Cần thanh lý 8 000 tấn sắt đường ray xe lửa

đăng 09:02, 22 thg 8, 2012 bởi Đồng Thau Vàng   [ đã cập nhật 09:05, 22 thg 8, 2012 ]
Số lượng 8.000 tấn 

thông số kỹ thuật 100 x  140  x  140 x 20 x 12000  ( 43kg/m )
 
giá 10.800 đồng/kg

Tel: 0988126060