Geçmiş ve gelecekte Allah'ın meşiyeti

 

Şeyhu

’l İslâma (r.a):

Bazı gruplar: Meşiyet, geçmişteki ve gelecekteki ilâhî meşiyettir, diğer bazı gruplar ise, meşiyet gelecekle ilgilidir, geçmişle değil, diyorlar; bunlardan hangisi doğrudur? diye soruldu.

Cevap:

Geçmiş, Allah

’ın meşiyetiyle (dilemesiyle) geçmiştir. Gelecek de ancak Allah’ın dilemesiyle olur. Dolayısıyla bir kimse geçmişle ilgili olarak:

Allah dilerse (inşaallah), gökleri ve yeri yarattı. Allah dilerse (İnşaallah) Hz. Muhammedi (s.a.v.) peygamber olarak gönderdi, derse, yanlış yapmış olur. Ama bir kimse, Allah gökleri, Allah’ın dilemesiyle yarattı. Allah, Hz. Muhammedi Allah’ın dilemesiyle gönderdi, derse doğruyu söylemiş olur.

Bir kimse:

Varlık aleminde Allah

’ın dilemesi dışında bir şey olabilir, derse, yanlış söylemiş olur.

Bir kimse, Allah’ın dilediği olur, dilemediği de olmaz, derse doğru söylemiş olur.

Geçen her şey kesinlikle Allah’ın dilemesiyle olmuştu. Dolayısıyla Allah gökleri kesinlikle dilemesiyle yarattı. Hz. Muhammed’i kesinlikle dilemesiyle gönderdi. Varolan insanı Allah, kesinlikle dilemesiyle yarattı. Allah, varlıkları bir halden başka bir hale değiştirmek isterse, buna gücü yeter. Dolayısıyla yarattığı şeyler kesinlikle O’nun dilemesiyle olmuştur. Allah bu şeyleri başka şeylerle değiştirmek isterse, kesinlikle dilemesiyle değiştirir.

Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir.

Comments