Trang Chủ

Tài liệu môn Thương mại điện tử 
   - Slide bài giảng Download here Download here
   - Phần mềm Joomla Download here
   - Phần mềm VirtueMart Download hereHọc phần Hệ thống thông tin kế toán phần 1 gồm 2 phần: 

- Phần 1: Hướng dẫn sinh viên sử dụng các hàm, các chức năng của Excel để hoàn thành các báo cáo trong kế toán. Sinh viên sẽ được thực tập những bài tập mang tính thực tế như: Báo cáo tiền lương, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ và các báo cáo tài chính khác. Hướng dẫn sử dụng và lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK.

- Phần 2: Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số hàm, chức năng nâng cao trong Excel như: User Menu, VBA, Forms, Add-Ins. (Chỉ dành cho sinh viên đại học). Học phần Hệ thống thông tin kế toán phần 2 gồm 2 phần: 

- Phần 1: Trang bị kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server như: Thiết kế Cơ sở dữ liệu, tạo truy vấn dữ liệu.

Phần 2: Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm kế toán SSP Accounting.Hệ thống thông tin kế toán phần 3 cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ; phương thức tổ chức, phân tích và xử lý (Dữ liệu, thiết bị, truyền thông); kiểm soát hệ thống thông tin, đánh giá phần mềm kế toán. 

Trang con (1): Siêu quạy Tổ 2
Comments