10-doahoavothuong.mp3


..:: ThanhClub.Vno.Vn ::..

Album Đóa Hoa Vô Thường

Đóa hoa vô thường
CD Phương Nam Phim :ph  2007
Ca Khúc: Đóa hoa vô thường

Ca sĩ: Thái Hòa

Gừi Bời: Thành Còi

Download Click chuột phải chọn Save Target As

..:: ThanhClub.Vno.Vn ::..

Hoa vàng mấy độ
Ru đời đi nhé
Một cỏi đi về
Một ngày như mọi ngày
Bay đi thầm lặng
Chỉ có ta trong một đời

Biển nhớ
Tuổi đá buồn
Bốn mùa thay lá
Đóa hoa vô thường

..:: ThanhClub.Vno.Vn ::..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thanhclub.doahoavothuong.googlepages.com/10-doahoavothuong.mp3