หน้าแรก


อบรมครูเชิงปฎิบัติการเทคนิคส่งเสริมการอ่านครูแกนนำ
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2555
ณ ห้องยูงทอง  โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

 

 

 
กิจกรรมวันเด็ก
วันที่ 13 มกราคม 2555
ณ อาคาร 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)
 

 
  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)
 
 

 
 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)
ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
 

 
การประเมินโรงเรียนไทยรัฐดีเด่น
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)
 
 
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)
 
 
 
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ กะทู้
4 ธันวาคม 2553
 
  
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2553
เวทีกลางงานลอยกระทง ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
20 พฤศจิกายน 2553