bit byte word

ความหมาย

 

Bit  byte

ทั้ง bit และ byte คือหน่วยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดย bit คือหน่วยที่เล็กที่สุด
8 bits = 1 byte
1024 bytes = 1kilobyte
1024 kilobytes = 1 megabyte

หน่วยวัดที่เป็น byte และ megabyte ยังใช้ในการบอกถึงขนาดความจุของ
harddisk, floopy disk
อีกด้วย แต่ผู้ผลิด disk นั้นจะถือว่า

1000 bytes = 1 kilobyte
1000 kilobytes = 1 megabyte
1000 megabytes = 1 gigabyte
1000 gigabytes = 1 terabyte

 

word

เวิร์ด (อังกฤษ: word) หมายถึง เนื้อที่ที่คอมพิวเตอร์จัด ไว้ สำ หรับเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 1 ตัวอักษรตามรหัสแอสกี หรือไม่น้อยกว่า 8 บิต ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับสถาปัตยกรรมของไอบีเอ็ม (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป) 1 เวิร์ดจะมีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)

เวิร์ดมีประโยชน์ในการช่วยการประมวลผลของซีพียู โดยใช้เป็นขนาดชุดคำสั่งของการนำเข้าสู่ซีพียู (fetch) และการอ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ

บางครั้งเราอาจเห็นหน่วย สองเวิร์ด (Dword - Double word) และ สี่เวิร์ด (Qword - Quadruple word) ซึ่งมีขนาดเป็นสองเท่าและสี่เท่าของเวิร์ด ตามลำดับ ในการเขียนโปรแกรมบางภาษา เช่น ภาษาแอสเซมบลี ภาษาซี เป็นต้น

 

 

ประเภทของข้อมูลเช่น บิต, ไบต์, เวิร์ด

ข้อมูลภายใน PLC จะมีคำจำกัดความที่เรียกกันคือ บิต (BIT), ไบต์ (Byte), เวิร์ด (Word) หลักการเรียกและความหมายของแต่ละคำมีดังนี้

1 Word = 2 Byte
1 Byte = 2 Digit
1 Digit = 4Bit

        เช่น  ข้อมูลขนาด 256 กิโลบิต (kBit) จะสามารถเก็บข้อมูลได้กี่กิโลไบต์ ?
                        8  บิต                 =       1   ไบต์
                        256  กิโลบิต      =       (256 x 1000)/8 =  32,000   ไบต์
                     
                                                                                   =  32   กิโลไบต์

หน่วยความจำ ขนาด 6 kWords ถ้าจะเปลี่ยนหน่วยเป็น kB. จะได้เท่าไร ?
                        1  Word      =       2  ไบต์
                        6  kWord    =       2 x 6 x 1000        =       12,000  ไบต์
                                                                               =       12        กิโลไบต์

 

 

ลอจิกเกต (LOGIC GATE)

          PLC ทำงานด้วยหลักการของ binary คือ เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 สถานะ เช่น สูงหรือต่ำ
ปิดหรือเปิด, 0 หรือ 1 เกตเป็นสัญลักณ์ของวงจรที่่ใช้แทนลอจิก ระบบที่เรียกว่าพีชคณิตบูลลีนใช้แสดงอินพุตและเอาท์พุต เกตพื้นฐานมีดังนี้

อินเวอร์เตอร์ INVERTER-NOT
       
อินเวอร์เตอร์เป็นเกตที่มี 1 อินพุต 1 เอาท์พุตท์ วงจรให้เอาท์พุตที่ตรงข้ามกับอินพุต เช่นถ้าอินพุตเป็น 0 เอาท์พุตจะเป็น 1 ถ้าอินพุตเป็น 1 เอาท์พุตจะเป็น 0

A

Y

0

1

1

0

แอนด์เกต AND GATE
          
เป็นเกตที่มีตั้งแต่สองอินพุตขึ้นไป มี 1 เอาท์พุต วงจรให้เอาท์พุตเป็น 1 เมื่ออินพุตทุกตัวมีค่าเป็น 1 กรณีอื่นๆเอาท์พุตจะมีค่าเป็น 0

A

B

Y

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

ออร์เกต OR GATE
           
เป็นเกตที่มีตั้งแต่สองอินพุตขึ้นไป มี 1 เอาท์พุต วงจรให้เอาท์พุตเป็น 1 เมื่อตัวไดตัวหนึ่งมีค่าเป็น 1 เมื่ออินพุตทุกตัวมีค่าเท่ากับ 0 เอาท์พุตจะมีค่าเป็น 0

A

B

Y

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

แนนด์เกต NAND GATE
          เป็นเกตที่มีตั้งแต่สองอินพุตขึ้นไป มีการทำงานตรงข้ามกับ แอนด์เกต(วงจรให้เอาท์พุตเป็น 0 เมื่ออินพุตทุกตัวมีค่าเป็น 1 กรณีอื่นๆค่าเอาท์พุตจะมีค่าเป็น 1 )

A

B

Y

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

นอร์เกต NOR GATE
         เป็นเกตที่มีตั้งแต่สองอินพุตขึ้นไป มีการทำงานตรงข้ามกับออร์เกต(วงจรจะให้เอาท์พุตเป็น 0 ก็ต่อเมื่ออินพุตตัวไดตัวหนึ่งมีค่าเป็น1)

A

B

Y

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

เอ็กซ์คลูซิฟออร์เกต X-OR GATE
      เป็นเกตที่มี 2 อินพุต 1 เอาท์พุต วงจรให้เอาท์พุตเป็น 1 เมื่ออินพุตมีค่าต่างกัน ให้เอาท์พุตเป็น 0 เมื่ออินพุตมีค่าเหมือนกัน

A

B

Y

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

เอ็กซ์คลูซิฟนอร์เกต X-NOR GATE
          เป็นเกตที่มี 2 อินพุต 1 เอาท์พุต วงจรให้เอาท์พุตเป็น 1 เมื่ออินพุตมีค่าเหมือนกัน ให้เอาท์พุตเป็น 0 เมื่ออินพุตมีค่าต่างกัน

A

B

Y

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

 

 

 

 

 ที่มา   http://www.star-circuit.com/article/PLC_bit.html

http://www.com-th.net/faq/other/?0025

 

 

   
 
Comments