แม่ เกอว

        มาตราตัวสะกดแม่ เกอว คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ว เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกอว
        กริ้ว  ก๋วยเตี๋ยว  ข้าวยำ  ข่าวลือ  จิ๋ว  เจื้อยแจ้ว ดาวฤกษ์  ต้นงิ้ว  ท้าวไท  ทาวน์เฮ้าส์  ประเดี๋ยว  
ยั่ว เลิกคิ้ว หิวข้าว  เหว  อ่าว

เพลงมาตราแม่ เกอว 
ทำนอง พม่าเขว 
                                                  แหวน แหวน แหวน             แหวนงามชอบตามหลังใคร 
                                        แหวนงามตามหลังคำใด              เรียกคำนั้นไซร้ว่าแม่เกอว (ซ้ำ)
                                        หนู หนู หนู                                    หนูจำแม่เกอวให้ดี 
                                        ถ้าแหวนมีในสระอัว                      จงอย่าเมามัวว่า แม่เกอว (ซ้ำ) 
เกอวนั้นต้องมี ว เป็นตัวสะกด

Comments