1. เนื้อเรื่อง

          พระเจ้าอริฏฐชนกผู้เป็นพระบิดาสวรรคตเนื่องจากแพ้สงคราม พระมารดาจึงเสด็จลี้ภัย

                     ในชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นพระโอรสของพระจ้าอริฏฐชนกแห่งเมืองมิถิลา พระบิดาสวรรคตตั้งแต่พระองค์ยังทรงอยู่ในพระครรภ์ เนื่องจากทำสงครามกับพระเจ้าโปลชนก    ผู้เป็นพระอนุชา  แล้วพ่ายแพ้ในสนามรบ พระบิดาจึงเสด็จลี้ภัยไปเมืองกาลจำปากะ พราหมณ์ทิศาปราโมกข์เดินทางมาพบพระนางแล้วเกิดสงสาร รับเป็นน้องสาว ให้ประทับอยู่กับครอบครัวตน        พระมารดาประสูติพระโอรสพระนามว่า มหาชนกเมื่อเจริญวัยจึงได้ทรงเล่าความจริง
                                                                                                                                                                                                                                                          

     ต่อมาไม่นานพระนางก็ประสูตรพระโอรส โดยที่เหตุทรงหวนระลึกถึงความหลัง จึงทรงเลือกพระนามของพระอัยกามาตั้งให้พระโอรสว่า มหาชนก”    
                              เมื่่อเจริญวัยก็มีพวกเด็กในหมู่บ้านนั้นเป็นเพื่อนเล่น แต่ถึงคราวทะเลาะกัน พวกเด็กจะเรียกพระองค์ว่า ลูกกำพร้าพระองค์ทูลถามพระมารดาอยู่เนือง ๆ ถึงเหตุผลที่ถูกเรียกว่าลูกกำพร้า พระมารดาเห็นสุดจะ
หลีกเลี่ยงได้จึงทรงเล่าความจริงให้ทราบ ตั้งแต่นั้นมา พระมหาชนกจึงตั้งพระทัยศึกษาศิลปวิทยาการที่เกื้อกูลต่องานของพระองค์ในภายหน้าสำเร็จ                                                                            พระมหาชนกเสด็จไปยังเมืองมิถิลาเพื่อแก้แค้น แต่เกิดลมพายุพัดกระหน่ำจนเรือแตก 


                      วันหนึ่งพระมหาชนกตัดสินพระทัยว่าจะเสด็จไปยังเมืองมิถิลาเพื่อแก้แค้นแทนพระบิดาให้ได้ แต่จะเดินทางได้เร็วก็คือทางเรือผ่านทะเล พระองค์ทรงคิดถึงการค้าขายซึ่งจะช่วยให้มีทุนทรัพย์พอรวบรวมคนและหาซื้ออาวุธไว้ใช้ ขบวนเรือแล่นออกจากท่าได้ ๓ วัน ก็เกิดลมพายุร้ายพัดกระหน่ำจนเรือแตก พวกพ่อค้าต่างตกใจ ฝ่ายพระมหาชนกไม่ได้ตกพระทัยไปตามคนอื่น เวลาที่เรือจมน้ำก็ปีนป่ายขึ้นที่เสากระโดง ครั้นทรงกำหนดทิศทางของเมืองมิถิลาได้ก็กระโดดจากเสา ตกไกลจากที่เรืออับปาง ทำให้พระองค์ทรงรอดพ้นจากฉลามร้าย
พระมหาชนกทรงว่ายน้ำอยู่กลางทะเลได้ ๗ วัน แล้วทรงสมาทานอุโบสถศีล

                    วันที่พระมหาชนกเรืออับปางนั้น ที่เมืองมิถิลา พระเจ้าโปลชนกสวรรคต พระมหาชนกทรงว่ายน้ำอยู่กลางทะเลได้ ๗ วัน ก็ตรงกับวันอุโบสถพอดี พระองค์จึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มแล้วทรงสมาทานอุโบสถศีล วันนั้นนางมณีเมขลาเทพธิดาผู้ตรวจทะเลก็ได้เหาะมาพบพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ จึงถามว่าท่านเป็นใคร ทำไมจึงยังเพียรแหวกว่ายอยู่กลางทะเลทั้งที่มองไม่เห็นฝั่ง พระองค์ทรงตอบนางมณีเมขลาว่า พระองค์คือพระมหาชนก เชื่อมั่นว่าความพยายามจะไม่ทำให้ไร้ผล พระองค์จึงเล่าความจริงให้ฟัง นางสงสารจึงช้อนพระองค์ไปส่งที่อุทยานหลวงในเมืองมิถิลา แล้วก็วางพระองค์ไว้บนแท่นศิลา

 นางมณีเมขลาช้อนพระองค์ไปส่งที่ในเมืองมิถิลา แล้ววางบนพระแท่นศิลา

พระธิดาพระเจ้าโปลชนกแห่งเมืองมิถิลานี้พระนามว่า สีวลี มีพระรูปโฉมงดงาม ชายใดได้เป็นพระสวามีจะได้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้าโปลชนก แต่ชายที่จะได้เป็นสวามีของพระนางนั้นต้องมีคุณสมบัติ คือ ๑) ทำให้เจ้าหญิงโปรดปราน ๒) สามารถยกคันธนูขนาดคนหนึ่งคนยก ๓) รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยม ๔) ชายที่ชี้ขุมทรัพย์ใหญ่ได้ ๑๖ แห่งได้ แต่ไม่มีชายใดทำตามเงื่อนไขได้เลย จนกระทั้งราชรถเสี่ยงทายหาคู่วิ่งไปหยุดตรงพระแท่นที่พระมหาชนกบรรทมหลับอยู่ และพระองค์สามารถตอบคำถามได้ครบ ๔ ข้อ คือ ๑) เจ้าหญิงทรงให้พระองค์เกี่ยวพระกรขึ้นบนราชบัลลังก์ ๒) ทรงยกคันธนูอย่างง่ายดาย ๓) ทรงถอดปิ่นปักพระเศียรฝากให้เจ้าหญิงวาง ๔) ทรงชี้ที่อยู่ของขุมทรัพย์ทั้งหมดได้โดยแก้ไขปริศนา จึงได้อภิเษกสมรสกับพระนางสีวลีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ยังความปราบปลื้มแก่ข้าราชบริพารและชาวเมืองเป็นอย่างยิ่ง 
พระมหาชนกอภิเษกสมรสกับพระนางสีวลี

พระเจ้ามหาชนกหลังครองราชสมบัติทรงนึกถึงพระมารดาและพราหณ์ทิศาปราโมกข์ที่เมือง   จำปากะ วันหนึ่งจึงส่งอำมาตย์ให้เดินทางไปรับบุคคลทั้งสองมาอยู่ด้วยที่เมืองมิถิลา ครั้งนั้นพระมารดาทรงประทานโอวาทขอให้พระเจ้ามหาชนกทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม และให้สร้างโรงทานขึ้น ๖ แห่ง และตั้งพระทัยบำรุงบ้านเมือง บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร์ ทั้งยังนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารในพระราชวังเป็นนิตย์                                        พระเจ้ามหาชนกทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ไพร่ฟ้าประชาชนมีแต่ความสุขสันต์ดี


พระเจ้ามหาชนกมีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่า ทีฆาวุพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอุปราชและทรงให้ปฏิบัติราชการแทนพระองค์อยู่เสมอ ๆ วันหนึ่งพระองค์คิดเปรียบเทียบระหว่างความเป็นกษัตริย์กับการออกบวช พระองค์ทรงน้อมระลึกถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้า จึงตัดสินพระทัยออกบวช โดยมอบหมายราชกิจให้พระโอรสและบอกลาพระนางสีวลี เป็นเหตุให้พระนางเสียพระทัยสิ้นสติล้มลง ณ ที่นั่นComments