Trang chủ Website Thẩm định giá sài gòn (đất việt)

Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt ( VietLand Valuation Co., Ltd ) được thành lập năm 2006. Công ty Vietland hội đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá theo quy định của Cục quản lý giá ( Bộ Tài chính Việt nam).

Công ty Vietland chuyên cung cấp các dịch vụ Thẩm định giá :

-  Bất động sản : Quyền sử dụng đất, nhà cửa, trang trại : nông lâm ngư nghiệp, Khách sạn, Resort, nhà máy sản xuất, nhà máy thủy điện...

 - Động sản : Máy móc thiết bị, máy công cụ chuyên dùng, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện cơ giới...

-  Xác định giá trị Doanh nghiệp Cổ phần hóa, giá trị thị trường của Công ty, giá trị Cổ phiếu, trái phiếu.....

-  Thẩm định, thẩm tra, các dự toán xây dựng công trình, dự toán đầu tư, tổng mức đầu tư. Thẩm định Dự án đầu tư ...

-  Giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại trong kinh doanh, giá trị lợi thế khác...

Sản phẩm Chứng thư của Công ty Vietland cung cấp sử dụng cho các mục đích:

-  Cổ phần hóa doanh nghiệp, xác định giá trị tài sản - giá trị Công ty trong báo cáo Kiểm tóan theo giá trị thị trường, xác định tỷ lệ chiếm hữu cổ phần của các bên tham gia thành lập Công ty, pháp nhân, hợp tác kinh doanh, Phát hành Cổ phiếu (IPO), tráí phiếu, báo cáo Đại hội cổ đông, xác định lại kết quả, hiệu quả kinh doanh...

-  Thẩm định giá trị của tài sản đầu tư mua sắm mới để quyết định đầu tư, báo cáo Hội đồng thành viên, báo cáo cấp có thẩm quyền...

-  Xác định giá trị tài sản để lập thủ tục đấu giá, đấu thầu... Mua bán, chuyển nhượng tài sản, thế chấp, vay vốn ngân hàng, chứng minh năng lực tài chánh, bảo hiểm, bảo đảm các cam kết đối với các bên thứ 3 khác bằng giá trị xác định của tài sản.....

-  Quyết tóan Công trình xây dựng Cơ bản, thẩm định đơn giá dự toán công trình, thẩm định đơn giá đầu tư xây dựng cơ bản, đơn giá đầu tư trang thiết bị công trình...

-  Xác định giá trị tài sản trong tranh chấp theo các quyết định của Tòa án, Thi hành án, xác định giá trị vốn, tài sản giao cho các đơn vị phụ thuộc của các Cơ quan chức năng...

-  Phục vụ Công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư..., thanh quyết tóan tài sản với các bên hữu quan, góp vốn, mua bán, sáp nhập - liên doanh doanh nghiệp...

-  Và các mục đích khác liên quan đến việc xác định giá trị tài sản của Chủ sở hữu...

"Uy tín - tận tình - nhanh chóng - hiệu quả" là phương châm họat động khi cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Vietland cho Thị trường. Công ty VietLand mong muốn và nỗ lực để sự hợp tác, phục vụ Quý khách được thành công nhất.

Trân trọng kính chào./.

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT VIỆT
Địa chỉ:
36/10 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM