Texty o architektúre

Na tejto stránke sú uverejňované texty o architektúre všetkých tých, ktorý chcú aby ich práce boli verejne dostupné na internete. 
Obsah prác nie je predmetom skúmania ani hodnotenia, s obsahom sa prevádzkovateľ stránky, občianske združenie Archimera, nestotožňuje. 

Myšlienkou tohto miesta je poskytnú priestor všetkým ľuďom a všetkým textom, ktoré súvisia s architektúrou.
Ak máte záujem pridať svoj text, pošlite ho vo formáte .pdf na adresu archimera@gmail.com.