Một thoáng Thàkhet (Lào)

Ảnh chụp trong chuyến đi Thà Khẹt mùa hè 2006

của Nguyễn Quang Thân & Dạ Ngân

Home

 

 

Bên cây Bồ Đề chùa Thà Khẹt

 Một ngôi nhà kiểu Pháp ở Thà Khẹt

 

Trước chơ Thà Khẹt

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bên bờ Mê Kông ( nhìn từ Mekong hotel)

 

DạNgân đi khất thực buổi sáng với sư

Mây trời cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh

 

(Xin click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn)

 

 

 

Cây Bồ Đề vĩ đại (Thà Khẹt)

Cổng chùa Thà Khẹt

Quán nước ven đường (Thà Khẹt)