Truyện ngắn đã được dịch ra tiếng nước ngoài

 

The Waltz of The Chamber Pot (Vũ điệu của cái bô - bản dịch tiếng Anh của Rosemary Nguyễn)

 AUTUMN WIND (Gió heo may-Translated by Rosemary Nguyen)

***Autumn wind ( Gió heo may - Translated by Song Kiều)

***Thanh Minh ( bản tiếng Anh truyện ngắn Thanh Minh do Rosemarry Nguyễn dịch)

A Woman At The Bus Station  (Người đàn bà đợi ở bến xe  - Translate by Rosemary Nguyên)

*** A woman in the house ( Story translated by Manh Chuong)

*** A boat for poor people ( Tàu đi Hòn Gai - Story translated by Nguyễn Quý Đức)

*** A Portrait ( Chân dung - Story translated by Manh Chuong)

 ***Les Vietnamiens et la langue vietnamienne a` Bordeaux ( article en francais /2005 by NQT)

***Réponse de NQT à l'interview de la Revue "Carnet du Viet Nam" Paris

***Comment je suis devnu un écrivain?

 

TRUYỆN NGẮN nguyễn quang thân


5 TRUYỆN NGẮN IN TRONG TẬP SONG NGỮ VIỆT - ANH "GIỮA NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ" ( NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2007 )
5 - shot - stories collection "In And Among The Simple Things" ( Publish House Sai Gon Culture - 2007)
Chân dung  - bản tiếng Anh: The portrait
Vũ điệu của cái bô - bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen The Waltz Of The Chamber Pot
bản tiếng Pháp của Phan Huy Đường  La Danse Du Pot. 
Người đàn bà đợi ở bến xe - bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen - The woman at the bus stop
Gió heo may - Bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen  Auntum Wind
Thanh Minh - bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen  Thanh Minh

_____________________________________
  Chàng thi nhân đầu bạc
Đêm Cổ Nguyệt Đường
Đi đêm
Phường săn
Người vợ lẽ phường Khán Xuân

Cây bạc đàn vô danh
Mưa Sài Gòn

Người đàn ông trên ban công
Búi cỏ trên đường làng
Đĩa xalát Nga
Đêm thứ mười hai không phải của Sêch-xpiaBà góa trẻ
Bờ hoang
Cánh đồng mới gặt
Cây đắng cay
Chị Hường tôi
Chuyện tình của đại tá Sinh Tồn
Cô gái hoàng hôn
Có phước
Con trai của chị

TRUYỆN NGẮN N.Q.THÂN
(1) (2) (3)
Cam phu chia hồi sinh - 2007 Photo NQThan@

Bờ Hồ Hoàn Kiếm 2007 - Ph. NQThan@