เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีใต้

รู้จักเกาหลีใต้ V.2

โพสต์3 ธ.ค. 2552 08:45โดยanancha:) epsthailandteam   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2553 10:01 ]

 
ขอบคุณที่มา www.tourtooktee.com 
เกาหลี
 
ประวัติศาสตร์แดน..เกาหลี

มนุษย์เริ่มเข้าไปตั้งรกรากในบริเวณที่เป็นประเทศเกาหลีในปัจจุบันเมื่อประมาณ 500,000 ปี ก่อนอาณาจักรแรกได้แก่ โคโชซอน (โชซอนโบราณ) ตั้งขึ้นเมื่อ 2,333 ปี ก่อนคริสตศักราช และในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสตศักราช คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดและดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศแมนจูเรียอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร คือ โคกูเรียว แพ็กเจ และชิลลา นับเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจสูงสุดในแถบนั้น เป็นที่รู้จักกันว่า ยุคแห่งสามอาณาจักร ระหว่าง 57 ปีก่อน คริสตศักราช ถึงปี ค.ศ. 668
ในปี ค.ศ.668 และ 660 ตามลำดับ อาณาจักร โคกูเรียว และแพ็กเจ ได้พ่ายแพ้ต่ออาณาจักรชิลลา จึบงเป็นการรวมเอาดินแดนในคาบสมุทรเข้าด้วยกันในปี ค.ศ. 676 ยุคชิลลารวมอาณาจักร (ปี ค.ศ. 676-935) นับเป็นยุคทองของวัฒนธรรมเกาหลี โดยเฉพาะทางด้านพุทธศิลป์ ต่อมาในยุคอาณาจักรโคเรียว (ปี ค.ศ.918-1392) มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชนชั้นปกครองขึ้น พุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติ และมีอิทธิพลต่อระบบการเมืองการปกครองเป็นอย่างมาก ชื่อประเทศเกาหลีก็มาจากคำว่า โคเรียว นั่นเอง ปี ค.ศ.1392-1910 อยู่ในสมัยราชวงศ์ โชซอน อันเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเกาหลี มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองอย่างเอาจริงเอาจัง ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ การยกย่องให้ลัทธิขงจื้อกลายเป็นคติธรรมประจำชาติ การสร้างสรรค์งานด้านวรรณศิลป์ และการประดิษฐ์ตัวอักษร ฮันกึล ในปี ค.ศ.1443 ทำให้ยุคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมเกาหลี มีเมืองฮันยาง ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อโซล เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1394 ปราสาทและกำแพงเมืองจากในยุคนี้ยังคงมีให้เห็นจนกระทั่งปัจจุบันราชวงศ์โชซอนได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1910 ภายหลังการรุกรานของกองทัพญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 35 ปี จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945 กองทัพญี่ปุ่นยอมแพ้สงคราม และถอนกำลังออกจากประเทศเกาหลีซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ คือประเทศเสรีทางใต้และประเทศคอมมิวนิสต์ทางเหนือ สามปีต่อมาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งอยู่ทางใต้จึงจัดตั้งรัฐบาลอิสระได้สำเร็จสงครามเกาหลีได้ระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1950 เมื่อเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้ และในที่สุดก็มีการลงนามในสัญญาสงบศึกในปี ค.ศ.1953 หลังสงครามดังกล่าว เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการฟื้นฟูประเทศให้มั่นคงและมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่ง

เกาหลี
 
เกาหลี
 
เกาหลี
 
ดันกุนและพงศาวดารแห่งต้นกำเนิดของ....เกาหลี
ในราวพันปีมาแล้ว ในยุคที่วานึง บุตรแห่งสวรรค์ปกครองโลกอยู่นั้น มีหมีและเสืออย่างละหนึ่งตัวอยากเป็นมนุษย์มาก ๆ มันจึงสวดมนต์ขอพรต่อวานึงเพื่อประสิทธิ์ประสาทพรนี้ให้แก่มัน วานึงประทับใจ และสงสารสัตว์สองตัวนี้ยิ่งนักที่มันมีความมั่นคงในสิ่งที่มันต้องการ และวานึงก็สัญญาจะแปลงร่างของมันทั้งสอง แต่มีข้อแม้ว่ามันต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำมืดเป็นเวลา 100 วัน และดำรงชีพด้วยกระเทียมและผักขมเกาหลีเท่านั้น เมื่อเสือเข้าไปอยู่ในถ้ำ และออกล่าสัตว์ไม่ได้ ความอดทนของมันหมดไปและมันก็เลิกล้มความคิดที่อยากเป็นมนุษย์ ส่วนหมีทนอยู่ในถ้ำได้ถึง 21 วัน และวานึงก็แปลงร่างมันให้เป็นหญิงสาว เมื่อ หมีกลายเป็นหญิงสาวแล้ว มันก็ขอให้วานึงให้หาคู่ครองกับมัน วานึงเห็นว่าหญิงสาวผู้นี้มีความงดงามมาก จึงเข้าพิธีวิวาห์เสียเอง หลังจากนั้นทั้งสองได้ให้กำเนิด บุตรชายชื่อว่า ดันกุน ผู้ซึ่งในภายหลังได้ก่อตั้งอาณาจักรนามว่า โคโชซอน ในปี 2333 ก่อนคริสต์กาล และนี่ก็คืออาณาจักรแรกเริ่มในคาบสมุทรเกาหลี
ภูมิประเทศ.....เกาหลี
 
เกาหลี เกาหลีตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี มีความกว้างจากเหนือจดใต้ 1,100 ก.ม. อยุ่ทางด้สนตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มีดินแดนทางเหนือติดต่อกับประเทศ จีน ละ รัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางบด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร   ( 612 ไมล์ ) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เกาหลีเป็นคนรักธรรมชาติและรักสงบ จึงพยายามแยกตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยว ตั้งมั่นในสันติภาพบางท่านเรียกเกาหลีว่า “ดินแดนสงบยามเช้า”  แต่ด้วยความที่เกาหลีมีพื้นที่ตั้งติดกับประเทศมหาอำนาจทั้ง จีน และ รัสเซีย และ ญี่ปุ่น ประเทศ เหล่านี้ใช้เกาหลีเป็นซานอำนาจเพื่อความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ จนในที่สุดเกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นนานถึง 35 ปี ตอนที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีได้เผาทำลายพระราชวังจนเสียหาย ควบคุมการดำรงชีวิต การศึกษา ศาสนา การเกษตร อุตสาหกรรม บังคับให้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน และใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ ให้นับถิอศาสนาชินโต ตั้งหน่วยสืบสวนราชการลับเพื่อป้องกันและกำจัดคนที่คิดต่อต้าน ขุดค้น ทรัพยากรธรรมชาติส่งไปที่ญี่ปุ่น จนญี่ปุ่นได้แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อ สหรัฐอเมริกา  เกาหลีจึงได้รับอิสรภาพ หลังจากนั้นก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นอีก จนทำให้ เกาหลีเหนือ กับ เกาหลีใต้ ถูกแบ่งแยกด้วย “เขตปลอดทหาร” ตามแนวเส้นขนานที่ 38 องศาเหนือ เกาหลีมีเกาะใหญ่น้อยมากมาย ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ของประเทศ มีเกาะที่สวยงามที่สุด คือ เกาะเชจูโด เป็นเกาะซึ่งใหญ่ และสวยงามมาก เกิดจากภูเขาไฟที่ดับแล้ว ชาวเกาหลีนิยมไปดื่มน้ำผึ่งพระจันทร์ที่นี้ เกาหลีมีเกาะมากมาย กว่า 3,000 เกาะ

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว

คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร ประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 47.9 ล้านคน (ค.ศ.2003)

ประกอบด้วย 9 จังหวัด (โด) กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๆ 6 เมือง คือพูนซาน แทกู อินชน ควางจู แทจอน และ อุลซาน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ซี) 88 มณฑล (กุน) ใน 9 จังหวัด

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ......เกาหลี
 

ระหว่างเส้นละติจูดที่ 33 และ 43 องศาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 124 และ 131 องศาตะวันออก (รวมเกาหลีเหนือ)

 
ยอดเขาสูงสุดใน.....เกาหลี
 
ยอดเขาฮัลลาซานบนเกาะเชจู 1,950 เมตร ยอดเขาชีรีซาน 1,915 เมตร และยอดเขาซอรักซาน 1,708 เมตร
 
แม่น้ำสายหลักของ....เกาหลี
 
แม่น้ำฮันคัง เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ มีความยาว 514 ก.ม. ลึก 2.5 ก.ม. กว้าง 175 เมตร มีสะพานข้ามแม่น้ำอยู่ 23 สะพาน ริมฝั่งแม่น้ำจะไม่มีคนอาศัยอยู่ จัดทำเป็นสวนสาธารณะ 12 แห่ง ให้เป็นที่พักผ่อน ไม่มีการคมนาคมทางน้ำ จะมีเรือนำเที่ยวที่ได้สัมปทานไป มีรถไฟใต้ดินอยู่ 8 สาย แม่น้ำไหลผ่านกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลี แม่น้ำเปรียบเสมือนสายใยชีวิตของประชากรในภูมิภาค
 
ธงประจำชาติ.....เกาหลี
 
ธงประจำชาติเกาหลีมีชื่อเรียกว่า แทกึกกี้ลวดลายของธงบอกถึง  สัญลักษณ์หยินหยางตามหลัก ปรัชญาตะวันออก รูปวงกลมตรงกลางธง   แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน คือ ส่วนบนที่เป็นสีแดงหมายถึง พลัง ในเชิงบวกหรือหยาง และส่วนล่างสีน้ำเงินหมายถึง พลังในเชิงลบหรือ  หยิน พลังทั้งสองอย่างรวมกันเป็นหลักแห่งความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง สมดุลยภาพ และการสมานสามัคคีอันไม่รู้จบ วงกลมนี้ล้อมรอบด้วยสัญลักษณ์สี่อย่าง อยู่ที่แต่ละมุมคือ  สวรรค์ , โลก , ไฟ  และ น้ำ  เกาหลี
 
ดอกไม้ประจำชาติ...เกาหลี
 
เกาหลี ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน เป็นดอกไม้ประจำชาติเกาหลี ซึ่งจะบานสะพรั่งทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม สิ่งที่ทำให้ดอกไม้ชนิดนี้ไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นคือสามารถทนสภาพอากาศที่เลวร้ายและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ความหมายของคำว่า มูกุงฮวา มาจากรากศัพท์ มูกุง ซึ่งหมายถึงความเป็นอมตะ คำ ๆ นี้สะท้อนความเป็นอมตะของประวัติศาสตร์เกาหลี ความมุ่งมั่นและความอดทนของชาวเกาหลี
 
ภูมิอากาศ ณ เกาหลี
 
ประเทศเกาหลีมีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีสี่ฤดูที่แตกต่างกันคือ ในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น เป็นสัญญาณว่า     ฤดูใบไม้ผลิ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีหลาย ๆ วันที่แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน ฤดูร้อน ซึ่งอากาศร้อนและมีฝนตกบ้าง ต้นไม้จะเขียวชอุ่มทั่วไป ในเดือนมิถุนายนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า 20 องศาเซลเซียสเล็กน้อย ฤดูมรสุมปกติจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคมและในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมาก ฤดูใบไม้ร่วง จะเริ่มขึ้นตอนปลายเดือนกันยายน ลมที่พัดมาจากแผ่นดินใหญ่นั้นทำให้อากาศแห้งและท้องฟ้าโปร่ง จึงเป็นช่วงที่อากาศเหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุดในเดือนตุลาคม ทิวทัศน์ทั่วทั้งประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น ฤดูหนาว ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะ ในช่วงนี้มักจะมีวันที่อากาศหนาวจัดประมาณ 3-4 วัน สลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย เกาหลี
 
ศาสนาและความเชื่อ
 

ศาสนาพุทธและวัดวาอาราม ศาสนาพุทธได้เข้ามาสู่เกาหลีอย่างเป็นทางการเมื่อ 1,600 ปีมาแล้วในปี 372 เมื่อปี 375 ก็ได้มีการสร้างวัดแห่งแรกขึ้นในป้อมกุงแนซอง (Gungnaeseong Fortress) เมืองหลวงของอาณาจักรโคคูเรียว (Goguryeo Kingdom) ตั้งแต่นั้นมาวัดพุทธของเกาหลีก็ได้เป็นปูชนียสถานที่ซึ่งพระสงฆ์จะได้ใช้ชีวิต วิปัสสนา และขัดเกลาจิดใจให้ผุดผ่องจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆในโลก

เกาหลี

วันนี้วัดวาอารามต่างๆมากมายได้อนุรักษ์สิ่งหลงเหลือทางศิลปะจำนวนมากเสมือนเป็นหลักฐานยืนยันศิลปะดั้งเดิมอันมีลักษณะเฉพาะของศาสนาพุทธซึ่งได้เจริญเติบโตขึ้นในคาบสมุทรแห่งนี้ จากทั้งหมดนี้บ้างซ่อนอยู่กลางหุบเขาท่ามกลางป่าสน ลำธารใสราวกับกระจก และหน้าผาทะยาน เพียงแค่เดินไปให้ถึงเท่านั้นผู้มาเยือนก็จะสดชื่นทั้งกายใจมีนิกายต่างๆมากมายเกิดขึ้นในเกาหลี รวมถึงนิกายเซน (www.whatiszen.com) แทโก,ชนแท, ชินกัก และ พุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ที่ใหญ่ที่สุดคือคณะสงฆ์โชเกแห่งนิกายเซน(www.buddhism.or.kr)ผู้คนกว่า 10 ล้านคนเรียกตนเองว่าพุทธศาสนิกชนและได้มีการขึ้น ทะเบียนวัด 862 แห่งจนถึงปี 2003

ลัทธิขงจื๊อ  ยุคสมัยโชซอน ( 1392-1910 )  ได้ถือลัทธิขงจื๊อเป็นมโนคติในการปกครองประชาชน ไม่นานหลังการก่อตั้งราชวงศ์รัฐได้ก่อตั้งซึงเคียนควาน (Sung Kyun Kwan) หรือสถาบันขงจื๊อแห่งชาติและสถาบันในบริวาร ฮยางเกียว (hyanggyo) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดอารามขงจื๊อ การให้การศึกษาตามแบบขงจื๊อเกี่ยวกับจริยธรรมในครอบครัวและสังคมและมุ่งหวังให้มีการเคารพต่อบรรพบุรุษ ลัทธิขงจื๊อเบ่งบานมากขึ้นในช่วงกลางของสมัยโชซอนเมื่อโรงเรียนเอกชนเรียกว่าโซวอน (seowon) ได้จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศเพื่อสอนจริยธรรมแบบขงจื๊อสำหรับชนรุ่นหลัง โรงเรียนแห่งแรกคือแบกุนดองโซวอน (Baegundong Seowon) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1542 ยุคโชซอนอาจถูกบรรยายได้ว่าเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของลัทธิขงจื๊อปรัชญาซึ่งได้แผ่ซ่านซึมเข้าไปในสามัญสำนึกของชาวเกาหลี ในบรรดารูปแบบต่างๆของมรดกในลัทธิขงจื๊อที่สามารถพบได้ในวันนี้คือพิธีการต่างๆเช่นชองเมียว เจเร (Jongmyo Jerye) พิธีบูชาบรรพบุรุษแห่งชาติกระทำที่อารามหลวงชองเมียว (ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1995) และซอกจอน แทเจ (Seokjeon Daeje) พิธีตามแบบขงจื๊อที่สถาบันขงจื๊อซึงเคียนควาน และชาวเกาหลีคิดเป็นเปอร์เซนต์จำนวนมากยังได้ไปเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับในสุสานทุกปีที่ชูซก เทศกาลการเก็บเกี่ยวเพื่อสักการะบูชาบรรพบุรุษด้วยการเซ่นไหว้ด้วยอาหารและเครื่องดื่ม

วัฒนธรรมเกาหลี
 

ประเทศเกาหลีเป็นคาบสมุทรที่ทอดตัวลงใต้จากศูนย์กลางชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย คาบสมุทรเกาหลีประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ 220,000 ตารางกิโลเมตรกับเกาะใหญ่น้อยประมาณ 3,400 เกาะเรียงรายตลอดชายฝั่ง ณ เวลานี้ประเทศเกาหลีเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังคงถูกแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์และลัทธิการปกครอง มีประชากรทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบล้านคนทั้งในประเทศเกาหลีเหนือและใต้ และไม่นานมานี้เองที่มีความก้าวหน้าที่เด่นชัดหลายประการในการร่วมมือและรวมประเทศเข้าด้วยกันคำว่า "เกาหลี" นี้ใช้อ้างอิงทั้งประเทศเกาหลีเหนือและใต้ ประเทศเกาหลีใต้ ณ ที่นี้ หมายถึงสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีประชากร 48 ล้านคนในจำนวนนี้ 10 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวง กรุงโซลนั้นประการศักดาว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 600 ปี และในปี 1988 ก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ประเทศเกาหลีเป็นเป้าแห่งความสนใจจากทั่วโลกอีกครั้งเมื่อได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี 2002  ประเทศเกาหลีมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชาวเกาหลีเองได้เรียกผืนแผ่นดินแห่งนี้ว่า คึมซูกังซาน (geumsugangsan) หรือ "ผืนพรมทองแห่งแม่น้ำและภูเขา" ความน่าพิศวงของผืนแผ่นดินนี้ถ่ายทอดผ่านแต่ละช่วงฤดูกาลด้วยทัศนียภาพที่แตกต่างกันไป

เกาหลี
เป็นเวลาไม่นานมานี้เองที่เศรษฐกิจของเกาหลีได้ถูกปฏิรูปไปเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ปี 1960 เกาหลีได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรมที่รุดหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการปฏิวัติแปรเปลี่ยนไป การส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การต่อเรือ การคมนาคม และยานยนต์ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศไปทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการคมนาคมและสารสนเทศนั้นเกาหลีในวันนี้ยืนอยู่แถวหน้าของโลก
ชาวเกาหลีได้สร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่นผ่านช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกทางวัฒนธรรมอันเด่นเฉพาะตัวก็สามารถพบได้ตลอดคาบสมุทร ชาวเกาหลีให้คุณค่ากับการเรียนรู้และมีชื่อเสียงมากในการอุทิศตนและความมุมานะอุตสาหะ บางทีอาจเป็นเพราะลักษณะเหล่านี้ก็ได้ที่ทำให้พวกเขาสามารถใช้แรงกระตุ้นทางวัฒนธรรมซึ่งนำมาประยุกต์อย่างถี่ถ้วนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
 
ศิลปะของ....ชาวเกาหลี
 
เกาหลี ชนชาติเกาหลีได้ถ่ายทอดความเป็นอัจฉริยะทางศิลปะผ่านทางดนตรี นาฎศิลป์ และจิตรกรรม ซึ่งได้มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 5,000 ปีของประวัติศาสตร์เกาหลี แม้ว่าศิลปะตะวันตกในรูปแบบต่าง ๆ จะแพร่หลายอยู่ในประเทศ แต่ศิลปะเกาหลีอันมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวยังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะในลักษณะดั้งเดิม หรือผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัย
 
ดนตรีประจำชาติ...เกาหลี
ชนชาติเกาหลีมีดนตรีที่เรียกว่า คุกอัก มีที่มาคล้ายคลึงกับดนตรีจีนและญี่ปุ่น แต่ถ้าเราสามารถสัมผัสดนตรีชนิดนี้ได้อย่างลึกซึ้ง จะพบว่า ดนตรีเกาหลีมีลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจนจากดนตรีชนิดอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออก กล่าวคือ ดนตรีเกาหลีประกอบด้วยสามจังหวะในหนึ่งห้อง ในขณะที่ดนตรีจีนและญี่ปุ่นมีสองจังหวะในหนึ่งห้อง  คุกอัก แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ชองอัก หรือดนตรีในราชสำนัก และมินซกอัน หรือดนตรีพื้นบ้าน ชองอัก ซึ่งเป็นดนตรีชั้นสูง มีท่วงทำนองเชื่องช้า เยือกเย็น และซับซ้อน ส่วนมินซกอัก ได้แก่ ดนตรีของชาวนาชาวไร่ พันซอรี (ดนตรีที่เน้นการแสดงความรู้สึก) และดนตรีพิธีไสยศาสตร์ มีจังหวะที่รวดเร็วและกระฉับกระเฉง

เพลงชาติ...เกาหลี

เพลงชาติเกาหลีมีชื่อว่า “เอกึกกวา” หมายถึง บทเพลงแห่งความรักต่อประเทศ ชาวเกาหลีจะร้องเพลงชาติทุกโอกาสที่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสแห่งความสุขหรือความทุกข์ เดิมเพลงชาติเกาหลีใช้ทำนองเพลง “AULD LANG SYNE” (สามัคคีชุมนุม) ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทำนองแบบเกาหลีแต่ยังคงเนื้อร้องเดิมไว้

นาฏศิลป์
 
ศิลปะการร่ายรำแบบเกาหลีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกับดนตรี คือ แบบราชสำนักและแบบพื้นบ้าน ในแบบฉบับของราช สำนักนั้น ท่าทางของการรำจะช้าและสง่างาม ซึ่งสะท้อนปรัชญาของการเดินสายกลางและการระงับอารมณ์ความรู้สึก เป็นอิทธิพลมาจากปรัชญาขงจื้อ ในทางตรงกันข้าม ระบำพื้นบ้านซึ่งสะท้อนชีวิตการทำงานและศาสนาของสามัญชนจะใช้จังหวะและทำนองที่สนุกสนาน เป็นลักษณะของการแสดงออกที่เป็นอิสระและมีชีวิตชีวาของคนเกาหลี เช่น ระบำของชาวนาชาวไร่ ระบำหน้ากาก และการร่ายรำทางไสยศาสตร์ การได้รู้จักและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์เกาหลีจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้น
 
จิตรกรรมแบบดั้งเดิม
จิตรกรรมแบบเกาหลีแตกต่างจากรูปแบบของตะวันตกอย่างสิ้นเชิงด้วยลักษณะลายเส้นและการให้สีซึ่งเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของศิลปะตะวันออก การค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจิตรกรรมโบราณในสุสานหลวงจากยุคสามอาณาจักร (57 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ. 668) ช่วยให้เราสามารถเข้าใจวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยราชวงศ์โคเรียว (ค.ศ.918-1392) ศาสนาพุทธมีความเจริญรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุด มีงานจิตรกรรมแบบพุทธ และศิลปวัตถุอื่น ๆ เกิดขึ้นมากมายในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่วนในสมัยราชวงศ์โชซอน (ค.ศ.1392-1910) ลัทธิขงจื้อได้กลายเป็นหลักปรัชญาในการบริหารประเทศ บรรดาปัญญาชนในสมัยนั้นจึงผลิตงานศิลปะที่แสดงถึงอิทธิพลของลัทธิขงจื้อและศิลปะแบบจีน ในขณะเดียวกัน จิตรกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่สามัญชนกลับไม่ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดใดความคิดหนึ่ง จึงมีการใช้เทคนิคการเขียนภาพที่เป็นอิสระ แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก รวมทั้งใช้สีสันสดใส เพื่อสื่อถึงพลัง อารมณ์ และความรื่นเริง สำหรับโรงเรียนสอนด้านจิตรกรรมทั้งของแบบเกาหลีและตะวันตกที่เปิดอยู่ในเกาหลีปัจจุบันก็มีผลงานบางชิ้นที่ผสมผสานกัน
เครื่องปั้นดินเผาของ...เกาหลี
 
เกาหลี

ประเทศเกาหลีได้รับเอาศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผามาจากประเทศจีนเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้ว ศิลปะแขนงนี้ได้เจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งชาวเกาหลีมีความภาคภูมิใจเครื่องปั้นดินเผาแบบศิลาดลสีเขียวอมฟ้า ที่มีความสวยงามแบบลึกซึ้งจากราชวงศ์โคเรียว (ค.ศ.918-1392) ก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกและเป็นที่ต้องการของผู้ที่นิยมวัตถุโบราณ เช่นเดียวกับเครื่องกระเบื้องสีขาวจากราชวงศ์โชซอน (ค.ศ.1392-1910) ศิลปะแขนงนี้ได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อศิลปะญี่ปุ่นในยุคสมัยต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ญี่ปุ่นที่รุกรานประเทศเกาหลีในช่วงปี ทศวรรษ 1950 และทำให้ศิลปะแขนงนี้เจริญรุ่งเรืองในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้

 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของ.....ชาวเกาหลี

การเคารพผู้มีอาวุโส
โครงสร้างทางสังคมแบบขงจื้อที่มีมานานยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้บ้าง วัยวุฒิและอาวุโสยังมีความหมายมากและผู้เยาว์จะต้องเคารพคำสั่งของผู้อาวุโสโดยปราศจากข้อโต้แย้ง ดังนั้นบ่อยครั้งเราจะถูกถามว่าอายุเท่าใด และถามถึงสถานภาพทางการสมรส (เป็นที่น่าแปลกอยู่ทีเดียวที่ไม่ว่าเราจะอายุมากเพียงใด เราจะไม่ถือเป็นผู้ใหญ่หากเรายังไม่สมรส อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันในแต่ละครอบครัว) เพื่อจะคะเนถูกถึงความอาวุโสของเราต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตามการที่ถูกถามก็มิได้หมายความว่าผู้ถามต้องการล่วงล้ำเข้ามาในโลกส่วนตัวของเรา แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนั้นหากเราไม่ต้องการ
ชื่อคนเกาหลี 

ชาวเกาหลีส่วนใหญ่จะมีชื่อสกุลจำกัดอยู่ในไม่กี่กลุ่มชื่อ เช่น 21% จะมีชื่อสกุลว่า คิม 14% จะมีชื่อสกุลว่า ยี, ลี หรือ รี  8% มีชื่อสกุลว่า ปาร์ค นอกจากนั้นก็มีชื่อสกุลแตกออกไปอีกเช่น ชอย (หรือ แช) เจิง (หรือ ชุง) จาง (หรือ ชาง) ฮัน , ลิม เป็นต้น ชื่อเต็มของชาวเกาหลีก็จะประกอบด้วย ชื่อสกุล 1 พยางค์และชื่อหน้า 2 พยางค์ ชื่อสกุลจะเขียนก่อน สตรีชาวเกาหลีจะไม่เปลี่ยนชื่อสกุลตามคู่สมรส แต่บุตรและธิดาจะใช้ชื่อสกุลของบิดา

เกาหลี
 
การสมรส
เกาหลี ชาวเกาหลีถือว่าการสมรสนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิต และการหย่าร้างถือว่าเป็นความตกต่ำเสียชื่อเสียงไม่เพียงแต่สำหรับคู่สมรสเท่านั้น แต่รวมไปถึงครอบครัวเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม อัตราหย่าร้างในปัจจุบันก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเร็วพอควร
การประกอบพิธีสมรสในปัจจุบันแตกต่างไปจากในสมัยโบราณ นั่นคือในปัจจุบันนี้พิธีจะเริ่มด้วยแบบทางตะวันตก นั่นคือมีการสวมชุดวิวาห์สีขาวสำหรับเจ้าสาวและทัคซีโดสำหรับเจ้าบ่าว โดยประกอบพิธีในห้องจัดพิธีวิวาห์ หรือในโบสถ์ ต่อมาช่วงบ่ายจะมีพิธีแบบ ดั้งเดิมในสถานที่ใหม่ด้วยชุดวิวาห์ที่มีสีสันงดงาม
 
เจเย (พิธีเคารพบูชาบรรพบุรุษ)

ตามหลักความเชื่อดั้งเดิมของเกาหลีนั้น เมื่อบุคคลหนึ่งสิ้นชีวิตลง วิญญาณของเขายังไม่ไปไหน แต่ยังวนเวียนอยู่ใกล้เป็นเวลากว่า 4 ชั่วคนทีเดียว ในช่วงเวลาอันยาวนานนี้ผู้ตายยังถูกถือว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวความสัมพันธ์อันนี้ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยพิธีเจเยซึ่งจัดขึ้นในวันพิเศษต่างๆ เช่น ซอลัล และชูซก รวมทั้งวันครบรอบวันเสียชีวิตของบรรพบุรุษเหล่านั้น ชาวเกาหลีเชื่อว่าการที่เขามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้นก็ด้วยพรอันประเสริฐซึ่งบรรพบุรุษให้ไว้นั่นเอง

เกาหลี
 
ภาษากาย 

เมื่อต้องการกวักมือเรียกผู้อื่นนั้น ควรคว่ำมือลงและกวักนิ้วเรียกโดยใช้นิ้วชิดกัน การกวักมือเรียกโดยหงายฝ่ามือขึ้นนั้นไม่สุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้นิ้วกวักเรียก เพราะถือเป็นกิริยาเรียกสุนัขสำหรับชาวเกาหลี

ชุด ฮันบก

เกาหลี

ฮันบกเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแล้ว ความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเครื่องแต่งกายฮันบกนี้ก่อนที่วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลีเมื่อร้อยปีมาแล้วนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน ส่วนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วันขอบคุณพระเจ้า)

 
ห้องออนดอล

ตามประเพณีของเกาหลีนั้นห้องต่าง ๆ จะใช้เพื่อจุดประสงค์หลาย ๆ อย่าง และไม่มีการใช้หรือเรียกห้องตาม การใช้งานของมัน เช่น ห้องนอน หรือห้องอาหาร เป็นต้น แต่จะมีการนำโต๊ะและเสื่อเข้าไปไว้ตามห้องต่าง ๆ ตามจุดประสงค์การใช้งาน ประชาชนส่วนใหญ่จะนอนบนเสื่อหนาปูบนพื้น ใต้พื้นห้องจะมีท่อระบายอากาศที่ทำด้วยหินหรือคอนกรีต ในสมัยโบราณลมร้อนจะถูกระบายผ่านช่อง  เพื่อให้เกิดความร้อน ดินเหนียวและปูนจะถูกนำมาวางบนหิน เพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยมิให้ถูกกระทบด้วยก๊าซพิษ ระบบทำความร้อนใต้พื้นนี้เรียกว่า “อนดอล” ในยุคปัจจุบันใช้ท่อน้ำร้อนให้ไหลผ่านพื้นซีเมนต์ซึ่งคลุมด้วยพรมน้ำมั

เกาหลี
 
อาหาร....เกาหลี
ประวัติของอาหารกิมจิ     ตั้งแต่มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกมานั้น ผักเป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากมีวิตามินและแร่ธาตุมากมาย อย่างไรก็ดีในฤดูหนาวเมื่อการเพาะปลูกไม่เอื้ออำนวยจึงได้นำไปสู่การพัฒนาการการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดอง กิมจิซึ่งเป็นผักดองชนิดหนึ่งจึงถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 7
กำเนิดการใช้พริกเผ็ดป่น แรกทีเดียว กิมจิเป็นผักดองเค็มดีๆนี่เอง แต่ในระหว่างศตวรรษที่ 12 ได้มีการทำกิมจิในรูปแบบใหม่ที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสและในศตวรรษที่ 18 พริกเผ็ดป่นก็ได้มาเป็นส่วนผสมที่สำคัญของกิมจิในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณการนำเอากะหล่ำปลีเข้ามาในศตวรรษที่ 19 มาทำเป็นกิมจิซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันนี้

ที่มาของชื่อกิมจิ เป็นที่น่าสงสัยกันมาตลอดว่าชื่อกิมจินี้คงมาจากคำว่าชิมเช (Shimchae) (ผักดองเค็ม) แต่ด้วยสำเนียงที่เปลี่ยนไป ก็จะกลายเป็น: ชิมเช - คิมเช - กิมเช – กิมจิ ทำไมกิมจิถึงได้มีการพัฒนาในประเทศเกาหลี ในโลกนี้มีอาหารประเภทผักหมักดองไม่กี่ชนิด เหตุผลเป็นไปได้ว่ากิมจิได้รับการพัฒนาเป็นอาหารหมักขึ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเกาหลีมีดังนี้:

     1) ผักต่างๆเป็นที่นิยมของคนโบราณในประเทศเกาหลี การผลิตที่สำคัญคือการเกษตรกรรม 
     2) ชาวเกาหลีมีวิธีการที่น่าทึ่งในการหมักปลาเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรส 
     3) กะหล่ำปลี (Brassica) ซึ่งเหมาะในการทำกิมจิมีปลูกอยู่ทั่วไป

เกาหลี

มีการบอกเล่ากันมาว่าการพัฒนากิมจิมีรากฐานมาจากสมัยนิยมการถือครอบครองที่ดินสำหรับพระซึ่งเริ่มมีมาก่อนสมัยของสามอาณาจักรบนคาบสมุทรเกาหลี เนื่องจากฤดูหนาวอันหนาวเหน็บนั้น ผู้คนในสมัยนั้นจำต้องรู้วิธีการถนอมอาหารประเภทผักเพื่อเก็บรักษาไว้

 
กิมจิในสมัยโบราณ
เป็นการยากที่จะพิสูจน์ขบวนการการพัฒนากิมจิในสมัยโบราณเพราะการบันทึกทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นแทบจะไม่มีเลย เราเพียงแต่สันนิษฐานเอาว่าใช้วิธีการนำผักมาดองเกลือเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้น
กิมจิในสมัยอาณาจักรโคเรียว
แม้จะไม่มีการบันทึกแน่ชัดลงไปว่ามีการพบกิมจิในสมัยก่อน กะหล่ำปลีได้ถูกกล่าวถึงในตำรายารักษาโรคทางภาคตะวันออกเรียกว่า ฮันยักกูกึบบัง (Hanyakgugeupbang) มีกิมจิสองชนิดคือ กิมจิ-จางอาจิ (Kimchi-jangajji) (หัวไชเท้าฝานเป็นแผ่นดองด้วยซอสถั่วเหลือง) และ ซุมมู โซกึมชอลรี (Summu Sogeumjeori - หัวไชโป๊) สมัยนี้กิมจิเริ่มได้รับความสนใจว่าเป็นอาหารแปรรูปที่ชื่นชอบโดยไม่คำนึงถึงฤดูกาลและการเก็บรักษาในฤดูหนาว สงสัยกันว่าการพัฒนาให้มีรสชาติในสมัยนั้นคือการทำกิมจิให้มีรสจัดจ้าน
กิมจิในสมัยโชซอน
หลังจากที่ได้มีการนำผักจากต่างประเทศเข้ามา กะหล่ำปลีใช้เป็นผักหลักในการทำกิมจิโดยทั่วไป ต้นศตวรรษที่ 17 (หลังจากที่ถูกญี่ปุ่นรุกรานในปี ค.ศ. 1592) มีการนำเข้าพริกจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นราว 200 ปี พริกได้ถูกใช้เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของกิมจิ ดังนั้นราวปลายสมัยโชซอนสีของกิมจิจึงกลายมาเป็นสีแดง
กิมจิในราชสำนักโชซอน
ตามปกติมีกิมจิสามชนิดที่ได้ถูกนำขึ้นมาถวายต่อกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอน ได้แก่กะหล่ำปลีล้วน ชอทกุกจิ (Jeotgukji) เป็นกิมจิที่ผสมด้วยปลาหมักจำนวนมาก กิมจิหัวไชเท้า หรือ คักดูกิ (kkakdugi) และกิมจิน้ำตำราอาหารของโชซอน คือ โชซอน มูซางซานชิก โยรีเจบ็อบ (Joseon massangsansik yorijebeop) อธิบายการทำ ชอทกุกจิดังนี้:
        1) ขั้นตอนแรกหั่นกะหล่ำปลีและหัวไชเท้าที่ล้างสะอาดแล้วเป็นชิ้นเล็กๆแล้วหมักเกลือ
        2) นำมาผสมกับพริกแดงสับ กระเทียม ดรอบวอท (มินาริ -minari) ใบมัสตาด และสาหร่ายทะเล
        3) ต้มปลาหมักแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
        4) ผสมน้ำปลาต้มกับเครื่องปรุงทั้งหมด
        5) นำไปหมักในหม้อแล้วปล่อยทิ้งไว้จนได้ที่
แม้หัวไชเท้าและน้ำจะเป็นวัตถุหลักในการทำกิมจิน้ำ (dongchimi) ยังมีเครื่องปรุงหลายอย่างใช้ในการเพิ่มรสชาติสำหรับราชสำนักโชซอน หัวไชเท้าที่นำไปทำกิมจิน้ำจะต้องมีรูปทรงที่ดีและจะต้องล้างและหมักด้วยเกลือก่อนที่จะนำไปหมักในไหฝังดิน มีเกร็ดเล็กน้อยว่ากษัตริย์โกชอง (Gojong) กษัตริย์องค์รองสุดท้ายของโชซอน โปรดก๋วยเตี๋ยวเย็นผสมในกิมจิน้ำพร้อมด้วยน้ำซุปเนื้อเป็นอาหารมื้อค่ำในฤดูหนาว ดังนั้นจึงมีการทำกิมจิน้ำตำหรับพิเศษโดยมีลูกแพร์เป็นส่วนผสมใช้ทำก๋วยเตี๋ยวเย็นโดยเฉพาะ

กิมจิสมัยใหม่

มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พบว่ากิมจิเป็นอาหารบำรุงอย่างดีและมีนักโภชนาการทั้งหลายยังได้แนะนำให้เป็นอาหารในอนาคตสำหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นกิมจิจึงเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ชาวเกาหลีที่เดินทางเข้าประเทศจีน รัสเซีย และ เกาะฮาวาย และ ญี่ปุ่น เป็นคนแรกที่แนะนำกิมจิและรับประทานกิมจิเป็นเครื่องเคียงและค่อยๆเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆในหมู่ชาวต่างชาติ ด้วยประการฉะนี้จะพบกิมจิได้ในที่ที่มีชาวเกาหลีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งมีชาวเกาหลีมากมาย กิมจิบรรจุกล่องหาได้ง่าย แต่ก่อนการผลิตและการบริโภคกิมจิจะอยู่ในสังคมชาวเกาหลีเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นอาหารของโลกไปแล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวของ...เกาหลี
เกาหลี
   ประเทศเกาหลีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่มากมาย และมีภูมิอากาศที่เย็นสบายและสวยงามในทุกฤดูจึงมักดึงดูดเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาใน ประเทศ สถานที่ที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจได้แก่
 
พระราชวังเคียงบก
พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีความงาม เก่าแก่ และใหญ่ที่สุด ทั้งยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังที่สร้างในสมัยราชวงศ์โชซอนอีกด้วย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 เพื่อเป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอนภายในมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีพระที่นั่งคึนจองจอน ศาลายังวอนจอง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงถึง สถาปัตยกรรมอันงดงามทั้งสิ้
เกาหลี
 
ภูเขาซอรัก
จัดได้ว่าเป็นภูเขาที่สูงอันดับ 3 ในประเทศเกาหลี และมีแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ซึ่งประกอบด้วย เวซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเข าแนวนอก แนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่ง ทั้งฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง บริเวณที่ยื่นออกมาด้านนอกทางตะวันออก นำเราไปสู่หมู่บ้าน ซอรัก-ดงรีสอร์ท มีทั้งโรงแรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ลานสำหรับกางเต้นท์ ร้านค้า ที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะด กต่าง ๆ มีกระเช้าลอยฟ้า อันมีความยาวถึง 1,100 เมตร เชื่อมกับทางเข้าวนอุทยานแห่งชาติซอรัก กับควันกึมซาง ซึ่งเป็นป้อมปราการอยู่เหนือยอดเขา และสร้างขึ้นสมัยอาณาจักรซิลลา
เกาหลี
 
เกาะเชจู
อยู่ทางใต้ของโซลเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เก้าของประเทศเกาหลี มีบรรยากาศโรแมนติคแบบประเทศในเขตร้อน โดยมีสี่ฤดูและอากาศอบอุ่นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปีและในฤดูร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือ 22-26 องศาเซลเซียส คู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานและนักท่องเที่ยว จึงนิยมไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี อุทยานแห่งชาติภูเขา ฮัลลาซาน ประกอบด้วยภูเขาไฟสูงตระหง่านที่ได้ดับไปเป็นเวลานานแล้ว และทุ่งนา ป่าเขา หมู่บ้านเล็ก ๆ และโรงแรมชั้นดีบนหาดทรายขาวสะอาด ภูเขา ฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
เกาหลี
 
เมืองซูอันโบ
แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ในจังหวัดชุนชงบุกโด ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเกาหลี ที่ซูอันโบมีแหล่งอาบน้ำแร่ที่เก่าแก่ที่สุด มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 53 องศาเซลเซียสคนเกาหลีเชื่อว่าการอาบน้ำแร่ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โรคผิวหนัง และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม แต่การอาบน้ำแร่แบบเกาหลี เค้าไม่อนุญาตให้ใส่ชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำใด ๆ เข้าไปอาบน้ำแร่เป็นอันขาด
เกาหลี
 
ทะเลสาบชงจู
เป็นทะเลสาบที่สวยงามตามธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 78 กิโลเมตร ผู้เยียมชมสามารถสัมผัสได้ถึงความงดงามของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้เป็นเวลาหลายพันปี ที่โดดเด่นที่สุดได้แก่หน้าผาไผ่สวรรค์ ที่มีรูปร่างคล้ายกอไผ่มีสีเขียว จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของเมืองทันยาง มาแล้ว นอกจากนี้ยังมีดูดัมบังหรือเขาเต่า ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าหมายถึงการมีอายุยืนยาว หินรูปปลาวาฬ หินปีกนกนางแอ่น หินดาบ ซึ่งมีความหมายว่าดีที่สุด หินล้มลุกที่ไม่ว่าคนจะผลักเท่าไหร่ก็กลับมาตั้งที่จุดเดิม
เกาหลี
 

แดจังกึมปาร์ค
ถูกสร้างขึ้นในปี 1974 อยู่ในจังหวัดเคียงกี เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมากันมากมาย ภายใต้พื้นที่กว่า 240 เอเคอร์ ที่นี่มีอาคารแบบโบราณกว่า 230 หลัง นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมซึ่งจัดแสดงวันละสองครั้งและใน ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน จนถึงฤดูใบไม้ร่วงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดพิเศษ จะมีการจัดแสดงพิธีแต่งงานตามแบบดั้งเดิมรวมไปถึงพิธีอื่น ๆ เช่นการทำอาหาร

เกาหลี
 
เกาะนามิ
ระหว่างทางเดินทางสู่เกาะนัมมีจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสวยสดงดงาม มากมายในช่วงฤดูใบไม้ผลิโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของเกาหลี จะเต็มไปด้วยดอกซากุระที่บานสะพรั่งสองข้างทางบนเกาะมีบรรยากาศอันแสนโรแมนติค ชมวิวทิวทัศน์ของต้นเกาลัดสองข้างทาง ชมสถานที่ถ่ายละคร Winter Love Song ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม แวะจิบกาแฟ ณ Coffee Shop ที่เต็มไปด้วยรูปของเหล่าดาราศิลปินยอดนิยม ที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่ท่านชื่นชอบ อาทิ เบ ยองจุง ชอย จีวู ชา อินเพียว คิมแรวอน และสนุกสนานไปกับการ ท่องเที่ยว เช่าจักรยานเพื่อตระเวนไปทั่ว ๆ เกาะ
เกาหลี
 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างประเทศเป็น อย่างมาก สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีถึง 5 อย่าง ( BIG 5 ) เช่น กระดานเลื่อนหิมะ สวนน้ำที่สร้างคลื่นได้เองทั้งกลางแจ้งและในร่ม เรียนรู้ชีวิต สัตว์ป่ามากมายหลายชนิดได้ในซาฟารีเวิล์ดและชื่นชมความงามของเทศกาลดอกไม้ ตามฤดูกาล
เกาหลี
 
สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด
เป็นสวนสนุกแห่งแรกในเกาหลีและนับได้ว่าเป็นสวนสนุก ในร่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียว สามารถเลือกความสนุกสนานได้หลาย รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเมืองผจญภัย , เกาะมหัศจรรย์ , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน , ทั้งยังมีขบวน พาเหรดและการแสดงกว่า 70 โชว์ต่อวัน พร้อมทั้งเครื่องเล่นที่สนุกสนานเร้าใจ อาทิเช่นรถไฟเหาะตีลังกา , บันจี้จัมพ์ , บ้านผีสิง ม้าหมุนที่อลังการซึ่งใช้ในการถ่ายทำละครเกาหลี เรื่อง ฝากรักไว้ที่ปลายฟ้า นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬา , ห้างสรรพสินค้า
และท่านยังสามารถ ซื้อสินค้าในราคาปลอดภาษีได้ใน Lotte World Duty Free Shop
เกาหลี
 
หมู่บ้านนัมซันฮันอก
เป็นหมู่บ้านที่มีเนื้อที่ถึง 7,934 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สวนแบบเกาหลี จัตุรัสกระสวยเวลา และตัวหมู่บ้านเอง ในสมัยราชวงศ์โชซอน ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง อย่างสมบูรณ์ พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก ทดลองชิมชาแบบ ดั้งเดิม ชมการละเล่น เช่น การยิงธนู การละเล่นแบบไม้ 4 แท่ง กระดานหก และชมพิธี การแต่งงานแบบดั้งเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูป
คู่กับเจ้าบ่าว เจ้าสาวได้
เกาหลี
 
ตลาดทงแดมุน
เป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ คือ เสื้อผ้าเครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ อีกมากมายที่ตลาดนี้ มีชื่อเสียงในเรื่องราคาสินค้าเสื้อผ้า ซึ่งเหมือนเสื้อผ้าในห้างแต่ ราคาถูกว่าเพราะ สามารถต่อราคาได้ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
เกาหลี
 
ตลาดนัมแดมุน
ตลาดนี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใกล้ตัว
เมืองและโรงแรมใหญ่ๆ เป็นตลาดค้าส่งที่จำหน่ายสินค้าทุกชนิดที่เลือกสรรมาอย่างดี ของประเทศเช่น เสื้อผ้า รองเท้า อาหาร ดอกไม้ เครื่องประดับ ของขวัญ เครื่องเรือน เป็นต้
เกาหลี
 
ตลาดเมียงดง
เป็นศูนย์แฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้ ห้างเมโทรมิโดป้าห้างซินเซแก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้ เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟ และร้านอาหาร
เกาหลี
 

ตลาดอิแทวอน
เป็นย่านช็อปปิ้งนานาชาติที่มีเขตท่องเที่ยวยาวเหยียดไปจนผ่านโรงแรมแฮมิลตันจนถึงฮันนัมดง เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายประมาณ 2,000 ร้าน ขายเครื่องหนัง กระเป๋า เสื้อผ้าที่เลียนแบบสินค้าแบรนด์เนมดัง และของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นตามทางเท้ามีแผงขายของกว่า 400 แผงบาร์ดนตรีแจ็ซ คลับ ร้านอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ

เกาหลี
 

ย่านมหาวิทยาลัยซินชน
มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสตรีอิฮวาและมหาวิทยาลัยโซกัง ที่นี่มีร้านค้ามากมาย ได้แก่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านเครื่องประดับและสินค้าแฟชั่นอื่นๆ โรงละครไนต์คลับ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าและ ศูนย์การค้าต่างๆ โดยที่ถนนมหาวิทยาลัยยอนเซนี้ ได้รับเลือกให้เป็น ” ถนนชวนเดิน ” และถนนทางมหาวิทยาลัยสตรีอิฮวา ได้รับเลือกให้เป็น ” ถนนแห่งแฟชั่น ” อีกด้วย

เกาหลี
 

วัดโชเกซา
วัด
นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต่างจากวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งในภูเขา เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธที่สำคัญของเกาหลี ที่เรียกว่า โชเกจอง ในวัดนี้นักท่องเที่ยวสามารถชมพิธีสวดมนต์แบบศาสนาพุทธ ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของธูป ถนนที่ผ่านวัดโชเกวานั้นเต็มไปด้วยร้านขายลูกตุ้ม ระฆังไม้ เสื้อคลุมสีเทา ลูกประคำธูป เครื่องทองเหลือง และสินค้าที่เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ

เกาหลี
 
วัดพงอึนชา
วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1746 โดยท่านผู้อาวุโส เยินโฮ ในช่วงสมัยกษัตริย์วอนซองแห่งราชวงศ์ชิลลา วัดนี้มีหอพระสูตรซึ่งภายในมีท่อนไม้ที่สลักพระสูตร ไว้ถึง 15 บทรวมถึงพระสูตรเพชรด้วย
เกาหลี
 
เคียงนัม โคซอง ไดโนเสาร์ เวิลด์ เอ็กซ์โป 2006
เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นในช่วง 14 เมษายน - 4 มิถุนายน 2006 ( เป็นเวลาทั้งหมด 52 วัน ) งานนี้จะนำท่านก้าวเข้าสู่โลกของไดโนเสาร์ ตื่นตาตื่นใจไปกับฟอสซิล เรียนรู้ลักษณะรอยเท้าและโครงกระดูกของไดโนเสาร์หลากหลายพันธุ์ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น การแสดงไดโนเสาร์ซูลู ชมขบวนพาเหรดไดโน และดอกไม้ไฟแฟนตาซีในช่วงค่ำคืน
เกาหลี
   

เมืองเคียงจู
เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของเกาหลี ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น
หอดูดาวซมซงแด วัดพุลกุกซาที่สร้างขึ้นด้วยไม้และหินที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสถาปนิก และร่องรอยของศาสนาพุทธที่มีอยู่ในประเทศเกาหลี มีสระน้ำอันอับจีที่เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของกษัตริย์ในสมัยก่อน อุทยานทูมูลีซึ่งเป็นสุสานหลวงที่มีการค้นพบสมบัติล้ำค่าถึง 10,000ชิ้น และถ้ำซ็อกคูรัมที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอก ในปีค . ศ . 1995 ได้ขึ้นทะเบียนทั้งถ้ำและวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก

เกาหลี
   

เมืองปูซาน
เป็นเมืองท่าอันดับ 1 และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสาธารณรัฐเกาหลี ขึ้นชื่อว่าเป็น หนึ่งในเมืองที่น่าท่องเที่ยวทางทะเล มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติ ทั้งสภาพภูมิประเทศ ที่แวดล้อมไป
ด้วยภูเขา ชายหาด บ่อน้ำพุ และสวนสาธารณะ ประกอบกับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แหล่งโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จึงทำให้ชื่อเสียงของเมืองโด่งดังและเป็นที่คุ้นหูของนักท่องเที่ยวมากมาย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ หอคอยปูซาน ชายหาดซงโด ชายหาดทาแดโพ สวนสาธารณะแทจงแด สวนสาธารณะยองดูซาน วัดโพโม และเดือนตุลาคมของทุกๆ ปีนักท่องเที่ยวสามารถรื่นเริงไปกับงานเทศกาลอาหารที่ตลาดจากัลชี (ตลาดขายส่งตามทะเล)

เกาหลี
   
เกร็ดน่ารู้สำหรับการช้อปปิ้งที่.....เกาหลี
 

- นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 70 ถึง 80% ของยอดใช้จ่ายสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรพิเศษ กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ และเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่มีป้ายปลอดภาษีรวมยอดซื้อ 30,000 วอนขึ้นไป ที่ร้านค้าที่มีป้ายคืนภาษี ท่านจะได้รับเงินสดคืนที่สนามบิน หรือส่งไปรษณีย์ไปให้ท่านหรือในกรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางร้านอาจจะลดให้ในเครดิตคาร์ด ซึ่งท่านจะต้องไปประทับตรารับรองเอกสารที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อท่านจะออกจากประเทศเกาหลี (ท่านอาจจะต้องแสดงสินค้าที่ท่านซื้อกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนั้น ถ้าท่านต้องการที่จะเก็บของที่ซื้อมานั้นในกระเป๋าเดินทางของท่าน ท่านควรนำเช็คคืนภาษีไปประทับตราที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรใกล้เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินก่อน) จุดจ่ายคืนภาษีจะอยู่ที่เคาน์เตอร์ชื่อ "Global Refund Korea" หรือ "Korea Tax Refund" ใกล้กับร้านค้าปลอดภาษี

- ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ และในย่านอีแทวอน แต่สำหรับแหล่งชอบปิ้งอื่นๆ คนเกาหลียังไม่นิยมใช้ภาษาอังกฤษ
เกาหลี

- เงินที่ใช้ของเกาหลีเป็นสกุลเงินวอน 1,000 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 35 – 40 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ท่านเดินทาง ที่เริ่มเทียบตั้งแต่หลัก 1,000 วอน เนื่องจากสินค้าท่เกาหลีก็จะเริ่มต้นกันที่หลักพันหลักหมื่นเป็นเรื่องปกติ และเนื่องจากค่าครองชีพของเกาหลีค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจุบันในกรุงโซลสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยที่เดียว ดังนั้นเวลาท่านซื้อสินค้าหากมาตีค่าราคาเป็นเงินไทยก็อาจทำให้ท่านคิดมาก ดังนั้นนกชอบทั้งหลายที่ต้องการชอบความแปลกใหม่และคุณภาพของสินค้าที่มาตรฐานสูงกว่าบ้านเราก็อย่าคิดมากค่ะ (เปรียบเทียบค่าครองชีพให้เข้าใจง่ายๆ เช่น น้ำดื่มขวดเล็ก ขวดละ 700 - 1,000 วอน หรือประมาณ 30 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละประมาณ 35,00 – 5,000 วอน ซีดีเพลงประมาณแผ่นละ 12,000 วอน เป็นต้น)

 
- ยกเว้นที่ศูนย์โสมรัฐบาล ร้านสหกรณ์ หรือร้านค้าเฉพาะบางร้านที่สามารถจ่ายเป็นเงินดอลล่าสหรัฐได้
 ร้านค้าส่วนใหญ่รับบัตรเครดิต และไม่ชาร์ทค่าธรรมเนียม แต่ท่านควรเช็คยอดเงินทุกครั้งในการจ่ายบัตรเครดิต
- ถึงแม้ว่าโดยปกติสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะมีราคาแน่นอนอยู่แล้ว แต่ในหลาย ๆ ที่เราสามารถต่อราคาได้ไม่เสียหายอะไร แต่เมื่อตกลงราคาแล้ว ท่านต้องพร้อมที่จะจ่ายตามราคานั้น และโดยทั่วไปคนเกาหลีจะไม่บอกราคาผ่าน ราคาขายให้นักท่องเที่ยวและขายให้คนเกาหลีก็จะราคาเดียวกัน ส่วนการลดราคาก็อยู่ที่ประมาณ 5 – 10% นักท่องเที่ยวจึงไม่ควรต่อลองเยอะเหมือนไปเที่ยวประเทศจีนเพราะอาจทำให้แม่ค้าไม่พอใจได้
- วัตถุโบราณที่มีอายุเก่าแก่ 50 ปี รวมทั้งตู้ ภาพวาด และเครื่องปั้น จะเอาออกนอกประเทศไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเกาหลี

เกาหลี

 
แผนที่....เกาหลี
 

เกาหลี

 

1-1 of 1