Character Design Project



Project : Character Design Project 
เรื่อง   : The Bedtime Stories of Daddy Happy
Program : Photoshop Cs3 , Photoshop Cs5 

ชมผลงานได้ที่นี่

http://www.youtube.com/watch?v=Fv341NAfAIs




และสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่



แนวคิดในการออกแบบ :
                เนื่องในวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหวนั้น ต้องการที่จะให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ Character Design จากโปรแกรมที่ตนเองถนัดที่ได้จากการเรียนในรายวิชานี้ด้วย ดังนั้นจึงต้องการที่จะสร้างตัวละครจากโปรแกรม  และ Photoshop จากนั้นขั้นตอน
การสร้างภาพเคลื่อนไหว คือ ส่งไปยังโปรแกรม

แรงบันดาลใจในการออกแบบ :
เนื่องจากต้องการออกแบบคาแร็คเตอร์ที่ต้องการ ดังนั้นจึงคิดมองสิ่งรอบๆตัวก่อน จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะต้องการสร้างตัวละครที่เป็นลักษณะรูปร่างคล้ายๆผู้สร้าง และใช้ลักษณะรูปร่างท่าทางของบุคคลภายในครอบครัว เพื่อที่จะออกแบบมาให้เหมาะสมที่สุด เพราะทราบถึงท่าทางการกระทำและนิสัยของบุคคลในครอบครัวดี ดังนั้นจึงทำการแนวการคิดและการออกแบบง่าย

ที่มาของการออกแบบ :
                ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบนั้นมีหลากหลายประเภท ดังนั้นการเรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหวนั้น จึงได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ต่างโปรแกรม และในการเรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมที่สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งโปรแกรม Dragon stop motion , Flash , Swish Max  และ Movie Maker ดังนั้นจึงต้องสร้างสรรค์ผลงาน จากโปรแกรมที่ได้ศึกษา เพื่อเป็นการทดสอบทางด้านในการเรียนภาย
ในห้องเรียน และยังได้ ทดสอบการทำงานจริงด้วย  
                 ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงมอบหมายให้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ด้วยโปรแกรมที่ถนัดและเป็นโปรแกรมที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในรายวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ในหัวข้อ ออกแบบ Character Design

โจทย์ และวัตถุประสงค์ :
1. เพื่อได้ทดสอบการทำงานที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา ในรายวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
2. เพื่อได้ศึกษาค้นคว้าหลักและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ของโปรแกรม   
3. เพื่อฝึกฝน และทำงานจริงในโปรแกรม
4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ Character Design
5. เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อประโยชน์ในอนาคต


เนื้อเรื่อง ครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อ พี่สาวและน้องชาย คืนหนึ่ง พี่สาวเปิดอ่านนิทานก่อนนอน ให้น้องชายฟัง ซึ่งเป็นนิทานที่คุณพ่อได้แต่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณพ่อว่า ในเมื่อครั้งอดีตนั้นในช่วงยุค 1989-1990 ความเฟื่องฟูของดนตรีวงร็อคนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากคุณพ่อนั้นก็เป็นบุคคลหนึ่งที่หลงใหลในดนตรีร็อค แต่ต่อมาในยุค 2000-2011 ดนตรีร็อคได้จางหายไปตามกาลเวลา บวกกับการก่อกำเนิดแนวดนตรีใหม่ที่เกิดจากวัยรุ่นยุค 2000 เป็นต้นมา ดนตรีแนวอินดี้ ป๊อป ฮิปพอพ ได้เข้ามาแทรกซึมในวงการดนตรีทั่วทั้งโลก และประเทศไทยด้วย และดนตรีที่บูมมากที่สุดในในยุค 2010-2011 คือแนวที่เรียกกันว่า บอยแบรน และเกิร์ลกรุ๊ป ซึ่งปัจจุบันนี้ทุกๆคนได้ทิ้งแนวดนตรีร็อค แต่ยังเหลือวัยรุ่นยุคใหม่เพียงกลุ่มเล็กๆและวัยคุณพ่อที่ยังคงรักและหลงใหลอยู่เช่นเดิม แต่ก็อยากที่จะได้ดูได้ชมดนตรีเหมือนเมื่อก่อน วันหนึ่ง พี่สาวได้เห็นคุณพ่อนั่งดูข่าวบันเทิง บทความในข่าว : รายงานตารางของศิลปินที่จะเข้าร่วมแสดงสดในประเทศไทย โดยศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ (ได้แก่ บอยแบรน และเกิร์ลกรุ๊ป) มีตารางการแสดงสดในทุกๆวัน และศิลปินวงดนตรีร็อคมีตารางการแสดงสดในประเทศไทยปีละครั้ง จากบทความการรายงานของข่าว คุณพ่อจึงมีสีหน้าเศร้าใจมาก พี่สาวเห็นดังนั้นจึงเศร้าใจเช่นกัน แล้ววันหนึ่งพี่สาวได้พบกับใบปลิวใบหนึ่งที่ลอยมา มีเนื้อความดังนี้ Scorpions “Get Your Sting & Blackout Farewell World Tour” Live in Bangkok 10 Febuary 2011 at IMPACT Arena MUANG THONG THANI Total Reservation Call Center: 0-2833-5555 แล้วจึงค้นหาคอนเสริต์ในอินเตอร์เน็ต มีวีดีโองานคอนเสริตดังนี้ >>คลิก<< เมื่อพี่สาวเห็นเช่นนั้น จึงคิดไอเดียดีๆขึ้นเพื่อให้ความสุขแก่คุณพ่อ ดังนั้นจึงเดินทางไปซื้อบัตรคอนเสิร์ต Scorpions Live in Bangkok ที่ TOTAL REWARDS AT BTS Mochit และนำบัตรคอนเสริตวางไว้บนโต๊ะทำงานของคุณพ่อ เพื่อเป็นของขวัญ และเมื่อคุณพ่อเห็นของขวัญจึงเปิดออกมา และเมื่อได้ทราบว่าเป็นบัตรคอนเสิร์ตวงดนตรีที่ตนเองชอบ คุณพ่อจึงดีใจและปลื้มใจมาก หลังจากนั้นเมื่อถึงวันคอนเสริตคุณพ่อและพี่สาวจึงจูงเมื่อกันไปคอนเสิด เดินเข้าคอนเสริตอย่างมีความสุขแบบในคำที่ว่าพ่อลูกชาวร็อคก็ว่าได้ สุดท้าย เมื่อพี่สาวอ่านนิทานให้น้องชายฟังจบ พี่สาวจึงสอนน้องชายว่า "เมื่อเวลาใดที่เราสามารถทำสิ่งหนึ่งที่ตนเองมีความสามารถทำได้ ให้กับคุณพ่อ คุณแม่และผู้มีพระคุณ ให้มีรอยยิ้มและมีความสุขได้ ก็จงทำซะตอนนี้เลย โดยไม่ต้องรอเวลา" THE END

สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่





Contact Me: ติดต่อธนาวรรณ บุญเลี้ยง


Comments