ข่าว TCM

ป้ายรถสองแถวเพื่อการประกาศ
There are new signs on many song taeows in the city!

(รักเดียวใจเดียว)

(รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง)

ป้ายเหล่านี้เป็นคำสอนของพระเยซูคริสต์และเป็นถ้อยคำแห่งความหวังและกำลังใจเพื่อคนไทยเราทุกคน   คนเราทุกคนต่างรู้ว่าวิธีที่จะมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความชื่นใจ ความอบอุ่นใจ และความสุข  คือการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ดีงาม   วัตถุประสงค์ของถ้อยคำที่คุณเห็นข้างรถสองแถวจะช่วยเตือนใจผู้คนให้ดำเนินชีวิตในวิถีที่นำไปสู่การมีชีวิตที่ดีอย่างเหลือเชื่ออย่างมากที่สุดเท่าที่อาจเป็นได้ 

คุณจะเห็นป้ายเหล่านี้เปลี่ยนเป็นข้อความใหม่ๆ ทุกเดือน    คุณสามารถเช็คที่เว็บไซท์นี้ในแต่ละเดือนเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของข้อความบนป้ายในแต่ละเดือน

ยิ่งกว่านั้น มีคริสเตียนหลายคนที่อยู่ในท้องถิ่นของคุณซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้าผู้สูงสุด และอธิบายถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่ประสงค์จะให้ชีวิตที่ดีอย่างเหลือเชื่อแก่เรา  หากคุณต้องการให้ตัวแทนของคริสเตียนสักคนหนึ่งติดต่อกับคุณ  โปรดส่งอีเมล์มาหาเรา  เรายินดีอย่างยิ่งที่จะโทรศัพท์หาคุณหรือส่งผู้แทนไปเยี่ยมคุณในที่ที่คุณสะดวก 

สำหรับพี่น้องชาวอยุธยา ท่านสามารถมาเยี่ยมเราได้ที่คริสตจักรอยุธยาและพบกับเพื่อนใหม่ๆ  พวกเรายินดีต้อนรับคุณเป็นอย่างยิ่ง  คุณสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องหรือเพียงต้องการมาแวะเยี่ยมเท่านั้นก็ได้เช่นกัน   ที่อยู่ของเราที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ  

คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์
15 ถ.เดชาวุธ (หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000    
โทร. 
035-321991  มือถือ. 084-1648903  

Ayutthaya Baptist Church 
15 Thanon Desawut  T. Haratonchai  
A. Phra Nakorn SiAyutthaya 13000  
Or you can call us at: 035-321-991 or Cell Phone: 084-164-8903

 หรือส่งอีเมล์หาเราที่tcmthai@gmail.com

ป้ายนี้หมายความว่าอะไร?

1. เดือนกันยายน  "รักเดียว ใจเดียว"  (คำสอนของพระเยซูคริสต์) 

พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างสากลจักรวาลและมนุษยชาติ ได้ทรงสร้างพวกเราให้ดำเนินชีวิตในระบบ "ครอบครัว"  พระประสงค์ของพระองค์คือ ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง ร่วมชีวิตกันจนตลอดชีวิต  พระประสงค์ของพระองค์ไม่ยอมรับให้มีการสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรส  นี่หมายความว่า ชายและหญิงควรรอคอยจนกว่าพวกเขาจะแต่งงานกันก่อนที่จะมีสัมพันธ์ทางเพศได้  และเมื่อชายหญิงแต่งงานกัน สามีและภรรยาจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันและไม่ไปมีคนอื่น 

เมื่อเราทำตามระบบที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง  พระองค์ก็จะประทานรางวัลด้วยการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรัก  ความยินดี และสันติสุข  ในทางตรงข้าม หากเราตัดสินใจละเมิดระบบของชีวิตสมรสที่พระเจ้าทรงสร้าง  ชีวิตของเราก็จะต้องพบกับการเสียความสัมพันธ์  ความเจ็บปวด   ความโดดเดี่ยว และความสิ้นหวัง

พระเยซูทรงสอนว่า หากเราไม่ได้แต่งงาน ก็ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับใคร   และหากเราแต่งงาน ก็ต้องมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสของเราเท่านั้น

จงมอบรักคู่สมรสอย่างหมดหัวใจ แล้วคุณจะได้รับรางวัลเป็นชีวิตสมรสที่อัศจรรย์และครอบครัวที่มีความสุข

พระเยซูตรัสว่า "...ผู้ชายต้องจากบิดามารดาไปอยู่ร่วมกับภรรยาของตน  และทั้งสองจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน"  (จากพระธรรมมัทธิว บทที่ 19 ข้อ 5)

There are new signs on many song taeows in the city! These are teachings of Jesus Christ and are messages of hope and encouragement for all Thai people.  All people know that the way to have a wonderful life full of joy, peace and happiness is to have strong families and to have pure lives.  The purpose of the messages you see on the trucks is to remind everyone to live in a way that leads to your having the most wonderful life possible.

You will be seeing different signs on the song taeows each month.  You can check this website each month to find more information about the meaning of the message on that month’s sign. 

Also, there are Christians who live near you who can explain more about the Most High God and explain His desire to give you a wonderful life.  If you would like for one of our Christian representatives to contact you, please send us an e-mail message and we will be glad to have a Christian call or visit you.

WHAT DO THE SIGNS MEAN?”

1.   September  “รักเดียว / ใจเดียว” (คำสอนของพระเยซูคริสต์)

     One love / One Heart

     Teaching from Jesus

The Most High God who created the universe and mankind created us to live within a “family” system.  God’s plan is for one man and one woman to marry for their entire life.  God’s plan is that there will be no sexual relationship outside of marriage.  This means that men and women should wait until they are married before they have a sexual relationship.  When they are married, the husband and wife are to be totally faithful to one another and never have a sexual relationship with any other person.  When we live within the system that God has created we are rewarded with a life that is full of love, joy and peace.  When we decide to rebel against God’s created system of marriage, we find broken relationships, pain, despair and hopelessness.

 Jesus taught that if you are NOT married, do not have sex with anyone.  If you are married, only have sexual relations with your spouse. 

 Give your spouse ALL of your love and you will be rewarded with a wonderful marriage and happy family.

 Jesus said, “...a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one.” Matthew 19:5

2. November "รักคนอื่นเหมือนรักตนเอง" (คำสอนของพระเยซูคริสต์)

        Love Others as you love yourself


ครอบครัวมิชชันนารีในพันธกิจของเรา

Canaan Center For Life 
and Community Development

Rick and Cooky Cuter

SC for Central and Eastern Region

 

Doug and Sarah Beth Stell

Nakhon Sawan Representatives

Doug and Sarah Beth Stell are CCLCD (Canann Center for Life and Community Development) representatives who live and serve in the Nakhon Sawan province.  They coordinate community projects for life and community development.  They also enlist volunteers from other countries who are involved in projects to help the people of Nakhon Sawan.

Doug is from the state of Virginia in the United States of America and Sarah Beth is from the state of Arkansas.  They have two beautiful daughters, Hannah Ruth is the oldest and Susanna, the youngest.  The family has served in Thailand since 2003.

Comments