Centre thaïlandais en France
Updated Jan 22, 2013, 9:42 AM
Centre thaïlandais en France "เพื่อนไทยในฝรั่งเศส"
Use template

เกี่ยวกับการงาน

  • ชาวต่างด้าวที่ตกงาน

ชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานประเทศฝรั่งเศลตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือ หรือเงินเดือนคนตกงานได้

  • สมัครหางานกับ กรมแรงงาน
ต้องการหางานทำ สามารถสมัครและกรอกประวัติไว้กับกรมแรงงานหางานได้ และทางกรมแรงงานจะคอยช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับงานให้เราอยู่เสมอ หรือถ้าจะเดินทางไปที่นั่นเลย ก็สามารถไปใช้อินเตอร์เน็ต และถ่ายเอกสารได้ฟรี

 

  • Travailler en France การหางานทำในฝรั่งเศส

เริ่มต้นหางานในฝรั่งเศส

หางาน หรือทำงานในฝรั่งเศสนั้นมิใช่เรื่องง่าย แต่บางที่ก็ดูมิใช่เรื่องยาก การหางานทำในฝรั่งเศส ก็เหมือนๆประเทศไทยคือ ต้องมีวุฒิการศึกษา หรือ ถ้าเรามีประกาศนียบัตรรับรอง,วิชาชีพที่เราเคยเรียนมาเช่น นวดแผนโบราณ, กุ๊ก, การโรงแรม หรือ สายการบิน หรือถ้าเรามีใบผ่านงานมาด้วยก็จะดี

อีกทั้งเรื่องถ้าภาษาฝรั่งเศส ถ้าไม่ได้ ไม่รู้เรื่องเลย ก็จะหางานยาก เว้นเสียแต่เป็นงานเล็กๆน้อย
งานBabysitting ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหาทำได้ง่าย ต้องมีกระกาศนียบัตรว่าผ่านการอบรมการเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาแล้ว หรือถ้าทำความสะอาดเล็กน้อย หรืองานทั่วไประยะสั้นๆกับคนรู้จัก ก็อาจจะพอได้

 

การเข้ามาหางานในประเทศฝรั่งเศสนั้น อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีวีซ่าระยะยาว นักศึกษา หรือผู้ที่ได้วีซ่ามาทำงานโดยตรงเท่านั้น ผู้ที่มาท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้ทำงาน การลักลอบทำงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยวถือว่าผิดกฎหมายอย่างแรง

ก่อนอื่นต้องดูวีซ่าตัวเองก่อนนะคะว่าสามารถไปทำงานได้หรือป่าว สังเกตดังนี้ค่ะ

Autorise son titulaire a travailler ก็สามารถทำงานได้

N'autorise pas son titulaire a travailler ไม่อนุญาตให้ทำงาน

ประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะพวกนายจ้างจะระมัดระวังเรื่องมาก เพราะกลัวการจ้างแบบผิดกฎหมายนั่นเอง

การเริ่มต้นหางานนำมาเล่าดังนี้

1.    ต้องสร้าง CV หรือประวัติบุคคล ของตัวเอง ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ทำงาน ไว้ก่อน

2.    สมัครกับ Assedic ทาง internet เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการใช้บริการ สำนักจัดหางานแห่งชาติ (ANPE) คนที่เคยทำงานมาแล้วนั้น ทาง Assedic จะตรวสอบสิทธิต่างที่คุณพึงจะได้รับ

3.    หรือจะเข้าไปกรอกประวัติ พรอ้มทั้งนำ CV ไปสมัครไว้กับเจ้าหน้าที่ ANPE โดยตรงเลยก็ได้

4.    หรือสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์ ดังนี้

5.    เริ่มเข้าไปสร้าง profile / Espace Candidat ในเวบ ANPE internet http://www.anpe.fr

6.    เลือกการรับประกาศหางานที่ตรงกับสายที่เราหาทางอีเมล์

7.    เลือกประเภทงานที่สนใจ ติดต่อไปกับผู้ลงประกาศจ้างงาน

จากนั้นต้องรอรายงานอัพเดทสถานภาพการหางานในแต่ละเดือน (ทุกๆสิ้น ของเดือนถัดไป) เพื่อรักษาสถานภาพคนหางาน
 
Comments