1:Giới thiệu về trường

đăng 06:43, 16 thg 2, 2012 bởi Tin tức   [ đã cập nhật 21:34, 21 thg 3, 2012 ]

Nguyễn Thành Luân hân hạnh giới thiệu về trường- Đại học Khoa học - ĐHTN

Trường có trụ sở tại xã Quyết Thắng, phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, website: http://dhkh.dhtn.edu.vn.
Giảng đường C trường Đại học Khoa học
                                                    

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Các ngành đào tạo của trường gồm 13 ngành cử nhân khoa học với mục tiêu của chương trình đào tạo từng ngành như sau:

1.Toán học (tuyển sinh khối A): 

Trang bị kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Toán học; Đào tạo người học trở thành những cán bộ chuyên sâu về Toán học hoặc có khả năng ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội; Rèn luyện tư duy chính xác của Toán học

2Toán - Tin ứng dụng (tuyển sinh khối A): 

Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, kiến thức cơ sở về Toán học và Tin học, kiến thức chuyên ngành về Tin học; Đào tạo người học trở thành những cán bộ chuyên sâu về Toán học ứng dụng và Tin học, có khả năng ứng dụng chúng vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội; Rèn luyện tư duy thuật toán, phương pháp mô hình hóa và kĩ năng lập trình.

3. Vật lí (tuyển sinh khối A)

Trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết về Vật lí, Tin học, Hóa học…, kiến thức chuyên ngành về Vật lí lí thuyết, Vật lí hạt nhân, Vật lí vô tuyến, Vật lí chất rắn, Vật lí kĩ thuật, Vật lí ứng dụng; Đào tạo người học trở thành những cán bộ chuyên sâu về Vật lí, có khả năng tìm tòi, áp dụng Vật lí vào thực tiễn; Rèn luyện kĩ năng thực hành Vật lí.

4   hóa hoc  (tuyen sinh khối b): 

Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hóa học; Rèn luyện kĩ năng thực hành, thực nghiệm Hóa học.

5. Khoa học Môi trường (tuyển sinh khối A):

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và cơ sở của ngành Môi trường, phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, giảng dạy và điều hành trong lĩnh vực Quản lí môi trường, Sinh thái môi trường và Môi trường ứng dụng; rèn luyện kĩ năng phân tích, phát hiện, đánh giá, dự báo những vấn đề về môi trường, năng lực thực thi, biện pháp xử lí, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

6. Địa lí (tuyển sinh khối B):

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Địa lí hiện đại, nhiệt đới, các vấn đề về tài nguyên, môi trường Việt Nam và toàn cầu, các tri thức về quy luật thành tạo, phát triển và tác động lẫn nhau của các địa quyển, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường; Rèn luyện kĩ năng thành lập bản đồ, kĩ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

7. Sinh học (tuyển sinh khối B): 

Trang bị cho sinh viên các nguyên lí cơ bản và các quá trình sinh học, những kiến thức chuyên sâu về Sinh học phân tử và tế bào, Sinh học cơ thể thực vật, động vật và người, Sinh học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học; Rèn luyện kĩ năng thực hành Sinh học, điều tra, thu thập mẫu, phân tích, tổng hợp số liệu về Sinh học.

8. Công nghệ Sinh học (tuyển sinh khối B)

Trang bị cho sinh viên các nguyên lí và quá trình sinh học, lí thuyết cơ sở về Sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về Công nghệ Sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong Sinh học và Công nghệ Sinh học; Rèn luyện kĩ năng điều tra, đo đạc, phân tích, tổng hợp số liệu và kĩ năng sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ Sinh học.

9. Văn học (tuyển sinh khối C): 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về lý luận văn học, kiến thức phổ biến về văn hóa và ngôn ngữ, kiến thức sâu rộng về văn học Việt Nam và Thế giới; Rèn luyện kỹ năng tư duy lý luận, phương pháp luận nghiên cứu văn học, phương pháp giảng dạy văn học, nâng cao khả năng cảm thụ văn học, nắm vững nghiệp vụ báo chí và sáng tác, đáp ứng nhiều ngành nghề và địa bàn công tác khác nhau.

10. Khoa học Quản lý (tuyển sinh khối C): 

Trang bị cho người học kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo, kiến thức về Khoa học Quản lý và những khoa học liên quan; Đào tạo họ trở thành những người có kỹ năng về quản lý, có trình độ tốt về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, có kỹ năng tốt về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc.

11. Công tác Xã hội (tuyển sinh khối C)

: Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành về Công tác xã hội; giúp người học có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra; Rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp công tác xã hội với cá nhân, nhóm, cộng đồng thuộc các lĩnh vực khác nhau của ngành Công tác xã hội.

12. Việt Nam học (tuyển sinh khối C):

Trang bị kiến thức đại cương về khoa học xã hội nhân văn, những kiến thức cơ bản, hệ thống về Việt Nam học, kiến thức cơ sở về ngôn ngữ học, kiến thức về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, một số kiến thức nghiệp vụ du lịch, văn phòng, báo chí và dạy tiếng; Rèn luyện những kỹ năng trong việc sử dụng những tri thức về Việt Nam học, văn hóa Việt Nam, những kỹ năng sử dụng tiếng Việt, kỹ năng thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ như nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ du lịch..

.1.3 Cử nhân Lịch sử (tuyển sinh khối C):

Trang bị cho sinh viên những kiến thức hệ thống, cơ bản về tiến trình lịch sử Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới; Các phương pháp cần thiết để tiến hành công việc chuyên môn về sử học nói chung và về một chuyên ngành sử học cụ thể một cách hiệu quả; áp dụng được tư duy lôgic, tích cực và sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề cụ thể của sử học thuộc chuyên ngành của mình.

Ngoài ra, Trường còn ký kết hợp tác đào tạo và NCKH với Trường Đại học KHTN, Trường Đại học KHXHNV thuộc ĐHQG Hà Nội, Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Hà Nội. Nhiều giáo sư, tiến sỹ trong và ngoài nước đã tham gia giảng dạy tại Trường. Trường liên kết đào tạo nghiệp vụ sư phạm với Khoa Sư phạm – ĐHQG Hà Nội, đào tạo hệ vừa học vừa làm với một số địa phương thuộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.


Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, bao gồm các cử nhân thuộc lĩnh vực KHTN và KHXHNV. So với một số trường đại học khác, sinh viên tốt nghiệp tại Trường năng động hơn, có nhiều cơ hội việc làm hơn, có thể hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau như:

- Công tác tại các viện và trung tâm nghiên cứu, các cơ quan khoa học của Trung ương và địa phương;

- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường trung học phổ thông;

- Công tác trong các cơ quan Nhà nước thuộc các Bộ, Tổng cục, Sở ban ngành, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty phát triển khoa học và chuyển giao công nghệ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

- Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, báo chí, du lịch hoặc làm các công tác kỹ thuật, công tác quản lý và kiểm định chất lượng, tư vấn tiếp thị tại các đơn vị thương mại, các dịch vụ trong lĩnh vực được đào tạo;

- Đối với một số ngành như Vật lý, Toán - Tin ứng dụng, Công nghệ Sinh học, Khoa học Môi trường..., sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc tại, các cơ quan trong các lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông, các công ty lập trình và gia công phần mềm, hay phân tích thiết kế hệ thống, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất.

Quy mô về cơ sở hạ tầng

Theo tiêu chuẩn thiết kế trường Đại học TCVN 3981:1982 là 4,5ha/1000 sinh viên. Với quy mô 4.000-> 6.000 sinh viên diện tích của trường đại học Khoa học xấp xỉ 20 ha, gồm các hạng mục công trình sau:

1. Nhà điều hành, hiệu bộ 4-5 tầng (diện tích: 6.000m2)

2. Giảng đường, nhà lớp học 4-5 tầng (diện tích: 10.000m2)

3. Thư viện 3-4 tầng (diện tích: 3.600m2)

4. Hội trường cao tương đương 2 tầng (diện tích: 2.000m2)

5. Trung tâm thí nghiệm, NCKH (diện tích: 5.000m2).

6. Nhà học giáo dục thể chất 1 tầng cao 8 m (diện tích: 648m2)

7. Sân thể thao ngoài trời theo TCVN.

8. Ký túc xá 5 tầng (diện tích: 12.000m2).

9. Nhà ăn 1.000 chỗ (diện tích: 1200m2).

10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật


Một số hoạt động của trường

Kỉ niệm 9 năm ngày thành lập trường và Lễ khai giảng năm học 2011-2012

     Ngày 24/ 10/ 2011, trường Đại học Khoa học long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2011-2012 và kỷ niệm 9 năm ngày thành lập trường. Đến dự có PGS-TS Nguyễn Hữu Công, Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHTN, Phó Giám đốc ĐHTN cùng lãnh đạo các ban chức năng của ĐHTN, lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, khoa Ngoại ngữ, khoa Quốc tế, trường Vùng cao Việt Bắc, trường CĐ Văn hóa -Nghệ thuật Việt Bắc, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Công thương, Bảo hiểm Bảo Minh (chi nhánh Thái Nguyên)...
PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn đọc thư của chủ tịch nước

PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn đọc thư của chủ tịch nước

     Trong Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 và kế hoạch công tác năm học 2011-2012, PGS-TS Nông Quốc Chinh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh những thành tích tiêu biểu, nổi bật nhà trường đã đạt được trong năm học qua như: Về đào tạo, trường đã tuyển sinh được hơn 1200 SV hệ chính quy, nâng tổng số SV các hệ của trường lên 6080 SV; Công tác NCKH của nhà trường được ĐHTN đánh giá cao về số lượng và chất lượng các đề tài, bài báo khoa học; Công tác tổ chức đã phát triển ổn định với 07 phòng, 08 khoa, 02 bộ môn và 02 trung tâm trực thuộc trường, đặc biệt, công tác bồi dưỡng, xây dưỡng đội ngũ đã được trường quan tâm, chú trọng, hiện trường có 117 CB đang học SĐH (55 CB học thạc sĩ, 62 CB là NCS); Công tác thanh tra, khảo thí đã được tiến hành thường xuyên, góp phần tạo nên nề nếp kỉ cương trong giảng dạy, học tập và thi cử; Công tác xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm thích đáng, trường đã triển khai việc giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công xây dựng nhà điều hành và nhà thí nghiệm....Với những thành tích trên, trong năm học qua, trường đã đạt 895/1000 điểm theo tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua của ĐHTN, trường được Hội đồng TĐ-KT ĐHTN xét và đề nghị công nhận danh hiệu tập thể LĐXS và tặng Cờ thi đua cho nhà trường.
PGS.TS Nông Quốc Chinh, Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm 2011-2012

PGS.TS Nông Quốc Chinh, Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm 2011-2012

     Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Hiệu trưởng nhà trường cũng đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới như: Đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH; Tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ CB; Làm tốt hơn việc điều tra SV có việc làm sau khi tốt nghiệp...
PGS.TS Nông Quốc Chinh, Hiệu trưởng nhà trường đánh trông khai giảng năm học 2011-2012

PGS.TS Nông Quốc Chinh, Hiệu trưởng nhà trường đánh trông khai giảng năm học 2011-2012

     Thay mặt cho Ban Giám đốc ĐHTN, PGS-TS Nguyễn Hữu Công đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà trường Đại học Khoa học đã đạt được trong những năm qua và mong tập thể CB, VC, SV nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần, sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, xây dựng trường Đại học Khoa học thành đơn vị thành viên năng động và có uy tín của Đại học Thái Nguyên.Nhà điều hành trường Đại học khoa học


một góc thu nhỏ trường DHKH


  giảng đường mới trường đại học khoa họcMột Hình ảnh của Bộ Môn,cũng như của lớp lịch sử k7

Comments