TB. KH. TNB. Hà Nội. Ngày 01/06/2017
                                                                                   THÔNG BÁO
                                                                                           PHÁT HÀNH SÁCH, THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Sách Thanh Nhàn kính gửi quý Nhà Trường phương thức phát hành sách, thiết bị giáo dục, đồ dùng học sinh, phục vụ năm học 2016 - 2017:
1.     Sách giáo khoa và bổ trợ loại đóng bộ, chiết khấu 12%
2.     Sách tham khảo giáo dục, chiết khấu từ 20% - 35% với các hình thức thanh toán
3.  Thiết bị giáo dục, đồ dùng học sinh, thanh toán ngay không nhận hàng trả lại, Chiết khấu từ 18% - 21%.
Các đơn vị Trường Học có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ với Nhà Sách để biết thêm chi tiết:
                Danh mục sách tham khảo