Hjem‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Uttesting av iPad og iPod i videregående opplæring i Telemark

lagt inn 25. okt. 2011, 08:31 av Rune Mathisen
Høsten 2011 startet Telemark fylkeskommune opp flere prosjekter hvor håndholdte enheter blir testet for bruk i videregående opplæring. I første omgang er det enheter av typen Apple iPad og Apple iPod Touch som blir utprøvd.

Prosjektene som vi har valgt å kalle ”brettlæring” internt, er en forlengelse av ”PC-til-elev”-prosjektet. I brettlæringsprosjektene tar sikte på å finne ut om bruk av iPad eller liknende enheter kan gi nye læringsmuligheter for elevene, muligheter en ikke har med bruk av vanlig PC, og å øke motivasjonen for læring. Vi ønsker også å se på om slike enheter kan brukes som et alternativ til elev-PC. 

Det er forholdsvis lite kunnskap om bruk av håndholdte enheter i læring. Noen forsøk har blitt gjort i Norge (for eksempel i Sør-Trøndelag), mens det for eksempel i USA har blitt gjort en del mer arbeid. 

Men selv om det foreløpig er lite kunnskap om effekten i læring, har det kommet mange positive tilbakemeldinger. Et eksempel på dette er bruk av iPad med elever som har diagnoser innenfor autismespekteret. Dette har vi tatt tak i, og ett av brettlæringsprosjektene er nettopp mot denne elevgruppen.

Telemark fylkeskommune ønsker å bruke teknologi i læring der hvor det er formålstjenlig, og ønsker å bidra til økt kompetanse i bruk av IKT i norsk skole generelt. Derfor er disse iPad- og iPod-prosjektene viktige. Vi ønsker en best mulig skole, og må derfor skaffe oss kunnskap om bruk av ny teknologi i læring.

Prosjektet ”PC-til-elev” blir gradvis innført i Telemark fylkeskommune, og er planlagt ferdig i 2015. På forhånd har IKT-infrastrukturen blitt utbygd, slik at den er klar for den store PC-tettheten vi får i skolene i de kommende årene. 

Den gradvise innføringen av PC-er, sammen med den gode infrastrukturen, har gjort det mulig å gjennomføre brettlæringsprosjektene parallelt med ”PC-til-elev”. Vi har et godt utbygd trådløst nettverk, samtidig som det er mange elever som fortsatt ikke har fått egen PC. Det er derfor bare elever som ikke har fått egen pc gjennom ”PC-til-elev” som har blitt prioritert i brettlæringsprosjektene.

Dette skoleåret har vi startet opp disse brettlæringsprosjektene:

Fylkeskommunen fikk inn mange gode, pedagogisk begrunnede prosjektsøknader. De fem prosjektene som ble valgt ut er veldig spennende fra et pedagogisk synspunkt, samtidig som de representerer geografisk og faglig spredning.

Comments