The doctrine

”Varje gång du gör något i lydnad mot den helige Ande, inspirerad av honom, så har det lilla du kan åstadkomma kosmiska konsekvenser. Allt som utgår från Gud, från hans Ande, är gudomligt och når därför långt över tid och rum. Så snart du lyder den Tröstare Jesus gett dig, sprängs alla gränser.”

 -
Wilfrid Stinissen

1st DEGREE the degree of the Past
 
1:det förflutnas grad
the degree of the past
2: läsandets grad
the degree of reading
3: Inspirationens grad
the degree inspiration
4: Legendernas grad
the degree of legends
5:Vilans grad
the degree of rest
6: Eldensgrad
the degree of fire
7: Guldgrävargraden
the degree of the Gold miner.
------------------------------------------------
GULDSMEDSGRADERNA
degrees of the Goldsmith.
------------------------------------------
8; Lärlingsgraden
the degree of the aprentice

9: andra guldsmedsgraden
second degree of the Goldsmith

10: mästargraden
the degree of the master
-----------------------------------------------------
ämbetsgraderna
the degrees of office
----------------------------------------------------
11: skattmästargraden
degree f the master of the treusary
 
12: rådsherregraden
degree of the high council
 Underordnade sidor (1): The degree of the Past
Comments