3: Giới thiệu về quê hương


NGUYỄN  THÀNH  LUÂN
Mãi mãi tự hào là người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Cao Bằng

                                                                                                                         


 I/Vi trí đia lí  tỉnh Cao Bằng 


Cao Bằng là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. 

Hai mặt Bắc và Đông Bắc giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc),

 với đường biên giới dài trên 332 km.

Cao Bằng có diện tích đất tự nhiên 6.724,62 km2 ,  
là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất, có độ cao trung bình trên 200 m,
 vùng sát biên có độ cao từ 600 - 1.300 m so với mặt nước biển. 
Núi non trùng điệp. Rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh. 
Từ đó hình thành nên 3 vùng rõ rệt: Miền đông có nhiều núi đá,
 miền tây núi đất xen núi đá, miền tây nam phần lớn là núi
 đất có nhiều rừng rậm.

Cao Bằng có 13 huyện, thị với 199 xã, phường, thị trấn:

Một góc thị xã Cao Bằng

     
                                                             

    Thị Xã Cao Bằng là trung tâm chính trị, kinh tế, VHXH của tỉnh. Thị xã Cao Bằng

    * Tổng diện tích đất tự nhiên: 44,04 km2
    * Đất nông nghiệp: 1.078 ha
    * Đất Lâm nghiệp: 2.640 ha
    * Thị xã có 4 đơn vị phường : Hợp Giang; Tân Giang; Sông Bằng; Sông Hiến
    * Thị xã có 4 đơn vị xã: Hoà Chung; Ngọc xuân; Duyệt Chung, Đề Thám
    * Dân số: 52.436 người  

I/ Khái quat địa lí và lịch sử các 

huyện thị trong tỉnh

1:   Huyện Nguyên Bình


Khu di tích lich sử khu rừng trần hưng đạo

  

         

nơi đây thành lập ra đội việt nam tuyên truyền giải phong quân
ngay 22/12/1944.
        

    * Huyện miền núi vùng cao phía Tây tỉnh Cao Bằng cách thị xã Cao Bằng 45 km.
    * Diện tích tự nhiên 2.638 ha.
    * Huyện có 18 đơn  vị hành chính và 2 thị trấn là Nguyên Bình và Tĩnh Túc.
    * Dân số: 38490 người.
    * Huyện có: Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập đội 

Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam

     2:       Huyện Hà Quảng

  suối Lê-Nin

  


        Hang pác bó                                                                            
     

    * Tổng diện tích đất tự nhiên: 453,67 km2
    * Có 18 đơn vị hành chinh cấp xã.
    * Dân số: 34.131 người
    * Huyện miền * Là huyện có khu di tích cách mạng Pác Bó, nơi in dấu nhiều điểm 

di tích gắn liền với quá trình sống, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

   trong những năm 1941-1945 đang được giữ gìn và tôn tạo.Có khu tưởng niệm 

Anh hùng Liệt sỹ Kim Đồng, khu di tích Nà Sác cũng đang được tôn tạo, 

nâng cấp, giữ gìn và phát huy và có cửa khẩu Sóc Giang.núi nằm ở phía 

Bắc tỉnh Cao Bằng cách trung tâm thị xã Cao Bằng 54 km theo đường tỉnh lộ 203.

      3:    Huyện Trùng Khánh  

                      Thác bản Dốc

                               

 
            
          Du lịch thác ban dốc
 
                                                                                            
                     

    * Huyện nằm ở phía Đông bắc tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm

 thị xã Cao Bằng 62 km theo đường tỉnh lộ 206.
    * Tổng diện tích đất tự nhiên: 469,15 km2
    * Có 18 đơn vị hành chinh cấp xã và Thị trấn Trùng Khánh.
    * Dân số: 50098 người.
    * Là huyện có sản phẩm hạt Dẻ, loại quả đặc sản quý của tỉnh. 

Huyện có Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao là những điểm du lịch 

nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng.  

7:Huyện Trà Lĩnh

                                 Khu du lịch sinh

  
  

    * Huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Cao Bằng, cách Thị xã Cao Bằng 40km.
    * Tổng diện tích đất tự nhiên: 256,98 km2
    * Gồm có thị trấn Hùng Quốc và 9 đơn vị hành chính cấp xã
    * Dân số: 21655 người.

    * Là huyện có đường biên giới dài 32km, với cửa khẩu Hùng Quốc thông 

sang Trung Quốc. Có điểm du lịch sinh thái  Hồ Thăng Hen, nước luôn trong

 xanh biếc. Là huyện có nhiều mỏ và điểm quặng.    

4:Huyện Hòa An

    Là huyện nằm bao quanh thị xã Cao Bằng, có:     
    * Tổng diện tích đất tự nhiên: 667,67 km2
    * Đất nông nghiệp: 8.023 ha
    * Đất Lâm Nghiệp: 40.103,8 ha
    * Hoà An có Thị trấn Nước Hai và 24 xã
    * Dân số: 65256 người

    * Hoà An là vựa lúa, Thuốc lá của tỉnh. Là nơi có nhiều điểm di tích lịch sử

 cách mạng gắn liền với phong trào cách mạng của tỉn

   5: Huyện Quảng Uyên

               

    * Nằm ở phía Ðông Bắc tỉnh Cao Bằng, cách thị xã Cao Bằng 37km 

theo đường số 3
    * Tổng diện tích đất tự nhiên : 250.1 km2
    * Dân số 42.874 người.
    * Các đơn vị hành chính cấp xã : Có thị trấn Quảng Uyên và 16 xã. 

     6:Huyện Phục Hòa

     * Nằm về hướng Ðông bắc của tỉnh Cao Bằng, là huyện có 

cửa khẩu quốc gia Tà lùng là cửa khẩu lớn nhất của tỉnh Cao Bằng.
    * Tổng diện tích tự nhiên : 383.31 km2.
    * Dân số : 22.589 người.
    * Các đơn vị hành chính cấp xã : Gồm thị trấn Tà Lùng và 8 xã.
    * Là huyện có vùng nguyên liệu mía ,cung cấp cho nhà máy

 đường Phục Hoà


8:    Huyện Thạch An

                                                                                           

     * Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Cao Bằng cách Thị xã Cao Bằng

 khoảng 45km theo đường số 4,.
    * Diện tích tự nhiên 683,03 km2
    * Có 12 đơn vị hành chính cấp xã và Thị trấn Đông Khê.
    * Dân số: 31.777 người.
    * Huyện có khu tưởng niệm Bác Hồ với chiến thắng chiến 

dịch biên giới năm 1950. Đây là vùng nguyên liệu Chè đắng Cao Bằng      

 9:   Huyện Bảo Lạc

    * Huyện miền núi vùng cao phía Tây tỉnh Cao Bằng cách thị xã Cao Bằng 140 km.
    * Diện tích tự nhiên 918.81 km2.
    * Có 16 đơn vị hành chính xã và thị trấn Bảo Lạc.
    * Dân số: 47486 người.
    * Huyện có tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia cầm, thuỷ sản.  

 10:    Huyện Bảo Lâm    

    * Diện tích đất tự nhiên: 90.294 ha.
    * Có 10 đơn vị hành chính xã .
    * Là huyện được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2000.
    * Dân số: 47998 người.
    * Huyện có tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.      


11: Huyện Hạ Lang

    * Huyện nằm ở phía Đông tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm

 thị xã Cao Bằng 70 km theo đường tỉnh lộ 207.
    * Tổng diện tích đất tự nhiên: 463,35 km2
    * Có 14 đơn vị hành chinh cấp xã.
    * Dân số: 26.247 người .

12:     Huyện Thông Nông

    * Huyện nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Cao Bằng cách trung tâm

 thị xã Cao Bằng 50 km theo đường tỉnh lộ 204.
    * Tổng diện tích đất tự nhiên: 360,49 km2
    * Có 9 đơn vị hành chinh cấp xã và 1 thị trấn Thông Nông.
    * Dân số: 23.204 người
    * Là huyện nổi tiếng với sản phẩm rượu Táp Ná, Ch