Other Courses

  Contact Information

  นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์


  ข้อมูลน่าสนใจ

  นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และนักธุรกิจชาวไทย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 มีชื่อเล่นว่า "สอง" เป็นบุตรชายของนายลิ้มเซ็ก แซ่ตั้ง และนางเซียะฮวย แซ่โล้ว มีพี่น้องอีก 5 คน คือ นายสกุล ปัญญาสกุลวงศ์ นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ นางยุภาวรรณ ปัญญาสกุลวงศ์ นางวิภา ปัญญาสกุลวงศ์ และนายยงยุทธ ปัญญาสกุลวงศ์
  นายสุทธิ เริ่มเข้าเรียนครั้งแรกประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอักษรวิทยา ประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาเยนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  นายสุทธิ ใช้ชีวิตคู่กับนางสาวสิริพร ฐิติไชโย มีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ นางสาวพิชามณช์ ปัญญาสกุลวงศ์, นายจักรุพัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์, นายเอกลักษณ์ ปัญญาสกุลวงศ์, นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์

  ประวัติสวนตีัว

  ข้อมูลส่วนตัว
  เกิดวันที่: 23 ธ.ค. 2497
  ข้อมูลติดต่อ: โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ 81/1 ซ.อุดมสุข 17 ถ.สุขุมวิท 103 บางนา จ.กรุงเทพฯ 10260
  โทรสาร: 02-361-6885

  ข้อมูลการศึกษา
  - ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
  - ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
  - ปริญญาเอก, MBA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,

  ข้อมูลการทำงาน
  - เลขานุการประธานสภา กทม.
  - รองประธานคณะประสานงานติดตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม.

  ข้อมูลงานการเมือง
  1 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 23
  26 ม.ค. 2551 - 9 พ.ค. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 8

  การทำงาน

  นายสุทธิเริ่มต้นการทำงานจากการขายข้าวมันไก่ที่เวิ้งนครเกษม และมาขายแก๊ส ขายข้าวสาร ขายของชำที่ตลาดบางจาก ชื่อร้านอุดมภัณฑ์ จากนั้นเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอสังหาริมทรัพย์ในเครือ "นิรันดร์กรุ๊ป"

  งานการเมือง

  นายสุทธิ เคยเป็นอดีตรองประธานประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 8 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เป็นสมัยแรก ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนงและเขตบางนา[2] โดยสามารถเอาชนะนายวัฒนา เซ่งไพเราะ จากพรรคเพื่อไทย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  Comments