A A A  Tác phẩm chính

Home

  Truyện ngắn đã dịch:

I' m happy to invite you to read / Je suis heureux de vous inviter a` lire:

***The Waltz of The Chamber Pot (Vũ điệu của cái bô - bản dịch tiếng Anh của Rosemary Nguyễn)

***Autumn wind ( Gió heo may - bản dịch vủa Song Kiều)

***Thanh Minh ( bản tiếng Anh truyện ngắn Thanh Minh do Rosemarry Nguyễn dịch)

*** A woman in the house ( Story translated by Manh Chuong)

*** A boat for poor people ( Tàu đi Hòn Gai - Story translated by Nguyễn Quý Đức)

*** A Portrait ( Chân dung - Story translated by Manh Chuong)

***

 ***Les Vietnamiens et la langue vietnamienne a` Bordeaux ( article en francais /2005 by NQT)

***Réponse de NQT à l'interview de la Revue "Carnet du Viet Nam" Paris

***Comment je suis devenu un écrivain? (Bordeaux 2004)

 

Tiểu thuyết 

Tiểu Thuyết Con Ngựa Mãn Châu 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Hà Nội - 2001-705 trang- Giá 70.000 VNĐ

Tiẻu Thuyết Ngoài Khơi Miền Đất Hứa 

NXB Tác Phẩm mới in lần 1-1988

NXB Hội Nhà Văn in lần 2 3/200

Editions Philipe Picquier 1998(bản tiếng Pháp của Kim Bayard - Dossiers de Presses) 

Tiểu Thuyết Một Thời Hoa Mẫu Đơn

NXBTác Phẩm mới 1988

NXB Hội Nhà Văn 2006 (in lần thứ hai)

Tiểu Thuyết Lựa Chọn

NXB Phụ Nữ - Hà Nội 1977

Truyện dài Chú Bé Có Tài Mở Khóa

Giải thưởng Hội Nhà Văn 1983

NXB Kim đồng in lần thứ nhất 1983

NXB Kim Đồng in lần thứ tasm  2006

  

 

  Truyện ngắn

  Cây Bạch Đàn Vô Danh (1993)

Thuế Giường (1995

Vạt áo đời người

Tàu đi Hòn

Mưa Sài Gòn

Cô gái hoàng hôn

Lục bình 

Những chùm cúc biển ( 1962)

En-xi ( 1975)

Vũ Điệu Của Cái Bô  (1991)  

 Gió Heo May (1997) 

 Người Làm Ra Động Đất  (1985)

Người không đi cùng chuyến tàu (Báo Văn Nghệ 1980)

Ngôi Mộ Cổ ( 1983)

Thanh Minh ( 1990)

Sông nước đời thường (1991)

Cây Bạch Đàn Vô Danh (1993)

Thuế Giường (1995)