ตัวอย่างสื่อการสอนภาษาไทย

ตัวอย่างสื่อการสอนภาษาไทย

1.      http://www.pil.in.th/SubMultpoint/Thai.html

วันล่าสุดที่เข้าถึง วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2554

2.      ภาพหน้าจอ


3.      ลักษณะเนื้อหาของเว็บไซต์ : ภายในเว็บไซต์นี้จะบรรจุตัวอย่างสื่อการสอนที่เป็นรูปแบบ Power point ไว้หลากหลายเรื่องซึ่งเกี่ยวการใช้ภาษาไทยเช่นเรื่อง คำเป็นคำตาย อักษรนำ กลอนสุภาพ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสื่อก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ที่ศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาโดยละเอียดมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากห้องเรียนและไม่ต้องการจะอ่านหนังสือจำนวนมากๆ ก็สามารถมาเลือกอ่านจากตัว Power point ได้ทันที เปรียบเสมือนเรียนในห้องเรียน หรือหากบางครั้งสอนไม่จบภายในห้องเรียนก็สามารถให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาต่อ หรือทำความเข้าใจได้นอกเวลาเรียน หรือบางครั้งอาจให้เป็นการศึกษาบทเรียนนอกเวลาก็ย่อมทำได้ เนื้อหาจะไม่ยาวมากนักสรุปเฉพาะสาระสำคัญ เหมือนการนำเสนอจาก power point ทั่วไปที่จะเน้นการใช้ตำอักษรจำนวนๆน้อย แต่เต็มไปด้วยสาระสำคัญ

4.      ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์นี้ : เป็นการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อซ้ำซากเช่นเดียวกับการการเปิดอ่านเองจากหนังสือ แต่การนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ power point สำหรับเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ก็มีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังรวบรวมเนื้อไว้หลายบทเรียนให้เลือกเรียนได้ตามความต้องการ ข้อดีของการใช้ power point นำเสนอนอกจากเนื้อหาไม่มากนักแล้ว ยังมีสีสัน อีกด้วย เหมาะต่อการศึกษาด้วยตนเอง และทำความใจได้อย่างง่าย เนื่องจากแต่ละสื่อก็จะมีการยกตัวอย่างประเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ทันที มีให้เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาหลากหลายตั้งแต่เรื่องง่ายๆที่เป็นพื้นฐานจนถึงเรื่องยากๆ ถ้าหากเราแนะนำเว็บไซต์นี้แก่ผู้เรียนจะให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปศึกษาเรื่องง่ายได้ เนื่องจากบางครั้งอาจพลาดฟังอาจารย์สอนไม่ทันหรือจดไม่ทัน เป็นต้น

Comments