Note:  - Những bạn nào đánh dấu xung phong nên bảng, nếu điểm kém sẽ được cộng điểm.
                    - Bạn nào thắc mắc về điểm thì liên hệ comment lại hoặc gửi thắc mắc theo địa chỉ:
                            Mail: huongdanthuctap_hui@yahoo.com.vn
(Không gọi điện thoại)

STT

Mã số

Họ đệm

Tên

Điểm GK

Điểm thực hành

Xung phong Lên bảng

Ghi chú

1

09008174

Nguyễn Thị

ánh 

7.3

8.0

 

2

09013404

Tống Thị

Bích

5.0

8.0

 

3

09006764

Giang Thị Hồng

Bông

8.0

8.0

 

4

09014214

Nguyễn Văn

Cảnh

7.0

8.0

 Mọi thắc mắc về điểm, các bạn comments lại ở  phần dưới.
- Những bạn nào được điểm 5 là đã được nâng điểm.
- Nhóm 1: Nguyễn Thị Thu Hà: 7.5 điểm
- Nhóm 2: Bùi Đức Xuân Diện: 7 điểm
- Nhóm 5: Đỗ Trung Anh: 6 điểm
- Nhóm 6: Phạm Thị Thu Huyền: 7 điểm
- Nhóm 8: Hà Đức Đạt: 7.5 điểm
- Nhóm 9: Nguyễn Thị Anh: 7.5 điểm
- Nhóm 10: Trần Thị Dung: 7 điểm
- Nhóm 11: Phạm Thị Xuân Hồng: 7.5 điểm
- Nhóm 1a: Phạm Văn Hùng: 7.5 điểm
- Nhóm 3a: Nguyễn Hồng Vân Anh: 7 điểm
- Tạo điều kiện cho các bạn (năm cuối), điểm tiểu luận sẽ điều chỉnh như sau: Ai hăng hái đặt câu hỏi sẽ được +1 điểm, ai nói chuyện trong giờ thuyết trình hoặc trốn tiết sẽ trừ điểm.

STT

Mã số

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Điểm KT

Ghi chú

1

08840444

Đỗ Trung

Anh

20.09.1989

5

 -1

2

08839494

Nguyễn Hồng Vân

Anh

26.06.1990

7

                        -

3

08839324

Nguyễn Thị

Anh

12.05.1990

5

 +1Mọi thắc mắc về điểm, các bạn comments lại ở  phần dưới.
- Những bạn nào được điểm 5 là đã được nâng điểm.
- Nhóm 1: Ngô Văn Dũng: 6 điểm
- Nhóm 2: Lê Thị Kim Anh: 7 điểm
- Nhóm 3: Chu Thị Ánh Hoàng: 7 điểm
- Nhóm 4: Cao Thị Phương Duyên: 7.5 điểm
- Nhóm 5: Nguyễn Thị Ngọc Ánh: 7.5 điểm
- Nhóm 6: Nguyễn Thị Lan: 7 điểm
- Nhóm 7: Phạm Đức Anh: 7.5 điểm
- Nhóm 8: Nguyễn Thị An: 7 điểm
- Nhóm 9: Nguyễn Đức Đại: 7 điểm
- Nhóm 10: Vũ Thị Dinh: 6.5 điểm
- Nhóm 11: Đào Thanh Hải: 6 điểm
- Tạo điều kiện cho các bạn (năm cuối), điểm tiểu luận sẽ điều chỉnh như sau: Ai hăng hái đặt câu hỏi sẽ được +1 điểm, ai nói chuyện trong giờ thuyết trình hoặc trốn tiết sẽ trừ điểm.
Chú ý: Bạn Huyền nào chưa được +1 thì nhắn tin lại cho thầy nhé ( Vì thầy ghi  tên mà không ghi họ nên ko biết bạn nào)

STT

Mã số

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

ĐKT

Ghi chú

1

08842984

Nguyễn Thị

An

13.04.1990

7.5

 -1

2

08847874

Lê Thị Kim

Anh

07.11.1989

8

 -1

3

08849364

Phạm Đức

Anh

05.05.1990

8

                 -


Mọi thắc mắc về điểm, các bạn comments lại ở  phần dưới.

STT

Mã số

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp học

Điểm TK

Điểm GK

Điểm TH

 Số tiết nghỉ

1

09014394

Nguyễn Thị

Bích

23.12.1991

CDKT11BTB

0

0

0

   10

2

09014944

Lê Văn

Bình

13.01.1990

CDKT11BTB

6

5

6

   10

3

09010824

Trương Thị Thanh

Duyên 

02.08.1991

CDKT11BTB

9

9

9

 

Hiển thị 3 mục
DateMatch ScoreW/L/D
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
DateMatch ScoreW/L/D
6 tháng 11, 2009 Team Two 5 Team Seven 3 Win 
13 tháng 11, 2009 Team Two 3 Team Nine 3 Draw 
2 tháng 11, 2009 Team One 2 Team Five 5 Loss 
Hiển thị 3 mục