Hình ảnh chim Vành Khuyên

Video Clip Chim Khuyên Đà Nẵng         
   

YouTube Video


Chim vành khuyên Đà Nẵng, từ chim bổi, chim lỡ, chim thuộc, lúi tốt
(đây là hình chụp chim hiện có ở tiệm)Comments