TB. KH. TNB. Hà Nội. Ngày 15/05/2016
                                                                                   THÔNG BÁO
                                                                                           PHÁT HÀNH SÁCH, THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Sách Thanh Nhàn kính gửi quý Nhà Trường phương thức phát hành sách, thiết bị giáo dục, đồ dùng học sinh, phục vụ năm học 2016 - 2017:
1.     Sách giáo khoa và bổ trợ loại đóng bộ, chiết khấu 12%
2.     Sách tham khảo giáo dục, chiết khấu từ 20% - 35% với các hình thức thanh toán
3.  Thiết bị giáo dục, đồ dùng học sinh, thanh toán ngay không nhận hàng trả lại, Chiết khấu từ 18% - 21%.
Các đơn vị Trường Học có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ với Nhà Sách để biết thêm chi tiết:
                Danh mục sách tham khảo


TB. NV. TNB. Hà Nội. Ngày 11/11/2014
                                                                                    THÔNG BÁO
                                                                                             TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, NHÂN VIÊN

Để đáp ứng kịp thời các yêu cầu Khách Hàng, Sách Thanh Nhàn đang có nhu cầu nhận các bạn sinh viên, hoặc thực tập sinh, đến làm việc tại Nhà Sách, Yêu Tiên các bạn đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các khoa xuất bản, phát hành trường Đại Học Văn Hoá Hà Nội.
Mức lương khởi điểm, trả theo doanh thu bán hàng của Công Ty, điều kiện làm việc phù hợp với các bạn muốn có cơ hội được khẳng định khả năng bản thân, làm việc trong một môi trường năng động, theo sở trường.
Hồ sơ xin gửi về địa chỉ Mail: nstn@vnn.vn, hoặc liên lạc trực tiếp với Anh Long. Mb: 0 912 488 913. Tel: 04 38 210 373