บทที่ 7 แบบฝึกอ่านสระ

 
แบบฝึกอ่าน สระ อะ
 
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ อา
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ อิ
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ อี
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ อึ
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ อือ
 
 
 
 แบบฝึกอ่าน สระ อุ
 
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ อู
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ เอะ 
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ เอ
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ แอะ
 
 
แบบฝึกอ่าน สระ แอ