KnowHow‎ > ‎Sınıflandırmalar‎ > ‎

Tek Düzen Hesap Planı Örneği

Amaç:
Grup muhasebe işlemlerinde kullanılacak muhasebe hesapları ve kullanımları için grup genelinde standart bir yapı oluşturmak ve geliştirmek.

Kapsam:

Şirketlerin VUK, TMS, TFRS, UFRS, ve SPK standartlarında atacakları tüm kayıtlar bu prosedür kapsamındadır.

İstisnalar:
Şirketler, yasal veya ilgili standart gereği değil de, kendi yönetsel amaçları ile ihtiyaç duyduklarında, Grup Tek Düzen Hesap Planında bulunan ilgili bir hesabın altına, ilgili hesabın işleyiş kurallarına uygun olarak alt hesaplar açabilirler.

Alt Hesap Listesi


Comments