หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ประกาศศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๓๓

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 

            สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  http://knowledge.sura.ac.th/2561  

   ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย