดวงสุดา  นาคปนคำ https://sites.google.com/site/phraphuthrce/  พระพุทธเจ้า 
13   สายพิรุณ  แจ้งนิล https://sites.google.com/site/praktkarnbnlok/  ปรากฎการณ์บนโลก 
14   สุกัญญา  กองสาสนะ https://sites.google.com/site/satwloknaru/  สัตว์โลกน่ารู้ 
15   จุฑามาศ  อ่อนเจริญ https://sites.google.com/site/kaphaengphechrbanchan/  กำแพงเพชรบ้านฉัน 
16  วรรณิศา  มุ่งงาม  https://sites.google.com/site/phrankrataybanchan/   พรานกระต่ายบ้านฉัน
 17 ภัทราวดี  รุยัน  https://sites.google.com/site/lokkhxngpla/  โลกของปลา 

Comments