๕. สมุหนาม

                                                      สมุหนาม 
        
       คือ  คำนามบอกหมวดหมู่ของนาม  ซึ่งต้องอยู่หน้านาม หรือวิสามานยนามที่อยู่รวมกันมาก ๆ 

ภาพเคลื่อนไหว  ตัวอย่างคำสมุหนาม  ภาพเคลื่อนไหว

                                   กองยุวกาชาดมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่

                              พวกเราไปต้อนรับคณะรัฐมนตรี

                              ฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำช่างน่าดู

                           กองทหารฝึกซ้อมกำลังพลดูเข้มแข็ง

             วงดนตรีลูกทุ่งหมอลำนกน้อยอุไรพรทำการแสดงที่อำเภอโนนสะอาด

                            รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

                           เด็ก ๆ ไม่ควรเข้าใกล้ฝูงผึ้งที่แตกรัง

                      เจ้าหน้าที่ป่าไม้พบโขลงช้างด้านในป่าสงวน

       ผู้กำกับให้กองลูกเสือโรงเรียนพักทำกิจกรรมหลังจากฝึกซ้อมเดินสวนสนาม

                       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว

                     ผู้อำนวยการเชิญคณะครูเข้าร่วมประชุมเย็นวันนี้
                                                                                    
                                                                        

Comments