Thuế‎ > ‎

Cách tính thuế TNCN khi trả lương NET đồng thời trả thay phí BHYT, tiền thuê nhà

Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế TNCN của người lao động nước ngoài (2 trang)

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty trả lương NET (lương không bao gồm thuế) cho người lao động nước ngoài thì phải quy đổi (Gross up) thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm Thông tư này.
Thu nhập làm căn cứ quy đổi được xác định bằng: Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay - Các khoản giảm trừ.
Trong đó, các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định tại Điều 9 Thông tư 
111/2013/TT-BTC. Đối với các khoản trả thay, nếu có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.
Như vậy, trường hợp Công ty trả lương NET, đồng thời trả thay các khoản phí BHYT, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN cho người lao động nước ngoài thì phải Gross up trước khi tính thuế.
Trong đó, khi xác định thu nhập làm căn cứ Gross up cần lưu ý, khoản tiền thuê nhà cộng theo số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế. Khoản phí BHYT vừa là khoản phải cộng vào, vừa là khoản được trừ ra.

nguồn: luatvietnamnet
Comments