CÔNG TY TNHH CÔNG NGHI Ệ P SÀI GÒN


Chúng tôi chuyên nh ậ p kh ẩ u và phân ph ố hùng rác thùng rác 120 lít thùng rác công cộng Xe đẩy rác thang nâng người thang nâng hàng Xe nâng Xe nâng tay ,xe nâng bán tự động xe nâng hàng ......đa d ạ ng v ề ẫ u mã và chi ề u cao nâng t 3 mét - 16 mét.

Ngoài ra chúng tôi còn cung c ấ p các lo ạ i thi ế t b ị nâng h ạ công nghi ệ p khác nh ư : Xe nâng điện mới, xe nâng qua sử dụng , xe nâng d ầ u/xăng/gas, bàn nâng, thùng rác văn phòng, thùng rác y tế, vỏ xe các loại, pallet....v ớ i giá sỉ cực rẻ. 
thang nâng hàng và xe thang nâng ng ườ i hi ệ n nay đ ượ c s ử ụ ng r ấ t r ộ ng rãi và ph ổ bi ế n, thang nâng th ườ ng đ ượ c s ử ụ ng cho các công vi ệ c trên cao, các công trình xây d ự ng,....nh ằ m đ ả o b ả o đ ộ an toàn tuy ệ t đ ố i và t hu ậ n ti ệ n cho ng ườ i lao đ ộ ng.Công ty chúng tôi là nhà phân ph ố i tr ự c ti ế p các lo ạ i thang nâng này v ớ i giá Cam Kết Giá Rẻ Nhất Thị Trường 

Ộ T S Ố LO Ạ I THANG NÂNG 
 
1. thang nâng người thang nâng hàng 
- T ả i tr ọ ng nâng: 125kg - 150kg 
- Chi ề u cao nâng: 6000mm, 8000mm, 10000mm/ 6m, 8m, 10m 
- Chi ề u cao làm vi ệ c: 7700mm, 9700mm, 11700mm/7.7m, 9.7m, 10.7m 
- Kích th ướ c sàn làm vi ệ c: 650 x 600mm 
- Kích th ướ c m ở ộ ng c ủ a thang : 1930 x 1770mm 
- Đi ệ n áp s ử ụ ng: 220V 
- Công su ấ t Acquy: 2x12/60 (V/Ah) 
- Chi ề u dài t ổ ng th ể : 1330mm 
- Chi ề u r ộ ng t ổ ng th ể : 800mm 
- Chi ề u cao t ổ ng th ể : 1950mm/2050mm/2150mm tùy thu ộ c vào Model.

2. Thang nâng đôi, thang nâng đơn 
- T ả i tr ọ ng nâng: 200kg - 300kg 
- Chi ề u cao nâng: 6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm,16000mm/ 6m, 8m, 10m, 12m,16m 
- Chi ề u cao làm vi ệ c: 7700mm, 9700mm, 11700mm, 13700mm, 17700mm /7.7m, 9.7m, 10.7m, 13.7m,... 
- Kích th ướ c sàn l àm vi ệ c: 1500x600mm/1620x600mm/1740x600mm 
- Kích th ướ c m ở ộ ng c ủ a thang: 1950x1850mm/2130mmx1980mm/2550x2500mm 
- Đi ệ n áp s ử ụ ng: 220V 
- Công su ấ t Acquy: 2x12/60 (V/Ah) 
- Chi ề u dài t ổ ng th ể : 1550mm/1670mm/1790mm,...tùy thu ộ c vào Model. 
- Chi ề u r ộ ng t ổ ng t ể : 900mm 
- Chi ề u cao t ổ ng th ể : 1970mm/2070mm,.... tùy thu ộ c vào Model.


 

3. Thang nâng zic zac 
Thang nâng Ziczac hi ệ u NOVELTEK - ĐÀI LOAN 
-Bán thang nâng zic zac có đ ủ các lo ạ i tr ọ ng t ả i t ừ 300 - 500, 1000 kg chi ề u cao nâng 6 -16 m.
ử ụ ng ngu ồ n đi ệ n 220V ho ặ c 380V ho ặ c Acquy
Di 
ệ n tích sàn nâng r ộ ng - thu ậ n ti ệ n cho ng ườ i làm vi ệ c d ễ thao tác và đ ể các d ng c ụ máy móc kèm theo
Thang n 
ặ ng nh ư ng cũng d ễ dàng di chuy ể n nh ờ bánh xe
Các lo 
ạ i model c ụ th ể :
Thang nâng ziczac 300kg
- SJY0.3-6: 300 kg nâng cao 6m
- SJY0.3-9: 300 kg nâng cao 6m
- SJY0.3-11: 300 kg nâng cao 11m
- SJY0.3-12: 300 kg nâng c 
ao 12m
- SJY0.3-14: 300 kg nâng cao 14m 

- SJY0.3-16: 300 kg nâng cao 16m
Thang nâng 500kg
- SJY0.5-6: 500 kg nâng cao 6m
- SJY0.5-9: 500 kg nâng cao 9m
- SJY0.5-11: 500 kg nâng cao 11m
- SJY0.5-12: 500 kg nâng cao 12m
- SJY0.5-14: 500 kg nâng cao 14m
Thang nâng 1000 kg - 1 t 
ấ n


 

Thang nâng Ziczac hi ệ u EOSLIFT - Đ Ứ 
- T ả i tr ọ ng nâng: 500 kg
- Chi 
ề u cao t ố i thi ể u c ủ a sàn 1080 mm
- Chi 
ề u cao t ố i đa c ủ a sàn: 6m, 7.5m, 9m, 11m
- Kích c 
ỡ sàn làm vi ệ c 2200*1000* 11 00 mm
- S 
ử ụ ng ngu ồ n đi ệ n 220V và 380V
- Chi 
ề u dài t ổ ng th ể 1550-1790 mm
- Chi 
ề u r ộ ng t ổ ng th ể 900 mm
- Chi 
ề u cao t ổ ng th ể : 1970/2070 mm
- Đ 
ơ n v ị bán thang nâng hàng, nâng ng ườ i giá r ẻ ạ nh tranh nh ấ t - Nhà nh ậ p kh u đ ộ c quy ề n hàng Eoslift - Th ươ ng hi ệ u Đ ứ c t ạ i Vi ệ t Nam.
- Xem thêm thông s 
ố ụ th ể :
Model:
- SWP5060: thang nâng ng 
ườ i ziczac 500 kg sàn nâng cao t ố i đa 6m
- SWP5075: thang nâng zic zac 500 kg sàn nâng cao t 
ồ i đa 7.5m
- SWP5090: thang nang zic zac 500 kg sàn nâng cao t 
ồ i đa 9m
- SWP5011: 500 kg 
sàn nâng cao t ồ i đa 11m


4. Thang nâng hàng, thang nâng cố định 
Thang nâng hàng hóa trong nhà đ ượ c dùng ph ổ bi ế n trong các nhà máy, x ưở ng s ả n xu ấ t,... thích h ợ p đ ể đ ư a các kh ố i hàng n ặ ng c ồ ng k ề nh lên các t ầ ng cao.
Thang nâng hàng 1 t 
ấ n
- Tr 
ọ ng t ả i nâng: 1000kg
- Chi 
ề u cao nâng: 1.7m - 9m
- Di 
ệ n tích m ặ t thang: 2000 x 2000mm ho ặ c 2500 x 2000 mm 

Thang nâng hàng 2 tn
- Tr
ng ti nâng: 2000kg
- Chi
u cao nâng: 1.7m - 6m
- Di
n tích mt thang: 2000 x 2000mm hoc 2500 x 2000 mm
Thang nâng hàng 3 t
n
- Tr
ng ti nâng: 2000kg
- Chi
u cao nâng: 1.7m - 6m
- Di
n tích mt thang: 2000 x 2000mm hoc 2500 x 2000 mm
Thang nâng hàng 4 t
n
- Tr
ng ti nâng: 4000kg
- Chi
u cao nâng: 4m
- Di
n tích mt thang: 4500 x 2000 mm
Thang nâng hàng 5 t
n
- Tr
ng ti nâng: 5000kg
- Chi
u cao nâng: 1.7m và 5.5m
- Di
n tích mt thang: 2800 x 2000mm hoc 6000 x 2000 mm
Thang nâng hàng 10 t
n
- Tr
ng ti nâng: 10000kg
- Chi
u cao nâng: 1.7m
- Di
n tích mt thang: 4000 x 2000 mm

Gian hàng: http://xenang-thangnang-thungrac.gianhangvn.com/

Blog:http://thangnangnguoi-thangnangziczac.blogspot.com/